Gmina Krzywda
Gmina Krzywda

Gmina Krzywda Witamy w serwisie

epuap
LGD Razem
LGD Razem
MAPA
BURZA
MAPA
Baza
Wrota Lubelszczyzny
Profilaktyka piersi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Łukowska 20
21-470 Krzywda  

NIP:  825-10-37-594

REGON: 005183347

 

Kronika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywdzie

 

Kierownik: Tomasz Ciężki

Telefon: (025)755-12-89
e-mail: Nowy Adres gops@gminakrzywda.pl

Adres BIP:  gopskrzywda.bip.lubelskie.pl

Nr konta: 

Bank Spółdzielczy w Krzywdzie:

66 9203 0002 0000 1209 2000 0010

 

http://www.efs.gov.pl/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapytania ofertowe:

 

 Prawo jazdy kat. B

 Prawo jazdy kat. C

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Wykaz Rejonów Opiekuńczych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywdzie obowiązujący od 09.02.2015r.


Rejon Nr 1 starszy specjalista pracy socjalnej Pani Joanna Piszcz
Fiukówka, Kasyldów, Teodorów, Laski, Radoryż Kościelny, Zimna Woda, Ruda.
Razem ok. 1926 mieszkańców.


Rejon Nr 2 starszy specjalista pracy socjalnej Pani Elżbieta Strzyżewska
Kożuchówka, Cisownik, Drożdżak, Podosie, Feliksin, Gołe Łazy, Huta Dąbrowa ulice: Żelechowska, Żytnia, Spacerowa, Zachodnia.
Razem ok. 1933 mieszkańców.


Rejon Nr 3 starszy pracownik socjalny Pani Agnieszka Mościcka
Okrzeja, Stary Patok, Nowy Patok.
Razem ok.1816 mieszkańców.


Rejon Nr 4 pracownik socjalny Pani Zofia Jodełka
Wola Okrzejska, Huta Radoryska, Szczałb, Orle Gniazdo, Jasnosz, Krzywda ulice: Żytnia, Żelechowska, Kleeberga, Słoneczna, Dworska, Zagrodowa, Wiejska, Miodowa.
Razem ok. 1923 mieszkańców.


Rejon Nr 5 specjalista pracy socjalnej Pani Hanna Latoch
Krzywda (bez ulic: Żytnia, Żelechowska, Kleeberga, Słoneczna, Dworska, Zagrodowa, Wiejska, Miodowa), Radoryż Smolany, Wielgolas.
Razem ok. 1888 mieszkańców.


Rejon Nr 6 pracownik socjalny Pani Marlena Sudowska
Huta Dąbrowa (bez ulic : Żelechowska, Żytnia, Spacerowa, Zachodnia), Rozłąki, Budki.
Razem ok. 1360 mieszkańców.


Świadczenie rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Starszy referent - Pani Marta Kazana
Starszy referent - Pani Monika Józwik

 

Karta Dużej Rodziny

Starszy referent - Pani Marta Kazana

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Schematom STOP!
Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku  - pilotaż”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie realizuje projekt „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”. Przy pracach związanych z powstaniem wniosku współpracowali przedstawiciele lokalnych instytucji w tym m.in. Powiatowego Urzędu Pracy w Łukowie i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukowie, a także Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywdzie. Po weryfikacji wniosku Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie zakwalifikowało PCPR w Łukowie jako Lidera do przeprowadzenia w 2014 roku pilotażowej części projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I „Zatrudnienie i integracja społeczna” Działanie 1.2 „Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej”.
Głównym celem pilotażu jest utworzenie skoordynowanego systemu współpracy instytucjonalnej wobec 10 rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia lub pozostawania w trwałym pokoleniowym bezrobociu i niemożności wyjścia z systemu świadczeń pomocy społecznej, a także testowe wypracowanie nowych instrumentów rodzinnej aktywizacji i integracji społecznej.
Jednym z zadań w ramach niniejszego pilotażu jest utworzenie dwóch zespołów: Powiatowego Zespołu Koordynującego Współpracę (PZKW) oraz Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej (MGI). W skład powyższych zespołów weszli przedstawiciele i pracownicy instytucji z powiatu łukowskiego oraz osoby posiadające wiedzę i doświadczenia niezbędne do spożytkowania w działaniach na rzecz rodzin potrzebujących wsparcia.
Pilotaż przewiduje organizację wsparcia dla rodziny w ramach czterech modułów, które odnoszą się do czterech obszarów pomocy: moduł prozatrudnieniowy, moduł społeczny i integracyjny, moduł rodzinny i moduł sport i kultura. Dokładny zakres pomocy w ramach tych modułów określa PZKW oraz MGI, która zajmie się konkretyzowaniem pomocy. Ważnym aspektem realizacji projektu jest też utworzenie dwóch Centrum dla Rodzin: w Łukowie i Krzywdzie, które będą służyły realizacji czterech modułów oraz będą stanowić miejsce integracji społecznej rodzin.

 

Projekt „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż”

 

 Pilotaż współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywdzie

informuje, że w ramach

Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich             

prowadzi

Punkt pomocy dla rodzin”,

z siedzibą w budynku Urzędu Gminy Krzywda, w którym mieszkańcy Gminy mogą bezpłatnie korzystać ze świetlicy komputerowej

czynnej: od poniedziałku  do piątku w godz. 1000 -1800

                           w sobotę w godz. 1000 - 1400

                           w niedzielę w godz. 1300 - 1700

w ramach współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mieszkańcy naszej Gminy mogą korzystać z bezpłatnych porad specjalistów tj.

psycholog – wtorek w godz. 1500 - 1700

psychoterapeuta – środa w godz. 1700 - 1900

prawnik – wtorek w godz.1630 – 1830

 

Ponadto osoby samotne, w podeszłym wieku, niepełnosprawne, niezdolne do samodzielnej egzystencji oraz wymagające pomocy innych osób mogą skorzystać również nieodpłatnie do czerwca 2010 r. z usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki środowiskowe w miejscu zamieszkania.

 

 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie pełniący funkcję Instytucji Wdrażającej w zakresie działań realizowanych w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 przesłał do realizacji projekt systemu „Promocja Integracji Społecznej”.
Do realizacji projektu systemowego w ramach Działania 7.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki od dnia 01.03.2009r. przystąpił Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywdzie.
Celem działań jest wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w uzyskaniu dostępu do zatrudnienia oraz zmianie statusu społecznego, wśród 8 osób będących klientami pomocy społecznej.
W ramach szkoleń 7 uczestników skorzysta z przygotowania do wykonywania zawodu sprzedawcy, natomiast jeden nabędzie kwalifikacje do świadczenia usług opiekuńczych na rzecz osób starszych.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualizacja 30.10.2009 r.

 

   Gminny ośrodek pomocy społecznej w Krzywdzie realizuje projekt systemowy „Efektywna Pomoc Społeczna w Gminie Krzywda” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.
    W październiku 2009 r. zakończyło się szkolenie zawodowe „Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i komputera”. Uczestniczki projektu uzyskały zaświadczenie potwierdzające nabyte kwalifikacje.
    Mamy nadzieje, że dzięki naszemu wsparciu, które nie było by możliwe bez środków z EFS. Uczestniczki projektu będą mogły znaleźć pracę i uniezależnić się od pomocy społecznej.

 

Wyszukiwarka

Data: 24.01.2017
Imieniny: Felicji, Roberta, Sławy

Kursy Walut

EURO: 4.37
Dolar USA: 4.08
Funt brytyjski: 5.08
Frank szwajcarski: 4.08

Średni kurs NBP z dnia: 2017-01-23

Pogoda

Stan pogody:pochmurno pochmurno
W
9 km/h
max.-0°C
min.-6°C
dane udostępnia www.meteogroup.pl
OSTRZEŻENIA POGODOWE

Apteka dyżurna:
22.01.2016 - 24.01.2016 ul.Staropijarska 24
21-400 Łuków