Gmina Krzywda
Gmina Krzywda

Gmina Krzywda Witamy w serwisie

epuap
LGD Razem
LGD Razem
MAPA
BURZA
MAPA
Baza
Wrota Lubelszczyzny
Profilaktyka piersi
 • ZAPROSZENIE
  [13.01.2017 r.]

  Wojewoda Lubelski
  Przemysław Czarnek
  i
  Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie
  płk dypl. Piotr Chudzik

  mają zaszczyt zaprosić
  na
  piknik wojskowy pn. „Bezpieczna Polska”,
  z okazji inauguracji stacjonowania wojsk sojuszniczych Stanów Zjednoczonych w naszym kraju.
  Wydarzenie odbędzie się w dniu 14 stycznia 2017 roku (sobota),
  w godz. 12.00-17.00,
  na terenie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie (ul. Spokojna 4).

  W programie:
  - pokaz nowoczesnego uzbrojenia i sprzętu wojskowego
  - koncert orkiestry wojskowej
  - konkursy z nagrodami przygotowane przez kluby garnizonowe
  - transmisja powitania wojsk amerykańskich w Polsce
  - zbiórka pieniędzy na rzecz poszkodowanych rodzin chrześcijańskich w Syrii
  - pokaz umundurowania, uzbrojenia i pojazdów historycznych
  - stanowiska promocyjne wojska i organizacji proobronnych
  - grochówka wojskowa

 • XXIX Sesja Rady Gminy Krzywda
  [05.01.2017 r.]

  W dniu 9 stycznia 2017 r. o godz. 9:00 odbędzie się XXIX Sesja Rady Gminy Krzywda. Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Gminy Krzywda, ul. Żelechowska 24 B.

   

  » czytaj więcej
 • Podsumowanie Roku Henryka Sienkiewicza w Hucie Dąbrowie
  [04.01.2017 r.]

  15 grudnia w Zespole Szkół w Hucie Dąbrowie odbyło się Podsumowanie Roku Henryka Sienkiewicza. W uroczystości wzięli udział: wójt gminy Krzywda – Pan Jerzy Kędra, dyrektor Zespołu Szkół w Hucie Dąbrowie – Pan Ryszard Żurek, dyrektor Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej – Pan Maciej Cybulski, proboszcz parafii Huta Dąbrowa – ksiądz Jarosław Kisieliński, grono pedagogiczne oraz uczniowie szkoły.

  Czytaj więcej

   

 • Informacja odnośnie projektu Nowy start
  [30.12.2016 r.]

  Szanowni Państwo,


  Fundacja „Fundusz Inicjatyw” rozpoczęła realizację projektu "Nowy start". W ramach projektu oferujemy bezpłatne wsparcie dla osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy z obszaru woj. lubelskiego.
  Projekt skierowany jest do osób spełniających łącznie poniższe warunki:
  – zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu;
  – pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych lub biernych zawodowo);
  – zdolnych i gotowych do odbycia 3-miesięcznego stażu zawodowego w pełnym wymiarze czasu pracy oraz późniejszego podjęcia zatrudnienia w min. połowie wymiaru czasu pracy;
  – zamieszkałych (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) wyłącznie na terenie woj. lubelskiego
   
  W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:
  Doradztwo zawodowe (grupowe- 32 godz. i indywidualne- 6 godz.)
  Pośrednictwo pracy (4 godz.)
  Szkolenia zawodowe do wyboru:
  - Sprzedaż i obsługa klienta z obsługą komputera i kasy fiskalnej (180 godz. dyd.);
  - Pracownik ogólnobudowlany (200 godz. dyd.);
  - Usługi gastronomiczne i catering (180 godz. dyd.);
  3- miesięczne staże zawodowe.
   
  UCZESTNIKOM/CZKOM ZAPEWNIAMY:
  • stypendium szkoleniowe w wysokości 5,60 zł netto/godzinę szkolenia;
  • stypendium stażowe w wysokości 1 636 zł netto/miesiąc;
  • zwrot kosztów przejazdu na wszystkie usługi
  • materiały szkoleniowe (skrypty, książki);
  • materiały pomocnicze (teczka, notes, długopis);
  • wyżywienie w trakcie szkoleń;
   
  W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o poinformowanie osób, którzy w ostatnich 6 miesiącach zostali zwolnieni np. z powodu likwidacji miejsc pracy (np. osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych), o realizowanym przez Fundację projekcie.
  W załączeniu przesyłamy broszurę informacyjną. Uprzejmie prosimy o umieszczenie jej na stronie internetowej Państwa Instytucji lub w widocznym miejscu dla osób odwiedzających bądź rozesłanie drogą mailową.
   
  Zgłoszenia można składać osobiście w Biurze Projektu w Lublinie, podczas spotkań informacyjnych lub pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu dokumentów do Biura Projektu).
   
  Szczegółowe informacje i dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej www.ffi.org.pl (zakładka dot. projektu „Nowy start”), pod numerami telefonów 81 532 10 30, 519 310 560 a także w Biurze Projektu przy ul. Narutowicza 57/4
  (I piętro) w Lublinie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.
   
  Serdecznie zapraszamy,
  Zespół Projektu „Nowy start”

   

  Ulotka Informacyjna

   

 • Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej w sprawie rekrutacji dzieci do Samorządowego Żłobka w Krzywdzie
  [30.12.2016 r.]

  Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej w sprawie rekrutacji dzieci do Samorządowego Żłobka w Krzywdzie.

   

 • Planowane wyłączenia na terenie Gminy Krzywda
  [30.12.2016 r.]

  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Siedlce zawiadamia, że planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości Huta Radoryska.

   

  » czytaj więcej
 • Dotacja z WFOŚiGW w Lublinie
  [29.12.2016 r.]

  Gmina Krzywda informuje, że realizacja zadania pn. „Renowacja parku na terenie zespołu dworsko - parkowego w Krzywdzie” jest dotowana na podstawie umowy dotacji nr 419/2016/D/OP z dnia 16.12.2016 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

  WFOŚiGW

 • Życzenia
  [21.12.2016 r.]

   

   

 • 21 grudnia 2016 roku Urząd czynny do 15:00
  [21.12.2016 r.]

  W dniu 21 grudnia 2016 roku Urząd Gminy Krzywda czynny do godziny 15:00.
  Za utrudnienia przepraszamy.

   

 • XXVIII Sesja Rady Gminy Krzywda
  [20.12.2016 r.]

  W dniu 29 grudnia 2016 r. o godz. 11:00 odbędzie się XXVIII Sesja Rady Gminy Krzywda. Miejsce obrad - Centrum Kultury i Integracji Społecznej ul. Łukowska 20.

   

  » czytaj więcej
 • Ogłoszenie Wójta Gminy Krzywda o naborze na członka Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert
  [20.12.2016 r.]

  Ogłoszenie Wójta Gminy Krzywda o naborze na członka Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert.

   

 • Nowe wzory ofert i ramowe wzory umów dotyczące realizacji zadań publicznych oraz wzory sprawozdań z wykonania tych zadań
  [20.12.2016 r.]

  Nowe wzory ofert i ramowe wzory umów dotyczące realizacji zadań publicznych oraz wzory sprawozdań z wykonania tych zadań.

   

 • Otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2017 roku
  [20.12.2016 r.]

  Wójt Gminy Krzywda ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2017 roku.

   

 • Planowane wyłączenia na terenie Gminy Krzywda
  [16.12.2016 r.]

  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Siedlce zawiadamia, że planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości Okrzeja.

   

  » czytaj więcej
 • ZAPROSZENIE
  [14.12.2016 r.]

 • Wigilia Podlaska
  [13.12.2016 r.]

     W dniach 9 – 11 grudnia 2016 r. odbyła się 3-dniowa sesja „Ziemia rodzinna Henryka Sienkiewicza” „Wigilia Podlaska”  w Zespole Szkół im. Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym i w Centrum Kultury i Integracji Społecznej w Krzywdzie, zorganizowana przez:


  •    Krajową Komisję Humanistycznych Inicjatyw Edukacyjnych Zarządu Krajowego Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych,
  •    Wójta Gminy Krzywda,
  •    Gminną Bibliotekę Publiczną w Krzywdzie.


     Sesja miała charakter międzynarodowy z uwagi na fakt uczestnictwa w niej 4-osobowej delegacji z zaprzyjaźnionej z Towarzystwem Uniwersytetów Ludowych, szkoły z Białorusi.


     Uczestników powitał gospodarz Gminy Krzywda Pan Wójt Jerzy Kędra wraz z Panem Henrykiem Milanowiczem – Przewodniczącym Komisji Humanistycznych Inicjatyw Edukacyjnych Zarządu Krajowego TUL, a następnie głos zabrała Pani  Marianna Skwarek Dyrektor Zespołu Szkół w Radoryżu Smolanym oraz Pani Elżbieta Gniazdowska - Prezes Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych.

   

  » czytaj więcej
 • Drogi Rodzicu Rusza rekrutacja dzieci do żłobka w Krzywdzie
  [13.12.2016 r.]

  Uprzejmie informujemy, że 1 stycznia 2017 r. rozpocznie pracę Samorządowy Żłobek w Krzywdzie. Siedzibą żłobka będzie nowo wybudowany budynek przy ul. Osiedlowej 5.
  W związku z powyższym zapraszamy Rodziców do wypełnienia i złożeniaKarty zgłoszenia dziecka do Samorządowego Żłobka w Krzywdzie w roku szkolnym 2016/2017” w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Krzywdzie, ul. Żelechowska 24 B, 21-470 Krzywda.

   

  » czytaj więcej
 • ZAPROSZENIE
  [07.12.2016 r.]

 • Planowane wyłączenia na terenie Gminy Krzywda
  [06.12.2016 r.]

  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Siedlce zawiadamia, że planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości Drożdżak.

   

  » czytaj więcej
 • Pożyczka z WFOŚiGW w Lublinie
  [02.12.2016 r.]

  Gmina Krzywda informuje, że realizacja zadania pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Krzywda” jest dotowana na podstawie umowy pożyczki nr 26/2016/P/GW z dnia 01.07.2016 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

  WFOŚiGW

 • ZAPROSZENIE
  [30.11.2016 r.]

 • XXVII Sesja Rady Gminy Krzywda
  [21.11.2016 r.]

  W dniu 29 listopada 2016 r. o godz. 14:00 odbędzie się XXVII Sesja Rady Gminy Krzywda. Miejsce obrad - Centrum Kultury i Integracji Społecznej ul. Łukowska 20.

   

  » czytaj więcej
 • Planowane wyłączenia na terenie Gminy Krzywda
  [07.11.2016 r.]

  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Siedlce zawiadamia, że planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowościach: Budki, Cisownik, Huta Radoryska, Radoryż Smolany i Wielgolas.

   

 • Ogłoszenie
  [04.11.2016 r.]

  EKODOM

   

  WFOŚiGW w Lublinie informuje, że przyjmuje wnioski od osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska pn. EKODOM. Pomoc będzie udzielana w formie preferencyjnej pożyczki (oprocentowanie w wysokości 4 proc. w skali roku) z możliwością umorzenia 30 % kapitału w przypadku wymiany pieców lub kotłów węglowych na kotły c.o./c.w.u. zasilane paliwem ekologicznym i 25 % na pozostałe przedsięwzięcia. Dofinansowanie może obejmować do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Nabór wniosków potrwa do 30 listopada 2016r.

  CEL PROJEKTU

  Celem projektu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji do atmosfery szkodliwych gazów
  i pyłów oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do wód, wzrost udziału energii pochodzącej
  z OZE w końcowym zużyciu energii, upowszechnianie nowoczesnych technologii służących ograniczeniu niskiej emisji na terenie województwa lubelskiego.

   

  BENEFICJENCI

  Do zaciągnięcia pożyczki uprawnione są osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania
  na podstawie tytułu prawnego do budynku mieszkalnego, lokalu mieszkalnego lub posiadające udział we współwłasności budynku lub lokalu mieszkalnego położonego na terenie województwa lubelskiego. W przypadku współwłasności istnieje możliwość składania wniosku przez jednego ze współwłaścicieli, za zgodą wszystkich pozostałych współwłaścicieli.

  RODZAJE PRZEDSIĘWZIĘĆ PODLEGAJĄCYCH DOFINANSOWNIU

  1. Wymiana pieców lub kotłów węglowych na kotły c.o./c.w.u. zasilane paliwem ekologicznym,
  w tym: gaz, biomasa.

  2. Wymiana pieców lub kotłów węglowych na hybrydowy system grzewczy (do 20kW).

  3. Wymiana wyeksploatowanych kotłów gazowych na wysokosprawne kotły gazowe.

  4. Przyłączenie budynku do sieci ciepłowniczej.

  5. Zakup i montaż kolektorów słonecznych.

  6. Zakup i montaż pomp ciepła.

  7. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych (do 15kW).

  8. Zakup i montaż mikroinstalacji wykorzystującej energię wiatru (do 15kW).

  9. Zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków.

   

  Wnioski należy składać osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00,
  w  WFOŚiGW w Lublinie ul. Spokojna 7, 20-074 Lublin, tel. (81) 532 17 64 (wew. 116, 117). Wszelkie dodatkowe informacje, formularz wniosku z załącznikami oraz regulamin dofinansowania są dostępne na stronie internetowej: www.wfos.lublin.pl

   

 • Ogłoszenie
  [02.11.2016 r.]

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, na operacje z zakresu:

   

  a) 1.1.2 Podejmowanie działalności gospodarczej przyczyniającej się do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej – limit środków 1 120 000 złotych

   

  b) 3.1.1 Rozwój przedsiębiorczości w zakresie turystyki, rekreacji, kultury i przetwórstwa – limit środków 1 995 000 złotych

   

  c) 2.1.1. Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny – limit środków 1 343 500 złotych

   

  Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy:

  Od 16.11.2016 r. do 02.12.2016 r.

   

  Biuro Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, ul. Świderska 12, 21 – 400  Łuków (Budynek UG  Łuków), od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Biura, od 7.30 do 15.30.

  Więcej szczegółów pod linkiem: http://lgdrazem.pl/nabor-wnioskow-nr-i2016-16-11-2016-02-12-2016/

  » czytaj więcej
 • Uroczysty Jubileusz Par 2016
  [25.10.2016 r.]

   

  Dostojni Jubilaci Państwo:

   

  Stanisława i Tadeusz Bakierscy
  Anna i Tadeusz Białek
  Natalia i Mieczysław Bieleccy
  Teresa i Stanisław Chruślińscy
  Barbara i Ryszard Ciołek
  Jadwiga i Tadeusz Dołężka
  Janina i Kazimierz Dzadz
  Barbara i Waldemar Komola
  Janina i Kazimierz Koślacz
  Janina i Stanisław Koślacz
  Amelia i Bogdan Krupińscy
  Kazimiera i Leon Karpińscy
  Teodozja i Michał Oborscy
  Teresa i Mirosław Sokół
  Krystyna i Janusz Sopyła
  Helena i Eugeniusz Sowa
  Marianna i Antoni Sprycha
  Jadwiga i Jan Stanio
  Janina i Marian Strzyżewscy
  Teresa i Janusz Mateńko
  Zofia i Jan Zawadzcy

   

  Jubileusz „Złotych Godów” 

  » czytaj więcej
 • Rozstrzygnięcie konkursu Obrazki z Sienkiewicza
  [25.10.2016 r.]

  Obrazki z Sienkiewicza

 • Drogi Rodzicu Złóż deklarację zapisu dziecka do żłobka w Krzywdzie
  [10.10.2016 r.]

  Uprzejmie informujemy, że 1 stycznia 2017 r. rozpocznie pracę żłobek w Krzywdzie. Siedzibą żłobka będzie nowo wybudowany budynek przy ul. Osiedlowej 5.

   

  » czytaj więcej
 • XXVI Sesja Rady Gminy Krzywda
  [18.10.2016]

  W dniu 25 października 2016 r. o godz. 14:00 odbędzie się XXVI Sesja Rady Gminy Krzywda. Miejsce obrad - Centrum Kultury i Integracji Społecznej ul. Łukowska 20.

   

  » czytaj więcej
 • Planowane wyłączenia na terenie Gminy Krzywda
  [18.10.2016 r.]

  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Siedlce zawiadamia, że planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości Drożdżak, Krzywda, Okrzeja i  Wola Okrzejska.

   

  » czytaj więcej
 • Dzień Nauczyciela w Gminie Krzywda
  [18.10.2016 r.]

  „Jesteśmy pielgrzymami...Nasze życie to ciągła wędrówka...”- pod takim hasłem w ubiegły piątek (14 października) w Gimnazjum nr 2 w Radoryżu Kościelnym odbyły się gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość uświetnili znamienici goście- wójt gminy Krzywda, pan Jerzy Kędra, przedstawiciele Urzędu Gminy, Gminnego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół, a także przedstawiciele szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy. Podczas gali, jaką poprowadziła p. Barbara Piszcz-dyrektor placówki, wręczone zostały nagrody wójta oraz nagrody dyrektorów szkół dla nauczycieli w uznaniu ich osiągnięć w pracy dydaktyczno - wychowawczej.

   

  » czytaj więcej
 • Ogłoszenie w sprawie konsultacji
  [18.10.2016 r.]

  Wójt Gminy Krzywda na podstawie § 4 ust. 2 Uchwały Rady Gminy  Krzywda z dnia 30 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy informuje o konsultacjach projektu Uchwały Rady Gminy Krzywda na rok 2017.

   

  » czytaj więcej
 • Planowane wyłączenia na terenie Gminy Krzywda
  [11.10.2016 r.]

  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Siedlce zawiadamia, że planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości Fiukówka i Kasyldów.

   

  » czytaj więcej
 • Dofinansowanie z WFOŚiGW i NFOŚiGW

  Dofinansowanie z WFOŚiGW i NFOŚiGW
  [11.10.2016 r.]

  Gmina Krzywda informuje, że realizacja zadania pn. „USUWANIE I UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJACYCH AZBEST Z TERENU GMINY KRZYWDA” jest dotowana na podstawie umowy nr 221/2016/D/OZ z dnia 14.06.2016 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest,  w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pod nazwą „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony Środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW „Część 1 –Usuwanie wyrobów zawierających azbest” na lata 2016-2017” oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

   

 • Ogólnopolska nagroda za kreatywne ułamki
  [10.10.2016 r.]

  Bartosz Lenk z Zespołu Szkół w Krzywdzie został laureatem ogólnopolskiego konkursu "Kreatywnie o ułamkach". Uczeń klasy VIa zdobył trzecie miejsce za grę komputerową.

   

  » czytaj więcej
 • Przerwa w dostawie wody
  [10.10.2016 r.]

  Zakład Gospodarki Komunalnej w Krzywdzie informuje, że w związku z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Krzywdzie nastąpi przerwa w dostawie wody w dniach:
  od 10.10.2016 r. (poniedziałek) godz. 21:00
  do 11.10.2016 r. (wtorek) godz. 08:00
  Prosimy o wcześniejsze zabezpieczenie się w wodę.

   

 • Przyrodniczy konkurs fotograficzny
  [10.10.2016 r.]

  Tablet, specjalny zegarek sportowy i statyw na kamerę lub aparat można wygrać w konkursie fotograficznym na najciekawsze zdjęcie miejsc i gatunków związanych ze zbiornikami wodnymi w powiecie łukowskim.

   

  » czytaj więcej
 • Terminy szkoleń dla przedsiębiorców i osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą
  [10.10.2016 r.]

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” zaprasza przedsiębiorców oraz osoby chcące założyć działalność gospodarczą zamieszkałe na terenie obszaru LGD na bezpłatne szkolenie przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER”.

  Szkolenie

  » czytaj więcej
 • Planowane wyłączenia na terenie Gminy Krzywda
  [05.10.2016 r.]

  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Siedlce zawiadamia, że planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości Kasyldów.

   

  » czytaj więcej
 • Przerwa w dostawie wody
  [05.10.2016 r.]

  Zakład Gospodarki Komunalnej w Krzywdzie informuje, że w związku z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Krzywdzie nastąpi przerwa w dostawie wody w dniach:
  od 05.10.2016 r. (środa) godz. 21:00
  do 06.10.2016 r. (czwartek) godz. 08:00
  Prosimy o wcześniejsze zabezpieczenie się w wodę.

   

 • Konkurs fotograficzny
  [27.09.2016 r.]

  Lokalna Grupa Działania „RAZEM” zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie fotograficznym na najciekawsze zdjęcie miejsc i gatunków związanych z zbiornikami wodnymi w powiecie łukowskim. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:

  • Szkoła podstawowa
  • Gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna

  Do wygrania cenne nagrody: I miejsce – tablet, II miejsce – statyw, III miejsce – zegarek sportowy.
  Termin nadsyłania prac – 24 października godz. 12.00.

   

  Konkurs fotograficzny

  » czytaj więcej
 • Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego w Woli Okrzejskiej
  [23.09.2016 r.]

   

   

 • Narodowe czytanie film
  [23.09.2016 r.]

   

   

 • Planowane wyłączenia na terenie Gminy Krzywda
  [23.09.2016 r.]

  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Siedlce zawiadamia, że planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowościach Radoryż Smolany i Okrzeja.

   

  » czytaj więcej
 • Pomoc żywnościowa dla najbardziej potrzebujących
  [22.09.2016 r.]

   

   

  W naszej gminie 4 października br. rozpocznie się wydawanie żywności pochodzącej z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, która jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym dostarczanego przez Bank Żywności w Lublinie.

   

  » czytaj więcej
 • Dotacje z nowego PROW
  [21.09.2016 r.]

  Prawie 4 miliony 300 tysięcy złotych z nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich będzie mieć do rozdysponowania w najbliższych latach Lokalna Grupa Działania "Razem ku lepszej przyszłości". Pierwsze nabory wniosków o dotacje mają być ogłoszone za kilka tygodni, ale już teraz LGD organizuje spotkania informacyjne w tej sprawie. W Krzywdzie odbędzie się ono w czwartek 22 września o 16:00 w miejscowym Centrum Kultury i Integracji Społecznej. Organizatorzy zapraszają na nie wszystkich chętnych, którzy chcą pozyskać pieniądze na rozpoczęcie działalności lub rozwój już istniejących przedsiębiorstw.

   

  » czytaj więcej
 • XXV Sesja Rady Gminy
  [21.09.2016 r.]

  W dniu 30 września 2016 r. o godz. 10:00 odbędzie się XXV Sesja Rady Gminy Krzywda. Miejsce obrad - Centrum Kultury i Integracji Społecznej ul. Łukowska 20.

   

  » czytaj więcej
 • Przypomnienie o dokonaniu opłaty III raty
  [16.09.2016 r.]

  Przypomnienie o dokonaniu opłaty III raty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
   

     Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez  Wójta Gminy Krzywda przypominamy, że 30 września br. upływa ustawowy termin uiszczenia III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
  Dopełnienie powyższego obowiązku jest warunkiem zachowania przez przedsiębiorcę uprawnień do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych.
     Przedsiębiorca, który nie zapłaci w ustawowym terminie do 30 września br., kolejnej raty za korzystanie z zezwolenia, będzie miał możliwość dokonania tej wpłaty w ciągu kolejnych 30 dni liczonych od daty upływu ustawowego terminu, pod warunkiem, że jednocześnie dokona dodatkowej opłaty w wysokości 30% opłaty za korzystanie z danego rodzaju zezwolenia, wyliczonej dla danego roku.

   

  Informacja

 • Planowane wyłączenia na terenie Gminy Krzywda
  [16.09.2016 r.]

  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Siedlce zawiadamia, że planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości Budki i Fiukówka.

   

  » czytaj więcej
 • Akcyjna zbiórka odpadów nietypowych
  [13.09.2016 r.]

  Przypominamy, iż zgodnie z Harmonogramem odbioru odpadów na terenie Gminy Krzywda w 2016 r., w dniach 22 i 30 września odbędzie się Akcyjna Objazdowa Zbiórka Odpadów.

   

  22 września 2016 r. w miejscowościach: Budki, Cisownik, Feliksin, Fiukówka, Gołe Łazy, Huta Dąbrowa, Kasyldów, Kożuchówka, Laski, Nowy Patok, Podosie, Radoryż Kościelny, Radoryż Smolany, Rozłąki, Stary Patok, Teodorów, Wielgolas

   

  30 września 2016 r. w miejscowościach: Drożdżak, Huta Radoryska, Jasnosz, Krzywda, Okrzeja, Orle Gniazdo, Ruda, Szczałb, Wola Okrzejska, Zimna Woda.

   

  » czytaj więcej
 • Nabór wniosków na małe przetwórstwo i bezpłatne spotaknie informacyjne
  [13.09.2016 r.]

  Rolniku, jeżeli chcesz rozpocząć działalność w dziedzinie przetwórstwa to od 29.09 do 28.10.2016 r. ARiMR prowadzi nabór wniosków na małe przetwórstwo, czyli wsparcie inwestycji w przetwarzanie i obrót produktów rolnych.

   

  » czytaj więcej
 • Zaproszenie ARiMR w Łukowie
  [12.09.2016 r.]

  Zaproszenie ARiMR

 • Planowane wyłączenia na terenie Gminy Krzywda
  [12.09.2016 r.]

  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Siedlce zawiadamia, że planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości Okrzeja.

   

  » czytaj więcej
 • XXIV Sesja Rady Gminy
  [12.09.2016 r.]

  W dniu 12 września 2016 r. o godz. 12:00 odbędzie się XXIV Sesja Rady Gminy Krzywda. Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Gminy w Krzywdzie ul. Żelechowska 24B.

   

  » czytaj więcej
 • Planowane wyłączenia na terenie Gminy Krzywda
  [08.09.2016]

  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Siedlce zawiadamia, że planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości Gołe Łazy.

   

  » czytaj więcej
 • Szkolenie z pozyskiwania środków finansowych z PROW na podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej
  [07.09.2016 r.]

  Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”  wraz Gminą Krzywda zaprasza osoby fizyczne (szczególnie poniżej 35 i powyżej 50 roku życia, a także kobiety) oraz przedsiębiorców z terenu Gminy Krzywda na spotkanie informacyjne z zasad i możliwości pozyskania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej i/lub rozwijanie działalności gospodarczej.

  Zaproszenie na szkolenie

  » czytaj więcej
 • Zaproszenie na debatę
  [06.09.2016 r.]

  Zaproszenie na debatę

 • Przerwa w dostawie wody
  [05.09.2016 r.]

  W związku z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Krzywdzie w dniu 06.09.2016 r. w godzinach od 9:00- 17:00 nastąpi przerwa w dostawie wody.

  Prosimy o wcześniejsze zabezpieczenie się w wodę.

   

 • Udany powrót do sienkiewiczowskich tradycji
  [05.09.2016 r.]

  W Roku Henryka Sienkiewicza tegoroczne dożynki w Krzywdzie odbywały się pod hasłem "Sienkiewiczowskie tradycje". Do twórczości najbardziej znanego syna tej ziemi nawiązywały m.in. stroje z "Trylogii", w które byli ubrani starostowie dożynek oraz wystrój stoisk ze staropolskim jadłem. Rolnicy świętowali w niedzielę 4 września na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krzywdzie.

  Galeria

 • Narodowe Czytanie Quo Vadis w Woli Okrzejskiej galeria
  [05.09.2016 r.]

  Narodowe Czytanie Quo Vadis w Woli Okrzejskiej - galeria.

   

 • Zaproszenie na dożynki
  [01.08.2016 r.]

  Zaproszenie na dożynki

   

   

  Regulamin konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy 2016

   

  Regulamin terenu imprezy masowej dożynki gminne 2016

   

 • Narodowe Czytanie Quo Vadis w Woli Okrzejskiej
  [01.09.2016 r.]

  Narodowe czytanie Quo Vadis w Woli Okrzejskiej

 • Zaproszenie na Wojewódzką Inaugurację Roku Szkolnego 2016 2017 w Woli Okrzejskiej
  [31.08.2016 r.]

  Wojewoda Lubelski
  Lubelski Kurator Oświaty
  Wójt Gminy Krzywda
  Oraz Dyrektor szkoły im. H. Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej
  serdecznie zapraszają
  na Wojewódzką Inaugurację Roku Szkolnego 2016/2017, która odbędzie się w dniu 1 września 2016 roku o godz. 10:00 w Szkole Podstawowej w Woli Okrzejskiej

  Program uroczystości:
  10:00 – Msza Święta na terenie szkoły
  11:15 – Powitanie uczestników, wystąpienia zaproszonych gości oraz część artystyczna

   

 • Stypendia szkolne na rok szkolny 2016 2017
  [30.08.2016 r.]

  Wójt Gminy Krzywda informuje o możliwości ubiegania się o stypendium szkolne na rok szkolny 2016/2017.
  Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący na obszarze Gminy Krzywda znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

   

  » czytaj więcej
 • Apel Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łukowie
  [25.08.2016 r.]

  Apel Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łukowie w sprawie Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)-Bioasekuracja.

   

  » czytaj więcej
 • Planowane wyłączenia na terenie Gminy Krzywda
  [23.08.2016 r.]

  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Siedlce zawiadamia, że planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości Orle Gniazdo, Wola Okrzejska i Lipiny.

   

  » czytaj więcej
 • ZAPROSZENIE
  [19.08.2016 r.]

   

  REGULAMIN

 • Planowane wyłączenia na terenie Gminy Krzywda
  [17.08.2016 r.]

  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Siedlce zawiadamia, że planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości Budki i Wola Okrzejska.

   

  » czytaj więcej
 • ZAPROSZENIE
  [11.08.2016 r.]

 • Planowane wyłączenia na terenie Gminy Krzywda
  [08.08.2016 r.]

  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Siedlce zawiadamia, że planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości Orle Gniazdo.

   

  » czytaj więcej
 • Nabór wniosków o zwrot podatku akcyzowego w terminie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r.
  [01.08.2016 r.]

  Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Krzywda w terminie
  od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r.

   

  » czytaj więcej
 • Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gminie Krzywda
  [26.07.2016 r.]

  W ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich mieszkańcy i przedsiębiorcy z terenu Gminy Krzywda będą mogli skorzystać z wiedzy pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w dniu 29 lipca 2016 roku (piątek) w godz. 12:00 do 14:30 w Urzędzie Gminy Krzywda, ul. Żelechowska 24B.

   

 • Planowane wyłączenia na terenie Gminy Krzywda
  [22.07.2016 r.]

  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Siedlce zawiadamia, że planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości Krzywda.

   

  » czytaj więcej
 • Planowane wyłączenia na terenie Gminy Krzywda
  [15.07.2016 r.]

  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Siedlce zawiadamia, że planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości Krzywda.

   

  » czytaj więcej
 • Nabór wniosków na usuwanie azbestu

  Nabór wniosków na usuwanie azbestu
  [08.07.2016 r.]

  W związku z informacją z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, dotyczącą posiadania niewykorzystanych środków na utylizację wyrobów azbestowych Wójt Gminy Krzywda zawiadamia, że w dniach:
  od 11 do 15 lipca 2016 r.
  przeprowadzony zostanie nabór uzupełniający wniosków na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na dachach oraz posesjach.
  UWAGA: DECYDUJE KOLEJNOŚĆ SKŁADANIA WNIOSKÓW

   

  » czytaj więcej
 • Lublin razem z NATO
  [05.07.2016]

  Wojewoda lubelski profesor Przemysław Czarnek oraz szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie płk dypl. Piotr Chudzik zapraszają mieszkańców województwa lubelskiego na „Ogólnopolskie Dni NATO - Lublin razem z NATO".

   

  » czytaj więcej
 • Absolutorium przyjęte

  Absolutorium przyjęte
  [27.06.2016 r.]

      Rada Gminy Krzywda podczas sesji dokonano uroczystego zaprzysiężenia nowo wybranej Radnej Pani Zofii Nowak.   

      Rada Gminy Krzywda udzieliła także wójtowi Jerzemu Kędrze absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Podczas sesji w poniedziałek 27 czerwca za uchwałą w tej sprawie było 11 radnych, a 1 wstrzymał się od głosu.

   

  Jednym z poważniejszych zadań w 2015 roku była budowa drogi w Krzywdzie od ronda do trasy na Osiny oraz od końca Krzywdy w kierunku Adamowa. Była to wspólna inwestycja realizowana z Powiatem Łukowskim. Samorządy pokryły połowę kosztów, a resztę pozyskały z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Kolejna ważna inwestycja to dokończenie budowy kanalizacji w Hucie Dąbrowie i Podosiu, która była współfinansowana z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

   

  » czytaj więcej
 • Bezpłatne szkolenia zawodowe

  Bezpłatne szkolenia zawodowe
  [23.06.2016 r.]

  FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY zaprasza mieszkańców województwa lubelskiego w wieku 18-29 lat, pozostających bez pracy, nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu do udziału w projektach „Czas dla młodych – program aktywizacji zawodowej osób młodych” i „Trampolina sukcesu – program aktywizacji zawodowej osób młodych”.

   

  » czytaj więcej
 • Będą pieniądze na drogi

  Będą pieniądze na drogi
  [17.06.2016 r.]

     Gmina Krzywda otrzyma z Unii Europejskiej pieniądze na przebudowę dróg. Na liście rankingowej projektów, które dostaną dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, ogłoszonej przez Urząd Marszałkowski w Lublinie są dwie inwestycje w gminie Krzywda.To przebudowa drogi Krzywda - Kolonia Burzec - Szczałb i Huta Dąbrowa - Teodorów - Wielgolas - Stary Patok. - W pierwszym przypadku prace będą prowadzone na odcinku o długości prawie 3 kilometrów we wsi Szczałb, od trasy powiatowej Krzywda - Adamów w kierunku świetlicy i kościoła. Druga inwestycja dotyczy około 2 kilometrów drogi w Laskach. Obydwie trasy w terenie zabudowanym zostaną poszerzone, a na całych odcinkach położymy nowy asfalt - zapowiada w rozmowie z Informacyjną Agencją Samorządową wójt gminy Krzywda Jerzy Kędra. Według kosztorysu modernizacja drogi w miejscowości Szczałb może kosztować ponad 1 milion 260 tysięcy złotych, z czego 800 tysięcy to dotacja z PROW.

   

     Szacunkowa wartość inwestycji w Laskach to prawie 920 tysięcy, w tym ponad 580 tysięcy stanowią środki unijne. Ostateczne koszty robót będą znane po rozstrzygnięciu przetargów na wykonanie robót, a te mają być ogłoszone gdy gmina podpisze umowy o przyznaniu dofinansowania. Obydwie drogi mają być przebudowane w tym roku.

   

 • Bezpieczne wakacje
  [16.06.2016 r.]

  List Prezesa KRUS 

 • ZAPROSZENIE
  [16.06.2016 r.]

   

   

  Regulamin Przegląd Talentów 2016

  Regulamin Turniej Sołectw 2016

   

   

 • Planowane wyłączenia na terenie Gminy Krzywda
  [15.06.2016 r.]

  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Siedlce zawiadamia, że planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości Huta Dąbrowa.

   

  » czytaj więcej
 • RAJD ROWEROWY DO MIEJSCA URODZIN H. SIENKIEWICZA 10 LIPCA br.

  RAJD ROWEROWY DO MIEJSCA URODZIN H. SIENKIEWICZA 10 LIPCA br.
  [13.06.2016 r.]

  Gmina Krzywda zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w dniu 10 lipca br. w rowerowym rajdzie gwiaździstym do Woli Okrzejskiej - miejsca urodzin Henryka Sienkiewicza.

   

  » czytaj więcej
 • XXI Sesja Rady Gminy
  [10.06.2016 r.]

  W dniu 13 czerwca 2016 r. o godz. 15:00 odbędzie się XXI Sesja Rady Gminy Krzywda. Miejsce obrad - Urząd Gminy w Krzywdzie ul. Żelechowska 24B.

   

  » czytaj więcej
 • Badanie struktury gospodarstw rolnych 2016
  [10.06.2016 r.]

  Badanie struktury gospodarstw rolnych 2016

 • ZAPROSZENIE
  [02.06.2016 r.]

  Zaproszenie na 25 lecie

 • Umowa na wdrażanie LSR podpisana
  [01.06.2016 r.]

  Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” 31 maja br. w Filii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Białej Podlaskiej oficjalnie otrzymała umowę o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.

   

  » czytaj więcej
 • Od 1 czerwca 2016 r. obowiązuje nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  [30.05.2016 r.]

  Z dniem 1 czerwca wchodzi w życie Uchwała Nr XIX/118/2016 Rady Gminy Krzywda z dnia 29.04.2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

   

  » czytaj więcej
 • 35 rocznica rejestracji NSZZ RI SOLIDARNOŚĆ
  [23.05.2016 r.]

  W dniu 22 maja 2016 roku w parku przy Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej odbyły się uroczyste obchody 35 rocznicy rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”.

   

  » czytaj więcej
 • ZAPROSZENIE
  [17.05.2016 r.]

 • Planowane wyłączenia na terenie Gminy Krzywda
  [12.05.2016 r.]

  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Siedlce zawiadamia, że planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości Podosie.

   

  » czytaj więcej
 • Doniosły jubileusz

  Doniosły jubileusz
  [11.05.2016 r.]

     Wyjątkowa uroczystość miała miejsce w dniu 1 maja br. Swoje setne urodziny obchodziła Pani Zofia Końka – mieszkanka naszej Gminy.

   

     Jest to okazja niecodzienna i doniosła. Niewielu z nas ma możliwość obchodzenia setnych urodzin. Sto lat, to czas, który dla większości z nas, zwłaszcza na początku życiowej drogi, wydaje się nie do osiągnięcia, to czas w którym zebrać można mnóstwo doświadczeń i mądrości, przeżyć wspaniale chwile szczęścia i niezmierzonej radości.
     W tym niezwykłym dla Jubilatki dniu towarzyszyła najbliższa rodzina oraz przedstawiciele władz samorządowych Wójt Gminy Krzywda Jerzy Kędra, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Iwona Jawoszek oraz Przewodniczący Rady Gminy Paweł Mroczek którzy przekazali jubilatce Grawerton z gratulacjami, kopię aktu urodzenia Pani Zofii oraz bukiet kwiatów.

   

     Z tej to okazji odbyła się Msza Święta odprawiona przez Księdza Jarosława Kisielińskiego Proboszcza Parafii w Hucie Dąbrowie, w której uczestniczyli przybyli na uroczystość goście. Wszyscy gości życzyli jubilatce 200 lat życia.

   

   Serdecznie Gratulujemy

   

  GALERIA

   

 • Informacja
  [06.05.2016 r.]

     W dniu 29 kwietnia 2016 r. Uchwałą Nr XIX/120/2016, Rada Gminy Krzywda ustaliła jednostkową stawkę dotacji przedmiotowej z tytułu dopłaty do ścieków 1,30 zł do jednego metra sześciennego na okres od 1 maja 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r.

   

  Plik źródłowy

 • XX Sesja Rady Gminy
  [06.05.2016 r.]

  W dniu 11 maja 2016 r. o godz. 15:00 odbędzie się XX Sesja Rady Gminy Krzywda. Miejsce obrad - Urząd Gminy w Krzywdzie ul. Żelechowska 24B.

   

  » czytaj więcej
 • Planowane wyłączenia na terenie Gminy Krzywda
  [06.05.2016 r.]

  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Siedlce zawiadamia, że planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości Wola Okrzejska.

   

  » czytaj więcej
 • ZAPROSZENIE
  [04.05.2016 r.]

 • Zaproszenie na bicie rekordu Polski
  [04.05.2016 r.]

  Zaproszenie na bicie rekordu Polski

  » czytaj więcej
 • Zaproszenie do składania ofert
  [02.05.2016 r.]

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYNAJEM STANOWISK HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH ORAZ INNYCH ATRAKCJI TOWARZYSZĄCYCH IMPREZIE PLENEROWEJ MASOWEJ:

  1. ,, Powitanie wakacji z Henrykiem Sienkiewiczem''

  2. „Dożynki Gminne”

  ORGANIZATOR

   Wójt Gminy Krzywda
  Adres: ul.  Żelechowska 24B, 21-470 Krzywda
  Tel.:  25 7551006 wew. 115
  e-mail osoby prowadzącej sprawę:  beataskwarek@gminakrzywda.pl


  Treść oferty

 • Informacja
  [02.05.2016 r.]

  Uczniowie Gimnazjum nr 2 w Radoryżu Kościelnym po raz kolejny mają swoich przedstawicieli na Sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży.
   
   
   
   
   
   
   
      Patrycja Gajo i Paweł Sprycha z  Gimnazjum w Radoryżu Kościelnym, zostali posłami na XXII Sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży, toteż 1 czerwca 2016 r. zasiądą w ławach poselskich na Wiejskiej w Warszawie. Uczniowie realizowali projekt edukacyjny we współpracy z Wszechnicą Sejmową, IPN-em oraz CEO.
   
      Wypełniając zadanie rekrutacyjne, zadbali, by  umieszczona na zewnętrznej ścianie dworca PKP w Krzywdzie, tablica upamiętniająca 50-tą rocznicę walk pod Kockiem, bohaterstwo żołnierzy, którzy przelewali krew za wolną Ojczyznę oraz będąca wyrazem hołdu dowódcy generałowi F. Kleebergowi, który wraz ze swoim sztabem przebywał w budynku stacji kolejowej w Krzywdzie w październiku 1939 r., była obecna  w świadomości mieszkańców Krzywdy.
   
     Uczniowie, m.in. opisali historię tego miejsca, przeanalizowali źródła literackie,  przeprowadzili wśród społeczności lokalnej badanie na temat tablicy pamiątkowej, opracowali wyniki badania, wyciągnęli wnioski, opracowali plan działań, w wyniku których pamiątkowa tablica zagości głębiej w świadomości mieszkańców Krzywdy i jej okolic,   opracowali informację do przewodnika turystycznego, zadbali, by trafiła ona na stronę internetową Gminy Krzywdy, wydrukowali karty ze zdjęciem tablicy i informacją o jej celowości, rozpowszechnili je na tablicach informacyjnych, rozłożyli w gablotach, zadbali, by informacja ukazała się w prasie lokalnej.
   
     Uczniowie zamieścili efekty swoich działań w formularzu rekrutacyjnym, udokumentowali je materiałem fotograficznym i filmowym. Patrycja i Paweł wiedzą, że pamięć o miejscach związanych z historią lokalną jest elementem umiłowania historii ojczystej. 
   
   Serdecznie Gratulujemy
   
   
   

 • 170 Rocznica Urodzin Henryka Sienkiewicza
  [02.05.2016 r.]

     Pierwszy polski Noblista w dziedzinie literatury przyszedł na świat 170 lat temu na Ziemi Łukowskiej, w Woli Okrzejskiej, w majątku swej babki Felicjanny Cieciszowskiej, a następnie wuja Adama Cieciszowskiego. Przyszły pisarz spędził tutaj pierwsze, dziecięce lata swojego życia, ucząc wrażliwości na otaczający świat oraz kreując w głowie obrazy stron rodzinnych, które niejednokrotnie zamieszczał na łamach swych utworów.
   
     W hołdzie dla pisarza, Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej, Starostwo Powiatowe w Łukowie i Gmina Krzywda, z okazji 170 rocznicy jego urodzin zaplanowały szereg uroczystości jubileuszowych:

     Dnia 5 maja o godzinie 10.00 na terenie muzeum odbędzie się wspólne czytanie fragmentu
  "Potopu" H. Sienkiewicza, w celu ustanowienia Rekordu Polski w kategorii: Jak największa liczba osób czytająca wspólnie Sienkiewicza. Każdy uczestnik czytania otrzyma jubileuszowego balona z napisem: "Czytam Sienkiewicza". Bicie rekordu uświetnią czytania dodatkowych tekstów z twórczości pisarza przygotowane przez uczniów Szkoły Podstawowej z Woli Okrzejskiej, Okrzei i Fiukówki.
  Całość uroczystości zakończy wspólnie grillowanie. Akcja ustanowienia rekordu odbędzie się jednocześnie w ponad 80 placówkach z całej Polski.

  REGULAMIN

  FRAGMENT TEKSTU

   

     Dnia 5.05. 2016 o godz. 16.00 w Muzeum odbędzie się "Wieczór dla Sienkiewicza", podczas którego zostanie otwarta wystawa czasowa pt.: Henryk Sienkiewicz na kartach pocztowych. Wizerunki i twórczość. Uroczystość uświetni koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej z Puław. Zwieńczeniem wieczoru będzie wspólne zwiedzanie muzeum przy blasku świec.
   
     Dnia 7.05.2016. w godz. 11.00 - 18.00, Muzeum zaprasza na piknik rodzinny pt.: Laurka dla Małego Rycerza. W programie imprezy plenerowej odbędzie się czytanie fragmentów mniej znanych utworów pisarza, inscenizacja "Pojedynku"; w wykonaniu Chorągwi Jazdy Rzeczypospolitej, pokazy ptaków drapieżnych, koncert muzyki dawnej w wykonaniu zespołu Contra BelluM. Ponadto na terenie muzealnego parku bractwo husarskie poprowadzi gry i zabawy plebejskie (cięcie szablą, nauka fechtunku rycerskiego, rzut
  podkową do celu, turniej łuczniczy). Zainteresowani będą mogli wziąć udział w plenerze malarskim i stworzyć własną "Laurkę dla Małego Rycerza". Główną atrakcją urodzin, będzie pokaźnych rozmiarów tort krojony przy salwach muszkietów.

  Serdecznie zapraszamy

   

   

   

 • Ustanowienia Rekordu Polski w Czytaniu Sienkiewicza

  Ustanowienia Rekordu Polski w Czytaniu Sienkiewicza
  [26.04.2016 r.]

  Czytaj z nami Sienkiewicza!
   
  Pierwszy polski Noblista w dziedzinie literatury przyszedł na świat 170 lat temu na Ziemi Łukowskiej, w Woli Okrzejskiej, w majątku swej babki Felicjanny Cieciszowskiej, a następnie wuja Adama Cieciszowskiego. Przyszły pisarz spędził tutaj pierwsze, dziecięce lata swojego życia, ucząc wrażliwości na otaczający świat oraz kreując w głowie obrazy stron rodzinnych, które niejednokrotnie zamieszczał na łamach swych utworów.
  W hołdzie dla pisarza dnia 5.05.2016 r. w 170 Rocznicę Jego urodzin Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej oraz Biuro Rekordów Guinnessa organizuje akcję Ustanowienia Rekordu Polski w kategorii: "Jak największa liczba osób czytających wspólnie Sienkiewicza";. Gorąco zachęcamy do wspólnego czytania dzieł Noblisty tych znanych jak "Trylogia", "Quo Vadis", "W pustyni i w puszczy" lub mniej popularnych jak "Sabałowa bajka", "Dwie łąki", "Na jasnym brzegu", "Sachem".

   

   

  » czytaj więcej
 • XIX Sesja Rady Gminy
  [25.04.2016 r.]

  W dniu 29 kwietnia 2016 r. o godz. 13:00 odbędzie się XIX Sesja Rady Gminy Krzywda. Miejsce obrad - Centrum Kultury i Integracji Społecznej w Krzywdzie ul. Łukowska 20.

   

  » czytaj więcej
 • Planowane wyłączenia na terenie Gminy Krzywda
  [22.04.2016 r.]

  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Siedlce zawiadamia, że planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości Radoryża Smolanego i Huty Radoryskiej.

   

  » czytaj więcej
 • Informacja
  [19.04.2016 r.]

       W związku z pojawiającymi się próbami wyłudzania pieniędzy od osób chcących złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze, a w szczególności oferowanie odpłatnych wniosków w witrynach internetowych informujemy, że są to próby wprowadzenia w błąd w żaden sposób niezwiązane z Programem "Rodzina 500+"Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego jest drukiem bezpłatnym i można go złożyć przez internet. Na terenie Gminy Krzywda wnioski pobrać można w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzywdzie ul. Łukowska 20 oraz w sekretariacie Urzędu Gminy Krzywda ul. Żelechowska 24 B.

  » czytaj więcej
 • Dodatkowy nabór wniosków na instalacje OZE
  [18.04.2016 r.]

  Wójt Gminy Krzywda zaprasza mieszkańców Gminy Krzywda do udziału w projekcie dotyczącym montażu instalacji kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych. Dodatkowy nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 19 do 25 kwietnia 2016 r. w Urzędzie Gminy Krzywda, ul. Żelechowska 24 B, 21-470 Krzywda, (pokój nr 14) w godzinach od 9:00 do 16:00.

   

  » czytaj więcej
 • Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Krzywdzie
  [17.04.2016 r.]

  W dniu 16 kwietnia 2016 roku odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Krzywdzie.

   

  » czytaj więcej
 • Nabór wniosków na usuwanie azbestu

  Nabór wniosków na usuwanie azbestu
  [15.04.2016 r.]

  W związku z informacją z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, dotyczącą posiadania niewykorzystanych środków na utylizację wyrobów azbestowych Wójt Gminy Krzywda zawiadamia, że w dniach:

  od 18 do 29 kwietnia 2016 r.

  przeprowadzony zostanie nabór uzupełniający wniosków na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na dachach oraz posesjach.

  UWAGA: DECYDUJE KOLEJNOŚĆ SKŁADANIA WNIOSKÓW

   

  » czytaj więcej
 • ZAPROSZENIE
  [14.04.2016 r.]

 • Informacja

  Informacja
  [08.04.2016 r.]

      W związku z ogłoszonym konkursem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego na nabór wniosków o dofinansowanie instalacji solarnych i fotowoltaicznych Wójt Gminy Krzywda zaprasza osoby, które złożyły już deklarację udziału w projekcie do Urzędu Gminy oraz osoby zainteresowane takim udziałem z terenu gminy Krzywda na spotkanie informacyjne w sprawie w/w instalacji.


  Miejsca i terminy  spotkań:


  1) 13 kwietnia 2016r. o godzinie 17:30 w Centrum Kultury i Integracji Społecznej w Krzywdzie przy ul. Łukowskiej 20 (sala narad, II piętro)


  2) 14 kwietnia 2016r. o godzinie 17:30 w Zespole Szkół w Hucie Dąbrowie przy ul. Hutniczej 10 (sala świetlicowa-stołówka, w parterze budynku szkoły)


  3) 15 kwietnia 2016r. o godzinie 17:30 w Domu Ludowym w Okrzei przy ul. Sienkiewicza 2C (sala świetlicowa w parterze budynku)

   

  Wójt Gminy Krzywda

  Jerzy Kedra

 • Nabór wniosków na usuwanie azbestu
  [25.03.2016 r.]

  Informujemy mieszkańców, iż Gmina Krzywda pozyskała dotację na 2016 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Krzywda.

   

  » czytaj więcej
 • Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 23 marca 2016 roku
  [23.03.2016 r.]

  Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości Zarządzenie Nr 66 Wojewody Lubelskiego z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Krzywda.

   

  » czytaj więcej
 • Ważne dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekunów osób niepełnosprawnych
  [22.03.2016]

  W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, która umożliwia osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekunów osób niepełnosprawnych - dokonanie wyboru: rezygnację z ubezpieczenia w ZUS i powrót do ubezpieczenia w KRUS.
  Informujemy, że ostateczny termin składania wniosków o odstąpienie od ubezpieczenia w ZUS i objęcie ubezpieczenia w KRUS upływa z dniem 01.04.2016 r. W związku z powyższym zainteresowane osoby powinny zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywdzie celem złożenia stosownego oświadczenia.

   

 • ZAPROSZENIE
  [21.03.2016 r.]

     Komisariat Policji w Adamowie w dniu 23.03.2016 r. o godzinie 10.00 w Sali Konferencyjnej Centrum Kultury i Integracji Społecznej w Krzywdzie przeprowadzi konsultacje społeczne dotyczące bezpieczeństwa na terenie Gminy Krzywda. W w/w spotkaniu wezmą udział również przedstawiciele Komendy Powiatowej w Łukowie.

   

     Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do udziału w w/w konsultacjach społecznych.

   

 • Akcyjna zbiórka odpadów
  [21.03.2016 r.]

  Przypominamy, iż zgodnie z HARMONOGRAMEM ODBIORU ODPADÓW NA TERENIE GMINY KRZYWDA w 2016r. w dniach 22 i 24 marca odbędzie się AKCYJNA OBJAZDOWA ZBIÓRKA ODPADÓW.

   

  » czytaj więcej
 • XVIII Sesja Rady Gminy
  [18.03.2016 r.]

  W dniu 31 marca 2016 r. o godz. 10:00 odbędzie się XVIII Sesja Rady Gminy Krzywda. Miejsce obrad - Centrum Kultury i Integracji Społecznej w Krzywdzie ul. Łukowska 20.

   

  » czytaj więcej
 • Gminny Dzień Kobiet 2016

  Gminny Dzień Kobiet 2016
  [17.03.2016 r.]

      W dniu 8 marca 2016 roku, Koło Gospodyń Wiejskich w Okrzei pod honorowym patronatem Wójta Gminy Krzywda, przy wsparciu i współpracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzywdzie, zorganizowało Gminny Dzień Kobiet, w Domu Ludowym w Okrzei.

   

      Uczestników powitała przewodnicząca KGW w Okrzei, Pani Barbara Gajek, przedstawiając jednocześnie program wieczoru.

   

  » czytaj więcej
 • Planowane wyłączenia na terenie Gminy Krzywda
  [11.03.2016 r.]

  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Siedlce zawiadamia, że planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości Fiukówka.

   

  » czytaj więcej
 • Ferie z Biblioteką 2016

  Ferie z Biblioteką 2016
  [10.03.2016 r.]

     Tradycyjnie, Gminna Biblioteka Publiczna w Krzywdzie we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zorganizowała wypoczynek dla dzieci, podczas drugiego tygodnia ferii zimowych, prowadzonych pod hasłem „Bezpiecznie, ciekawie i zdrowo". Na uczestników odwiedzających bibliotekę od 22 do 26 lutego, w godzinach 11.00 - 13.00, czekało wiele atrakcji oraz ciepły posiłek.

     Ferie rozpoczął wyjazd do Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej, które brało udział w ogólnopolskiej kampanii „Karnawał Bajek - Festiwal Kreatywnego Odkrywania Muzeum". W ramach tych działań odbyły się interesujące zajęcia pt. „Kraina Henryka Sienkiewicza", podczas których uczestnicy wysłuchali wiele intrygujących historii, mieli okazję z klocków tworzyć budowle dotyczące dzieł Noblisty, a także wykonywać „papierowe fantazje".

   

  » czytaj więcej
 • Wnioski w ramach Programu Rodzina 500 plus
  [04.03.2016]

  W związku z wejściem w życie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (program Rodzina 500 plus) informujemy, że już są dostępne wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

   

  » czytaj więcej
 • Nabór wniosków na instalacje OZE
  [04.03.2016 r.]

  Wójt Gminy Krzywda zaprasza mieszkańców Gminy Krzywda do udziału w projekcie na dotyczącym montażu instalacji kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych. Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 4 do 14 marca 2016 r. w Urzędzie Gminy Krzywda, ul. Żelechowska 24 B, 21-470 Krzywda, (pokój nr 14) w godzinach od 9:00 do 16:00.

   

  » czytaj więcej
 • Planowane wyłączenia na terenie Gminy Krzywda
  [04.03.2016]

  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Siedlce zawiadamia, że planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców miejscowości Budki i Okrzei.

   

  » czytaj więcej
 • Zaproszenie
  [02.03.2016 r.]

 • Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2016 2017
  [02.03.2016 r.]

  Szanowni Państwo – Rodzice dzieci urodzonych w latach 2009 - 2013
  1 marca 2016 r. rozpocznie się rekrutacja dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzywda na rok szkolny 2016/2017.
  Tegoroczna rekrutacja uwzględnia zmiany zawarte w Ustawie o systemie oświaty z dnia 29 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm), a mianowicie:

  • prawo dziecka od 3 do 5 roku życia do korzystania z wychowania przedszkolnego,
  • obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci 6-letnie,
  • obowiązek szkolny od 7 roku życia.

   

  » czytaj więcej
 • ZAPROSZENIE
  [01.03.2016 r.]

 • Harmonogram zebrań wiejskich na terenie Gminy Krzywda
  [22.02.2016 r.]

  Lp.

  Miejscowość

  Data i godzina

  Miejsce zebrania

  1 Ruda

  07.03.2016 r.

  10:00

  Świetlica
  2 Szczałb

  07.03.2016 r.

  12:00

  Świetlica

  „Pod Olszynką”

   3  Zimna Woda

  07.03.2016 r.

  14:00

  Świetlica

  „Słoneczne Zacisze”

   4  Kasyldów

  08.03.2016 r.

  10:00

   Świetlica
   5  Fiukówka

  08.03.2016 r.

  12:00

   Świetlica
   6 Wielgolas

  09.03.2016 r.

  10:00

   Świetlica
   7  Laski

  09.03.2016 r.

  12:00

   Świetlica
   8  Teodorów

  09.03.2016 r.

  14:00

   Świetlica
   9  Nowy Patok

  10.03.2016 r.

  10:00

  u Sołtysa
  10 Stary Patok

  10.03.2016 r.

  12:00

  Świetlica
  11 Radoryż Kościelny

  10.03.2016 r.

  14:00

  Świetlica
  12 Huta Radoryska

  11.03.2016 r.

  10:00

  Świetlica
  13 Budki

  11.03.2016 r.

  12:00

  Świetlica
  14 Cisownik

  11.03.2016 r.

  14:00

  Świetlica
  15 Feliksin

  14.03.2016 r.

  10:00

  Świetlica
  16 Gołe Łazy

  14.03.2016 r.

  12:00

  Świetlica
  17 Podosie

  14.03.2016 r.

  14:00

  Świetlica
  18 Drożdżak

  15.03.2016 r.

  10:00

  Świetlica
  19 Radoryż Smolany

  15.03.2016 r.

  14:00

  Zespół Szkół w Radoryżu Smolanym

  Radoryż Smolany 26

  20 Kożuchówka

  15.03.2016 r.

  12:00

  Świetlica

  „Złoty Spichlerz”

  21 Huta Dąbrowa

  16.03.2016 r.

  15:00

  Zespół Szkół w Hucie Dąbrowie
  22 Okrzeja I i II

  17.03.2016 r.

  12:00

  Dom Ludowy
  23 Wola Okrzejska

  18.03.2016 r.

  12:00

  Świetlica

  „Oleńka”

  24 Krzywda

  17.02.2016 r.

  16:00

  Dom Strażaka

 • Planowane wyłączenia na terenie Gminy Krzywda
  [22.02.2016 r.]

  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Siedlce zawiadamia, że planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców: Kasyldowa i Radoryża Smolanego.

   

  » czytaj więcej
 • Rodzina 500 plus, wnioski od 1 kwietnia 2016 r.
  [18.02.2016 r.]

  W związku z podpisaniem przez Prezydenta RP ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (program Rodzina 500 plus) informujemy, iż zgodnie z zapisem wyżej wymienionej ustawy, która wchodzi w życie 1 kwietnia 2016 r.

  wnioski o świadczenie wychowawcze składać będzie można od 1 kwietnia 2016 roku.

   

  » czytaj więcej
 • Podatki lokalne od 2016 r. płacić będzie trzeba jednorazowo
  [17.02.2016 r.]

  Podatki lokalne, które do tej pory płatne były ratalnie, od 2016 r. płacić będzie trzeba jednorazowo z początkiem roku, jeśli tylko kwota podatku nie przekracza 100 zł.

   

  » czytaj więcej
 • Planowane wyłączenia na terenie Gminy Krzywda
  [12.02.2016 r.]

  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Siedlce zawiadamia, że planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców: Radoryża Kościelnego i Okrzei.

   

  » czytaj więcej
 • ZAPROSZENIE
  [11.02.2016 r.]

 • Planowane wyłączenia na terenie Gminy Krzywda
  [09.02.2016 r.]

  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Siedlce zawiadamia, że planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców: Okrzei i Woli Okrzejskiej.

   

  » czytaj więcej
 • ZAPROSZENIE
  [05.02.2016 r.]

 • Światowe Dni Młodzieży 2016
  [04.02.2016]

  W zakładce Światowe Dni Młodzieży 2016 / Aktualności znajduje się Ogłoszenie Rejonowego Centrum ŚDM w Łukowie.

   

 • Informacja
  [04.02.2016 r.]

 • Planowane wyłączenia na terenie Gminy Krzywda
  [01.02.2016 r.]

  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Siedlce zawiadamia, że planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców: Podosia, Gołych Łaz i Feliksina.

   

  » czytaj więcej
 • Nabór wniosków o zwrot podatku akcyzowego
  [01.02.2016 r.]

  Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Krzywda w terminie od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.

   

  » czytaj więcej
 • Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych
  [29.01.2016 r.]

  Harmonogram rekrtuacji do szkół podstawowych na terenie Gminy Krzywda

 • Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
  [29.01.2016 r.]

  Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli

 • ZAPROSZENIE

  ZAPROSZENIE
  [28.01.2016 r.]

     Muzeum Regionalne w Łukowie oraz Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łukowskiej zaprasza wszystkich chętnych do udziału w konkursie literackim „Legendy Ziemi Łukowskiej”.

     Celem konkursu jest stworzenie skarbnicy legend, podań i baśni Ziemi Łukowskiej, poznanie i popularyzacja historii i tradycji naszego regionu oraz zachowanie dla przyszłych pokoleń dziedzictwa naszych przodków.

   

  Regulamin

   

 • OGŁOSZENIE
  [27.01.2016 r.]

   

  INFORMACJA

   

 • OGŁOSZENIE
  [26.01.2016 r.]

 • ZAPROSZENIE
  [20.01.2016 r.]

 • Informacja
  [20.01.2016 r.]

 • XVI Sesja Rady Gminy
  [20.12.2016 r.]

  W dniu 28 stycznia 2016 r. o godz. 10:00 odbędzie się XVI Sesja Rady Gminy Krzywda. Miejsce obrad - Centrum Kultury i Integracji Społecznej w Krzywdzie ul. Łukowska 20.

   

  » czytaj więcej
 • Planowane wyłączenia na terenie Gminy Krzywda

  Planowane wyłączenia na terenie Gminy Krzywda
  [20.01.2016 r.]

  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Siedlce zawiadamia, że planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców Teodorowa i Lasek.

  » czytaj więcej
 • ZAPROSZENIE
  [12.01.2016 r.]

 • OGŁOSZENIE
  [05.01.2016 .]

  OGŁOSZENIE


  Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 1118 z późn. zm.) i § 7 ust. 1 Uchwały Rady Gminy Krzywda Nr XIII/62/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.


  Wójt Gminy Krzywda

  ogłasza nabór na członka Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert

   

  Treść ogłoszenia

   

  Formularz zgłoszeniowy

 • OGŁOSZENIE
  [31.12.2015 r.]

  OGŁOSZENIE


  działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), Uchwały Rady Gminy Krzywda Nr XIII/62/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.


  Wójt Gminy Krzywda


  ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2016 r.

   

  Treść ogłoszenia

 • ZAPROSZENIE
  [23.12.2015 r.]

     Wójt Gminy Krzywda Jerzy Kędra, zaprasza mieszkańców naszej Gminy do uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Dzienny Dom Senior-WIGOR w Anielinie.
      
     Uczestnikiem domu może być osoba która spełnia łącznie następujące warunki: jest osobą w wieku powyżej 60 lat, nieaktywną zawodowo (emeryt, rencista) oraz zamieszkuje na terenie Gminy Krzywda.
      
     Uczestnicy w ramach pobytu w Dziennym Domu Senior-WIGOR mają zapewniony ciepły posiłek, a także udział w zajęciach ruchowych: kinezyterapii, sportowo – rekreacyjnych i aktywizujących. Organizowane będą także bezpłatne zajęcia edukacyjne np.: kursy komputerowe, zajęcia z dietetyki itp. Do dyspozycji uczestników będzie także kawiarenka internetowa, biblioteczka z kolekcją książek oraz czasopism.
      
     W związku z ograniczoną liczbą miejsc w Dziennym Domu Senior-WIGOR zwracamy się z prośbą do osób zainteresowanych o niezwłoczne składanie wniosków. Tutaj szczególna prośba do osób z najbliższego otoczenia naszych seniorów, czasami osoby starsze przyzwyczajone do tego, że spędzają całe dnie w domu same, mogą mieć obawy czy takie zajęcia są dla nich i czy się tam odnajdą. Dzienny Dom Senior-WIGOR w swoim podstawowym założeniu ma służyć seniorom zarówno podstawową opieką jak i aktywizacją  społeczną, a wiadomo, że osoby aktywne żyją dłużej i dłużej cieszą się dobrym zdrowiem. Szczególnie zachęcam aby w ten świąteczny czas, podczas rodzinnych spotkań zachęcić naszych seniorów do udziału w tych zajęciach.
      
     Wnioski o przyjęcie do Dziennego Domu Senior-WIGOR składać można w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzywdzie.

   

 • Informacja
  [22.12.2015 r.]

  Szanowni Państwo,

  Nasza Gmina w odpowiedzi na zapotrzebowanie mieszkańców na bezpłatne szkolenia kompetencji cyfrowych przystąpiła do przygotowania lokalnej diagnozy zasobów i potrzeb niezbędnej do podpisania porozumienia oraz złożenia wniosku o dofinansowanie projektu na konkurs ogłoszony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

  Mając powyższe na uwadze prosimy o wypełnienie poniższej ankiety.

   

  ANKIETA

 • XV Sesja Rady Gminy
  [22.12.2015 r.]

  W dniu 30 grudnia 2015 r. o godz. 11:00 odbędzie się XV Sesja Rady Gminy Krzywda. Miejsce obrad - Centrum Kultury i Integracji Społecznej w Krzywdzie ul. Łukowska 20.

   

  » czytaj więcej
 • Świąteczna propozycja plastyczna

  Świąteczna propozycja plastyczna
  [14.12.2015 r.]

     Bombki są głównymi bohaterami tegorocznego konkursu bożonarodzeniowego, ogłoszonego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Krzywdzie. Propozycje można zgłaszać do 20 grudnia, a najciekawsze prace mają być zaprezentowane na świątecznej wystawie.- Zgodnie z tradycją co roku zmieniamy temat konkursu i w ten sposób umożliwiamy naszym mieszkańcom ujawnienie różnych zdolności manualnych. W ubiegłym roku uczestnicy wykonywali choinki, a wcześniej stroiki i kartki. Tym razem czekamy na bombki i już mamy pierwsze propozycje - mówią pracownicy biblioteki. Prace, różnej wielkości, można wykonać dowolną techniką z różnych materiałów. Ważne by były one wykonane samodzielnie, a każdy z uczestników może zgłosić dowolną liczbę propozycji. Wszystkie bombki należy dostarczyć do siedziby biblioteki w Krzywdzie lub jej filii w Okrzei i Hucie Dąbrowie.

   

   

 • Zaproszenie na bożonarodzeniową wszechnicę

  Zaproszenie na bożonarodzeniową wszechnicę
  [14.12.2015 r.]

     Gminna Biblioteka Publiczna w Krzywdzie kontynuuje cykl wszechnic, poświęconych kultywowaniu ludowych tradycji. W czwartek 17 grudnia o 16.00 zaprasza do miejscowego centrum kultury i integracji społecznej na wykład pod tytułem "Widowiska bożonarodzeniowe - tradycja i współczesność".Podobnie jak podczas listopadowego spotkania o ludowych metodach przewidywania pogody i tym razem w rolę prelegenta wcieli się przewodniczący Komisji Inicjatyw Humanistycznych Zarządu Krajowego Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych Henryk Milanowicz. Tematem wszechnicy będą, m.in. tradycje kolędowania i jasełka. Ten pierwszy obrzęd był praktykowany już przez dawnych Słowian i Rumunów. Polegał na tym, że grupy kolędników odwiedzały poszczególne gospodarstwa z życzeniami pomyślności w Nowym Roku za co otrzymywały od gospodarzy jedzenie lub drobne datki pieniężne.

   

   

  » czytaj więcej
 • ZAPROSZENIE
  [11.12.2015 r.]

 • ZAPROSZENIE
  [09.12.2015 r.]

 • XIV Sesja Rady Gminy
  [8.12.2015 r.]

  W dniu 9 grudnia 2015 r. o godz. 14:00 odbędzie się XIV Sesja Rady Gminy Krzywda. Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Gminy w Krzywdzie, ul. Żelechowska 24 B.

   

  » czytaj więcej
 • ZAPROSZENIE

  ZAPROSZENIE
  [07.12.2015 r.]

     W dniu 15 grudnia 2015 roku w godzinach 9.00 - 12.00 Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny organizuje w Łukowie bezpłatne seminarium tematyczne dla przedsiębiorców „Programy i instrumenty wsparcia dla przedsiębiorstw w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020”. Seminarium odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta im. Jana Pawła II w Łukowie, przy ul. Piłsudskiego 17.
     Podczas seminarium zostaną omówione praktyczne wskazówki w zakresie pozyskiwania dotacji dla przedsiębiorstw w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 ( z wyłączeniem Programu  Rozwoju Obszarów  Wiejskich) oraz  Fundusz Pożyczkowy dla przedsiębiorstw i osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

   

   

  PROGRAM i Formularz zgłoszeniowy

 • Terminarz odbioru odpadów Gmina Krzywda na rok 2016
  [3.12.2015 r.]


  Terminarz odbioru odpadów Gmina Krzywda 2016

   

 • Pomoc żywnościowa dla najbardziej potrzebujących
  [1.12.2015 r.]

  W naszej gminie 3 grudnia br. rozpocznie się wydawanie żywności pochodzącej z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 która jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym dostarczanego przez Bank Żywności w Lublinie.

   

  » czytaj więcej
 • XIII Sesja Rady Gminy
  [24.11.2015 r.]

  W dniu 30 listopada 2015 r. o godz. 14:00 odbędzie się XIII Sesja Rady Gminy Krzywda. Miejsce obrad - Centrum Kultury i Integracji Społecznej w Krzywdzie, ul. Łukowska 20.

   

  » czytaj więcej
 • Zaproszenie na konsultacje
  [17.11.2015 r.]

  Zaproszenie

 • ZAPROSZENIE
  [17.11.2015 r.]

 • Przyjęcia do Dziennego Domu Senior WIGOR w Anielinie
  [16.11.2015 r.]

  Od poniedziałku 23 listopada br. przyjmowane będą wnioski o przyjęcie do Dziennego Domu Senior-WIGOR w Anielinie. Wniosek, deklarację uczestnictwa w zajęciach, kwestionariusz osobowy oraz wzór zaświadczenia lekarskiego można pobrać z sekretariatu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywdzie lub Środowiskowego Domu Samopomocy w Anielinie ewentualnie wydrukować – plik załączony w dalszej części wiadomości.

   

  » czytaj więcej
 • NFZ Ankieta satysfakcji klienta

  NFZ Ankieta satysfakcji klienta
  [16.11.2015 r.]

  Narodowy Fundusz Zdrowia zaprasza do wypełnienia anonimowej ankiety satysfakcji klienta. Ankieta dostępna jest na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia.

   

 • Planowane wyłączenia na terenie Gminy Krzywda

  Planowane wyłączenia na terenie Gminy Krzywda
  [16.11.2015 r.]

  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Siedlce zawiadamia, że planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców Gołych Łaz, Podosia i Feliksina.

  » czytaj więcej
 • ZAPROSZENIE
  [16.11.2015 r.]

  PROGRAM

 • Planowane wyłączenia na terenie Gminy Krzywda

  Planowane wyłączenia na terenie Gminy Krzywda
  [10.11.2015 r.]

  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Siedlce zawiadamia, że planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców Krzywdy.

   

  » czytaj więcej
 • Planowane wyłączenia na terenie Gminy Krzywda

  Planowane wyłączenia na terenie Gminy Krzywda
  [3.11.2015 r.]

  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Siedlce zawiadamia, że planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców:

   

  Wymiana trafo

  Okrzeja 

  ul. Słoneczna 6, 10, 26

  ul. Kolonia Gąszcze 50

  Stacja tr.
  08-0856 Okrzeja 14

  w dniu 06.11.2015 r.  (piątek)

  Godziny wyłączenia: 09:00-13:00

   

  Wymiana słupa, podłączenia przyłącza kablowego

  Krzywda

  ul. Czerwonego Kapturka od 9 do 15

  Stacja tr.
  08-0129 Krzywda 4

  w dniu 09.11.2015 r.  (poniedziałek)

  Godziny wyłączenia: 09:00-15:00

   

 • Informacja
  [02.11.2015 r.]

 • OGŁOSZENIE
  [30.10.2015 r.]

 • Uwaga Producenci owoców i warzyw
  [29.10.2015 r.]

  Agencja Rynku Rolnego informuje, że od dnia 2 listopada 2015 r. producenci zainteresowani wsparciem mogą składać powiadomienia dotyczące wycofania owoców i warzyw z przeznaczeniem na bezpłatną dystrybucję i inne przeznaczenie w Oddziale Terenowym w Lublinie w godzinach 7:30 – 15:30.

   

  » czytaj więcej
 • Usuwanie azbestu

  Usuwanie azbestu
  [28.10.2015 r.]

  Wójt Gminy Krzywda informuje, iż w ramach Szwajcarsko - Polskiego projektu pn: „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania" można składać wnioski w Urzędzie Gminy na udzielenie dofinansowania do pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie gminy Krzywda w terminie od 2 do 27 listopada 2015 r.

   

  » czytaj więcej
 • ZAPROSZENIE
  [26.10.2015 r.]

 • Wizytacja domu Senior Wigor

  Wizytacja domu Senior Wigor
  [22.10.2015 r.]

     W Anielinie w gminie Krzywda powstaje, jeden z siedmiu w województwie, dom dziennego pobytu "Senior-Wigor". W środę 21 października postęp prac remontowych w placówce, współfinansowanej ze środków budżetu państwa, wizytowała podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Seredyn.Dom dla seniorów będzie się znajdować w tym samym obiekcie, w którym od grudnia 2013 roku działa środowiskowy dom samopomocy. W drugiej jego części zostanie wyremontowany dach, wymienione okna i drzwi, wykonane posadzki, nowe instalacje i elewacja, a także na nowo zostaną zaadaptowane pomieszczenia oraz zagospodarowany plac przy byłej szkole. Chociaż prace są realizowane od niespełna dwóch tygodni pierwsze efekty już widać, a wykonawca zapewnia, że grudniowy termin zakończenia robót nie jest zagrożony.

   

   

  » czytaj więcej
 • XII Sesja Rady Gminy Krzywda

  XII Sesja Rady Gminy Krzywda
  [21.10.2015 r.]

  W dniu 29 października 2015 r. o godz. 12:00 odbędzie się XII Sesja Rady Gminy Krzywda. Miejsce obrad - Centrum Kultury i Integracji Społecznej w Krzywdzie, ul. Łukowska 20.

   

  » czytaj więcej
 • Konsultacje programu współpracy

  Konsultacje programu współpracy
  [16.10.2015 r.]

  Wójt Gminy informuje o konsultacjach projektu Uchwały Rady Gminy Krzywda na rok 2016 „Programu współpracy Gminy Krzywda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”.

   

  » czytaj więcej
 • Orlen dla OSP
  [15.10.2015 r.]

     W warszawskim biurze PKN ORLEN dn. 09.10.2015 r. odbyła się uroczystość przekazania darowizn przedstawicielom ochotniczych straży pożarnych oraz Państwowej Straży Pożarnej. Wśród wielu obdarowanych znalazła się też jednostka z terenu naszej Gminy - OSP Wola Okrzejska, która otrzymała symboliczny czek wartości 5 000 zł.


     Dziękujemy PKN ORLEN i Fundacji ORLEN Dar Serca za wsparcie naszej jednostki.

   

   

   

 • Życzenia
  [14.10.2015 r.]

 • Perły Lubelszczyzny 2015
  [14.10.2015 r.]

 • Dofinansowanie z WFOŚiGW i NFOŚiGW
  [13.10.2015 r.]

  Logo WFOŚiGW i NFOŚiGW

   Gmina Krzywda informuje, że realizacja zadania pn. „USUWANIE I UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJACYCH AZBEST Z TERENU GMINY KRZYWDA” jest dotowana na podstawie umowy nr 229/2015/D/OZ z dnia 22.06.2015r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

 • Masz pomysł, wypełnij Kartę projektu

  Masz pomysł, wypełnij Kartę projektu
  [12.10.2015 r.]

  Na stronie internetowej Lokalnje Grupy Działania "Razem Ku Lepszej Przyszłości"  w zakładce Konsultacje społeczne Lokalnej Strategii Rozwoju 2015-2021 znajduje się Karta projektu. Prosimy o jej wypełnienie w celu identyfikacji pomysłów, przedsięwzięć przyczyniających się do poprawy jakości życia mieszkańców na naszym obszarze, które Gmina w przyszłości chciałaby zrealizować uzyskując wsparcie finansowe z funduszy unijnych za pośrednictwem oraz przy pomocy Lokalnej Grupy Działania „Razem Ku Lepszej Przyszłości”.

   

  » czytaj więcej
 • Planowane wyłączenia na terenie Gminy Krzywda

  Planowane wyłączenia na terenie Gminy Krzywda
  [12.10.2015 r.]

  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Siedlce zawiadamia, że planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców:

   

  Krzywda

  ul. Armii Krajowej 25 - 42

  Stacja tr.
  08-0666 Krzywda Ujęcie Wody

  w dniu 12.10.2015 r.  (poniedziałek)

  Godziny wyłączenia: 11:00-15:00

   

  Krzywda

  ul. Żytnia od 28 do 30

  Stacja tr.
  08-0130 Krzywda 5

  w dniu 13.10.2015 r.  (wtorek)

  Godziny wyłączenia: 08:00-14:00

   

 • Spotkanie konsultacyjne z udziałem zewnętrznego eksperta

  Spotkanie konsultacyjne z udziałem zewnętrznego eksperta
  [9.10.2015 r.]

  Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne z udziałem zewnętrznego eksperta, dotyczące wyznaczania celów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2015-2021 LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, które odbędzie się 20 października 2015 r. w Domu Kultury – Pomnik Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej, w godz. 10.00 – 12.00.

   

  » czytaj więcej
 • Przerwa w dostawie wody z ujęcia Krzywda w dniu 12.10.2015 r.
  [9.10.2015 r.]

  Zakład Gospodarki Komunalnej w Krzywdzie

  informuje, że w związku z przerwą

  w dostawie energii elektrycznej

  w dniu 12.10.2015 r. (poniedziałek)
   
  w godz. 11:00 -15:00

  nastąpi przerwa w dostawie wody z ujęcia Krzywda.

  Prosimy o wcześniejsze zabezpieczenie się w wodę.

 • Następny krok budowy LSR na lata 2015 2021

  Następny krok budowy LSR na lata 2015 2021
  [8.09.2015 r.]

  Następnym krokiem budowy LSR na lata 2015-2021, identyfikującym przyszłe cele LSR, jest spotkanie 3 sektorów (publiczny, społeczny i gospodarczy) oraz mieszkańców obszaru LGD, które odbędzie się 12 października 2015 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej UG Łuków przy ulicy Świderskiej 12.

   

  » czytaj więcej
 • Nowy samochód dla Policji

  Nowy samochód dla Policji
  [7.10.2015 r.]

  Policjanci z komisariatu w Adamowie otrzymali nowy radiowóz, który będą wykorzystywać podczas interwencji w czterech gminach powiatu łukowskiego. Pojazd, zakupiony dzięki współpracy policji i samorządów, niewątpliwie usprawni funkcjonariuszom prace i pozwoli na jeszcze lepsze i skuteczniejsze działanie. Nowy samochód marki Kia Cee'd został zakupiony ze środków Funduszu Wsparcia Policji Komendy Głównej oraz gmin Adamów, Krzywda, Serokomla i Wojcieszków, które obsługuje komisariat z Adamowa. Rada Gminy Krzywda przeznaczyła na ten cel prawie 14 tysięcy złotych.

   

  » czytaj więcej
 • Gmina Krzywda Turystyczną Perłą Lubelszczyzny

  Gmina Krzywda Turystyczną Perłą Lubelszczyzny
  [7.10.2015 r.]

  Gmina Krzywda została laureatem tegorocznej edycji konkursu "Turystyczne Perły Regionu Lubelskiego". Wyniki zostały ogłoszone we wtorek 6 października podczas Lubelskiej Gali Turystyki w siedzibie ośrodka Telewizji Polskiej w Lublinie.O wyborze decydowali członkowie kapituły konkursu, a także słuchacze Radia Lublin i czytelnicy Kuriera Lubelskiego.

   

  » czytaj więcej
 • Utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla Seniorów

  Utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla Seniorów
  [30.09.2015 r.]

     Utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla Seniorów w gminie Krzywda nie jest zagrożone. Podczas sesji we wtorek 29 września radni zwiększyli kwotę przeznaczoną na jego przygotowanie, a to umożliwi podpisanie umowy z wykonawcą robót.- Znaleźliśmy już firmę, która ma przystosować budynek byłej szkoły w Anielinie na potrzeby nowej placówki, ale kwota, która zaproponowała była większa od tej zaplanowanej w budżecie. Dlatego radni zdecydowali się zwiększyć ją o ponad 190 tysięcy złotych, dzięki czemu dom dla seniorów powinien powstać jeszcze w tym roku - mówi Informacyjnej Agencji Samorządowej wójt gminy Krzywda Jerzy Kędra.

   

  » czytaj więcej
 • ZAPROSZENIE
  [28.09.2015 r.]

 • Planowane wyłączenia na terenie Gminy Krzywda

  Planowane wyłączenia na terenie Gminy Krzywda
  [28.09.2015 r.]

  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Siedlce zawiadamia, że planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców:

   

  Krzywda

  od nr 5 do nr 39

  Stacja tr.
  08-0529 Krzywda SZOR
  w dniu 29.09.2015 r.  (wtorek)
  Godziny wyłączenia: 08:00-14:00
   

  Krzywda
  od nr 5 do nr 39
  ul. Zagrodowa od nr 1 do nr 24

  Stacja tr.
  08-0529 Krzywda SZOR
  08-0597 Krzywda VI
  w dniu 02.10.2015 r.  (piątek)
  Godziny wyłączenia: 09:00-18:00

   

 • Informacja
  [28.09.2015 r.]

  Uprzejmie informujemy, że w dniu 29.09.2015 r. (wtorek) Urząd Stanu Cywilnego (Ewidencja Ludności , Dowody Osobiste)
  czynne do godziny 13.30

  Za utrudnienia przepraszamy.

 • Przerwa w dostawie wody
  [26.09.2015 r.]

  Zakład Gospodarki Komunalnej w Krzywdzie informuje, że w dniu 28.09.2015 r./poniedziałek/ w godzinach 9:30–13:00 nastąpi przerwa w dostawie wody spowodowana przebudową wodociągu w miejscowości  Krzywda.
  Prosimy o wcześniejsze zabezpieczenie się w wodę.

   

 • XI Sesja Rady Gminy

  XI Sesja Rady Gminy
  [21.09.2015 r.]

  W dniu 29 września 2015 r. o godz. 13:00 odbędzie się XI Sesja Rady Gminy Krzywda. Miejsce obrad - Centrum Kultury i Integracji Społecznej w Krzywdzie, ul. Łukowska 20.

   

  » czytaj więcej
 • Akcyjna zbiórka odpadów
  [15.09.2015 r.]

  Akcyjna zbiórka odpadów października 2015

  » czytaj więcej
 • Zaproszenie

  Zaproszenie
  [15.09.2015 r.]

  W dniu 17 września 2015 r. (czwartek), w 75-tąrocznicę „Zbrodni Katyńskiej” oraz 18-tą rocznicę ustawienia „Krzyża Katyńskiego” na cmentarzu grzebalnym w Łukowie, odbędzie się patriotyczno-religijna uroczystość, organizowana przez Łukowskie Towarzystwo Regionalne im. J.S. Majewskiego, przy współudziale Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Łukowie.

   

  » czytaj więcej
 • Program bezpłatnych badań USG dla ubezpieczonych w KRUS

  Program bezpłatnych badań USG dla ubezpieczonych w KRUS
  [15.09.2015 r.]

  Jesteś ubezpieczony w KRUS?
  Weź udział w bezpłatnych badaniach USG.

   

  » czytaj więcej
 • Turniej Piłkarski o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego

  Turniej Piłkarski o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego
  [15.09.2015 r.]

  W sobotę 5 września na obiekcie GOSiR w Hucie Dąbrowie odbył się Turniej Piłkarski trzech najlepszych drużyn Juniorów BOZPN gr2, rocznik 1999 i młodsi. - sezonu 2014/2015.

   

  » czytaj więcej
 • Głosuj na Gminę Krzywda jako Turystyczną Perłę Lubelszczyzny

  Głosuj na Gminę Krzywda jako Turystyczną Perłę Lubelszczyzny
  [8.09.2015 r.]

  Gmina Krzywda ma szansę na tytuł "Turystycznej Perły Lubelszczyzny". Gmina zdobędzie to wyróżnienie, jeśli otrzyma odpowiednią liczbę głosów, które można wysyłać do połowy września.

  » czytaj więcej
 • Dożynki Gminne 2015

  Dożynki Gminne 2015
  [8.09.2015 r.]

  Były podziękowania, modlitwa i dobra zabawa. Rolnicy z gminy Krzywda obchodzili święto plonów w niedzielę 6 września na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Tradycyjnie dożynki rozpoczęły się od modlitwy. Dziękczynnej mszy świętej przewodniczył proboszcz parafii w Radoryżu Kościelnym ksiądz kanonik Mieczysław Milczarczyk. Po eucharystii odbył się obrzęd przekazania chleba wójtowi Gminy Krzywda Jerzemu Kędrze przez starostów dożynek - Monikę Domańską z Podosia i Daniela Sobczaka z Rudy.

   

  » czytaj więcej
 • Ochronne szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie
  [7.09.2015 r.]

  Ochronne szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie

 • Planowane wyłączenia na terenie Gminy Krzywda

  Planowane wyłączenia na terenie Gminy Krzywda
  [3.09.2015 r.]

  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Siedlce zawiadamia, że planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców:

   

  Okrzeja

  ul. Słoneczna nr 6, 10

  ul. Kolonia Gąszcze nr 50

  Stacja tr.
  08-0856 Okrzeja XIV

  w dniu 07.09.2015 r.  (poniedziałek)

  Godziny wyłączenia: 11:00-15:00

   

  Huta Dąbrowa

  ul. Żelechowska nr od 12 do 21

  Kolonia Rozłąki

  Stacja tr.
  08-0139 Podkarczmiska

  w dniu 08.09.2015 r.  (wtorek)

  Godziny wyłączenia: 08:00-18:00

   

 • Planowane wyłączenia na terenie Gminy Krzywda

  Planowane wyłączenia na terenie Gminy Krzywda
  [27.08.2015 r.]

  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Siedlce zawiadamia, że planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców:

   

  Stacja tr.

  08-0602 Krzywda XI
  08-0603 Krzywda XII
  08-0589 Zimna Woda I
  08-0590 Zimna Woda II
  08-0591 Zimna Woda III


  Godziny wyłączenia: 8:00-12:00

   

   

 • W trosce o seniorów

  W trosce o seniorów
  [10.08.2015 r.]

     Jeszcze w tym roku w gminie Krzywda w powiecie łukowskim powstanie Dzienny Dom Pobytu dla Seniorów. Przetarg na przystosowanie do jego potrzeb budynku po byłej szkole w Anielinie ma być ogłoszony w sierpniu, a pieniądze na ten cel samorząd otrzyma z budżetu państwa.
  Będzie to jedna z zaledwie siedmiu takich placówek w naszym regionie, które powstaną w ramach rządowego programu "Senior-Wigor". Gmina otrzyma na ten cel z Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej 253 tysiące złotych.

     Do potrzeb domu dziennego pobytu przystosuje część budynku po byłej szkole w Anielinie. W nowej jego części już od grudnia 2013 roku działa środowiskowy dom samopomocy.

     Prace będą prowadzone wewnątrz obiektu i na terenie, który do niego przylega. Trzeba wyremontować dach, wymienić okna i drzwi, wykonać posadzki, nowe instalacje, elewację i na nowo zaadaptować pomieszczenia, a także zagospodarować plac przy byłej szkole. Dzięki ministerialnej dotacji samorząd ma też kupić wyposażenie.

   

  » czytaj więcej
 • Zarządzenie Nr 9 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Krzywda
  [10.08.2015 r.]

  Zarządzenie Nr 9

 • ZAPROSZENIE
  [07.08.2015 r.]

 • Planowane wyłączenia na terenie Gminy Krzywda

  Planowane wyłączenia na terenie Gminy Krzywda
  [7.08.2015 r.]

  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Siedlce zawiadamia, że planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców

   

  Stacja tr.

  08-0098 Kobylczyk 2

  w dniu 12 sierpnia 2015 r. (środa)

  Wola Okrzejska 141B

  Godziny wyłączeń: 13:00 – 17:00

 • Ankieta dotycząca danych o obiektach rolniczych i akwakulturach

  Ankieta dotycząca danych o obiektach rolniczych i akwakulturach
  [6.08.2015 r.]

  W ramach wdrażania zapisów dyrektywy INSPIRE i ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej o udostępnianiu zbiorów danych przestrzennych, trwają prace nad opracowaniem "Bazy danych o obiektach rolniczych i akwakultury" (w skrócie „baza AKWA”). Zadanie „Tworzenie systemów infrastruktury informacji przestrzennej, w zakresie tematu danych przestrzennych, obiekty rolnicze oraz akwakultury” dotyczące wdrożenia dyrektywy INSPIRE w zakresie tematu danych przestrzennych ”Obiekty rolnicze oraz akwakultury” jest realizowane przez Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

   

  » czytaj więcej
 • Przerwy w dostawie wody
  [4.08.2015 r.]

  Zarządzenie Nr 43/2015w sprawie wprowadzenia przerw w dostawie wody

 • Zwrot akcyzy za paliwo

  Zwrot akcyzy za paliwo
  [3.08.2015 r.]

  Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Krzywda w terminie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r.

   

  » czytaj więcej
 • ZAPROSZENIE
  [31.07.2015 r.]

   

   

   

   DOŻYNKI GMINNE

  Organizatorzy: Wójt Gminy Krzywda

   6 września 2015

  GOSiR

   

   

    Program  imprezy:

  11.45 -  Przemarsz korowodu z wieńcami
  12.00 - Msza święta w intencji  rolników
  13.00 -  przekazanie chleba  Wójtowi Gminy  przez starostów dożynkowych

   

  Wystąpienia okolicznościowe

   

  14.00 ,,Kopciuszek”- fragment sztuki teatralnej
  14.30   - Wręczenie wyróżnień dla rolników  i  ocena wieńców
  15.00 -  Występ Regionalnego Zespołu Ludowego ,, Wrzeciono’’ działającego przy GBP w Krzywdzie pod kierunkiem Pani Renaty Pawlikowskiej
  15.30 -  Koncert zespołu  ludowego  ,,Kłoczewiacy”
  16.00 -  Pokaz w wykonaniu zawodników sekcji Kickboxingu KSW Łuków pod kierunkiem Pana  Zenona Pawlikowskiego
  16.30 - Biesiada ach Biesiada
  17.30 -  Koncert zespołu    Pieśni i Tańca ,, Łukowiacy”
  18.30 -  Gwiazda wieczoru  zespół  Disco Polo -  Tarzan Boy
  20.00 - “Fireshow”- Taniec z ogniem
  21.00 – 24.00  Zabawa taneczna prowadzona przez lokalny zespół "SURPRISE"

   

  Formularz zgłoszeniowy stoisko

  Formularz zgłoszeniowy wieniec

  Regulamin konkursu wieńców dożynkowych

   

 • ZAPROSZENIE
  [31.07.2015 r.]

 • Terminarz Odbioru odpadów Gmina Krzywda do grudnia 2015 r.
  [29.07.2015 r.]

  Terminarz odbioru

 • Informacja
  [24.07.2015 r.]

 • ZAPROSZENIE
  [22.07.2015 r.]

 • Informacja
  [21.07.2015 r.]

 • Zaproszenie do składania ofert
  [20.07.2015 r.]

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYNAJEM STANOWISK HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH ORAZ INNYCH ATRAKCJI

  TOWARZYSZĄCYCH IMPREZIE PLENEROWEJ MASOWEJ:

  - „ Dożynki Gminne"

  06.09.2015 - ,,Dożynki Gminne"- impreza plenerowa , występ zespołu Disco Polo, impreza masowa (tj. podlega ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie Imprez masowych (Dz. U. Nr 62 poz. 504)

  ORGANIZATOR

  Wójt Gminy Krzywda

  Adres: ul. Żelechowska 24B, 21-470 Krzywda Tel.: 25 7551006 wew. 115

  e-mail osoby prowadzącej sprawę: beataskwarek@gmlnakrzywda.pl

   Treść zaproszenia

  Załącznik - Oferta konkursowa

   

 • Planowane wyłączenia na terenie Gminy Krzywda

  Planowane wyłączenia na terenie Gminy Krzywda
  [17.07.2015 r.]

  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Siedlce zawiadamia, że planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców

   

  Stacja tr.

  08-0666 Krzywda

  w dniu 21 lipca 2015 r. (wtorek)

  Krzywda

  ul. Sosnowa

  ul. Piaskowa

  ul. Piękna

  ul. Armii Krajowej

  ul. Osiedlowa

   Godziny wyłączeń: 8:00 – 14:30

   

  Stacja tr.

  08-0599 Krzywda

  w dniu 22 lipca 2015 r. (środa)

  Krzywda

  ul. Henryka Sienkiewicza nr od 1 do 5

  Godziny wyłączeń: 8:00 – 14:30

   

 • Informacja
  [10.07.2015 r.]

 • Informacja o najbliższym terminie odbioru odpadów komunalnych

  Informacja o najbliższym terminie odbioru odpadów komunalnych
  [9.07.2015 r.]

  Informujemy, iż odbiór odpadów w miesiącu lipcu nastąpi w dniach:
  - 15.07. (III środa miesiąca) miejscowości:
  Budki, Cisownik, Feliksin, Fiukówka, Gołe Łazy, Huta Dąbrowa, Kasyldów, Kożuchówka, Laski, Nowy Patok, Podosie, Radoryż Kościelny, Radoryż Smolany, Rozłąki, Stary Patok, Teodorów, Wielgolas.
  - 16.07. (III czwartek miesiąca) miejscowości:
  Drożdżak, Huta Radoryska, Jasnosz, Krzywda, Okrzeja, Orle Gniazdo, Ruda, Szczałb, Wola Okrzejska, Zimna Woda.

   

 • Planowane wyłączenia na terenie Gminy Krzywda

  Planowane wyłączenia na terenie Gminy Krzywda
  [2.07.2015 r.]

  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Siedlce zawiadamia, że planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców

   

  Stacja tr.

  08-0856 Okrzeja 14 obwód nr 1

  w dniu 7 lipca 2015 r. (wtorek)

  Okrzeja

  ul. Słoneczna nr 6, 10

  ul. Kolonia Gąszcze nr 50

   Godziny wyłączeń: 9:00 – 15:00

   

 • Powitanie lata

  Powitanie lata
  [30.06.2015 r.]

     Uczniowie z Krzywdy i Huty Dąbrowy wygrali pierwszy Przegląd Talentów Muzycznych i Tanecznych. Sceniczne zmagania uzdolnionych artystycznie dzieci i młodzieży odbyły się w niedzielę 28 czerwca podczas festynu na „Powitanie wakacji”.

     W konkursowe szranki stanęli reprezentanci pięciu zespołów szkół i dwóch gimnazjów. Byli to wokaliści i zespoły wokalne, a także grupy taneczne i jedna instrumentalistka - Łucja Mateńko z ZS we Fiukówce. Oceny wszystkich wykonawców, zarówno solistów jak i zespołów, były zaliczane do klasyfikacji generalnej szkół.

     W kategorii zespołów szkół pierwsze miejsce zajęła Krzywda, drugie Huta Dąbrowa, a trzecie Fiukówka. Na wyróżnienia, zdaniem jurorów, zasłużyły reprezentacje Radoryża Smolanego i Okrzei. Wśród gimnazjalistów rywalizowały dwie reprezentacje. Jury wyżej oceniło występy artystów z Huty Dąbrowy, którzy zrobili lepsze wrażenie na członkach komisji niż ich rówieśnicy z Radoryża Kościelnego.

   

  » czytaj więcej
 • Projekt Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej

  Projekt Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej
  [26.06.2015 r.]

  W marcu 2014 r. w ramach programu Erasmus + Edukacja Szkolna Akcja 1 „Mobilność Edukacyjna” został złożony wniosek do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Wniosek został zatwierdzony i umieszczony na liście rezerwowej akcji 1 sektora Edukacja Szkolna programu Erasmus+ konkurs 2014. ze względu na brak środków finansowych. W dniu 15.12.2014 r. został zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”, realizowanego w trybie pozakonkursowym.

   

  » czytaj więcej
 • Pożyczka z WFOŚiGW w Lublinie

  Pożyczka z WFOŚiGW w Lublinie
  [22.06.2015 r.]

  Gmina Krzywda informuje, że realizacja zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Huta Dąbrowa i Podosie, gmina Krzywda, III etap” jest dotowana na podstawie umowy pożyczki nr 95/2014/P/OW z dnia 3.10.2014 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

   

 • Kondolencje
  [21.06.2015 r.]

 • Bezpłatnie usuń azbest z dachu

  Bezpłatnie usuń azbest z dachu
  [19.06.2015 r.]

  Wójt Gminy Krzywda zawiadamia, że w związku z informacją z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, dotyczącą posiadania dodatkowych środków na utylizację wyrobów zawierających azbest wynikających z oszczędności w ramach Szwajcarsko - Polskiego projektu pn: „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi…”, przeprowadzony zostanie nabór uzupełniający wniosków.

  Nabór wniosków odbędzie się w terminie od 22 do 26 czerwca 2015 r.

   

  » czytaj więcej
 • ZAPROSZENIE
  [17.06.2015 r.]

   

  Regulamin Imprezy Masowej

   

  Regulamin  Przeglądu Talentów

   

  Regulamin Turnieju Sołectw

   

   

   

 • ZAPROSZENIE
  [17.06.2015 r.]

     Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łukowie S.A. będzie organizować przejazd w obie strony na Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Kultury Romów w Ciechocinku w dniu 18 lipca za 53 zł oraz na Ogólnopolski Festiwal Muzyki Tanecznej w Ostródzie w dniu 25 lipca za 52 zł.

  Istnieje również możliwość zakupu biletów wstępu na w/w imprezy bezpośrednio w firmie PKS, Ciechocinek 80zł-miejsce siedzące, 40zł – miejsce stojące, Ostróda – 45zł

   

     Zapisów można dokonać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Krzywdzie pod nr telefonu 25 755 16 78

   

   

   

 • Wyniki VIII Powiatowych zawodów sportowo pożarniczych

  Wyniki VIII Powiatowych zawodów sportowo pożarniczych
  [14.06.2015 r.]

  W dniu 14 czerwca 2015 r. na Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Krzywdzie odbyły się VIII Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze. Zawody rozegrane zostały w konkurencjach:

  - ćwiczenia bojowe,

  - sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami

  w których wzięło udział 34 drużyny w tym 4 kobiece.
  Poza konkursem wystąpiła drużyna młodzieżowa z OSP Fiukówka.

   

  » czytaj więcej
 • IX Sesja Rady Gminy

  IX Sesja Rady Gminy
  [12.06.2015 r.]

  W dniu 25 czerwca 2015 r. o godz. 12:00 odbędzie się IX Sesja Rady Gminy Krzywda. Miejsce obrad - Centrum Kultury i Integracji Społecznej w Krzywdzie, ul. Łukowska 20.

   

  » czytaj więcej
 • Dąb Bolko
  [11.06.2015 r.]

  Głosuj na Dąb Bolko

 • ZAPROSZENIE
  [08.06.2015 r.]

 • Gminna Rada Pożytku Publicznego w Krzywdzie
  [08.06.2015 r.]

      Wójt Gminy Krzywda w związku powoływaniem  Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Krzywdzie I kadencji ogłasza otwarcie procedury zgłaszania do niej członków reprezentujących organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm. - udpp)

  Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego liczyć będzie 8 członków, w tym:
  1)     2 przedstawicieli Rady Gminy Krzywda
  2)     2 przedstawicieli Wójta Gminy Krzywda
  3)    4 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3  Ustawy udpp mających siedzibę i działających na terenie Gminy Krzywda.

   

  PROCEDURA

  Zgłoszenie

  Oświadczenie

   

 • Informacja
  [02.06.2015 r.]

  Wójt Gminy Krzywda informuje, że jest możliwość zorganizowania spotkania dla osób zainteresowanych uzyskaniem informacji na temat inwestycji w biogazownie. Informacji na ten temat będzie udzielał pracownik Urzędu Gminy Krzywda P. Stoga Radosław - ekspert do spraw konsultacji społecznych przeszkolony w ramach projektu pn. „Stworzenie sieci ekspertów w zakresie prowadzenia rozszerzonych konsultacji społecznych ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji w biogazownie. Osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy na temat biogazowi mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy Krzywda, ul. Żelechowska 24B, 21-470 Krzywda, tel. 25 755 10 06 celem ustalenia miejsca i terminu spotkania.

   

 • CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA
  [02.06.2015 r.]

       W gminie Krzywda obowiązuje nowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2024 oraz Strategia Rozwoju Turystyki na lata 2015-2020 uchwalona przez Radę Gminy w dniu 27 maja 2015 r.  Nowy, ważne dokumenty poprzedziły konsultacje społeczne, podczas których mieszkańcy gminy mogli zgłosić swoje uwagi, sugestie oraz wyrazić opinie o projekcie dokumentów.

   

  Informacja o Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

   

  Informacja o Strategii Rozwoju Turystyki

   

 • XXV lecie odrodzonego Samorządu Terytorialnego

  XXV lecie odrodzonego Samorządu Terytorialnego
  [01.06.2015 r.]

     Około 200 samorządowców i innych mieszkańców gminy Krzywda uczciło 25. rocznicę samorządu terytorialnego w Polsce.W środę 27 maja na okolicznościowej konferencji w Zespole Szkół w Hucie Dąbrowie spotkali się m.in. byli i obecni radni, przewodniczący rady i wójtowie, a także pracownicy urzędu gminy i jednostek samorządowych oraz prezesi OSP i przewodniczące kół gospodyń wiejskich. Spotkanie rozpoczęła część artystyczna w wykonaniu uczniów miejscowej szkoły, a po niej uczestnicy podsumowali minione ćwierćwiecze oraz obejrzeli prezentację multimedialną, pokazującą jak zmieniała się gmina w ciągu ostatnich 25 lat.

   

   

  » czytaj więcej
 • OGŁOSZENIE
  [29.05.2015 r.]

   

 • ZAPROSZENIE
  [28.05.2015 r.]

 • ZAPROSZENIE
  [27.05.2015 r.]

   

 • Planowane wyłączenia na terenie Gminy Krzywda

  Planowane wyłączenia na terenie Gminy Krzywda
  [28.05.2015 r.]

  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Siedlce zawiadamia, że planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców

   

  Stacja tr.

  0146 Kasyldów I Obwód nr 1

  0654 Kasyldów II obwód nr 2

  w dniu 2 czerwca 2015 r. (wtorek)

  Kasyldów nr od 1 do 23

  Fiukówka nr od 59 do 61

   Godziny wyłączeń: 9:00 – 17:00

   


  Stacja tr.

  0146 Kasyldów I Obwód nr 1

  w dniu 3 czerwca 2015 r. (środa)

  Fiukówka nr od 45 do 56

   Godziny wyłączeń: 9:00 – 17:00

   

 • OGŁOSZENIE
  [26.05.2015 r.]

     Uprzejmie informujemy, iż w dniu 27 maja 2015 (środa)

  Urząd Gminy w Krzywdzie oraz podległe jednostki organizacyjne:

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

  Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół,

  Zakład Gospodarki Komunalnej,

  Gminna Biblioteka Publiczna

   

  będą czynne do godz. 14:30.

  Za utrudnienia przepraszamy.

   

   

 • OGŁOSZENIE
  [25.05.2015 r.]

  Przypomnienie o obowiązku wniesienia opłat za alkohol

  Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez  Wójta Gminy Krzywda przypominam, że 31 maja br. upływa ustawowy termin uiszczenia II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
  Dopełnienie powyższego obowiązku jest warunkiem zachowania przez przedsiębiorcę uprawnień do kontynuowania sprzedaży napojów  alkoholowych.
  W przypadku niedokonania opłaty w ustawowo określonym terminie zezwolenie wygasa, a przedsiębiorca może ubiegać się o nowe zezwolenie nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia .
  Termin wniesienia opłaty nie podlega przywróceniu, bez względu na przyczyny jego niedotrzymania. II ratę opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych można wpłacać w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy Nr 81 9203 0002 0000 1238 2000 0010

  w Banku Spółdzielczym w Krzywdzie
  z podaniem adresu punktu sprzedaży oraz określeniem rodzajów napojów alkoholowych, za które dokonywana jest wpłata.

   

 • ZAPROSZENIE
  [22.05.2015 r.]

   

  Program 

  Warunki

   

 • Tablety w Bibliotece

  Tablety w Bibliotece
  [18.05.2015 r.]

     Dzięki udziałowi Gminnej Biblioteki Publicznej  Krzywdzie w Programie Rozwoju Bibliotek oraz w konkursie „Tablety w Twojej Bibliotece”, organizowanym przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, pozyskaliśmy trzy nowoczesne tablety firmy Apple iPad Air 16GB wraz z akcesoriami, oprogramowaniem i dodatkowym oprzyrządowaniem.
     Poprzez to działanie użytkownicy mają nowoczesne narzędzia do bezpłatnego korzystania z Internetu, mogą nabywać nowe umiejętności dzięki aplikacjom edukacyjnym, tworzyć własne treści multimedialne i dzielić się nimi z innymi osobami, rozwijać swoje zainteresowania oraz kształcić zdolności manualne.
     Udział w  projekcie pozwolił bibliotece między innymi rozszerzyć i uatrakcyjnić swoją ofertę, pozyskać nowych użytkowników oraz w  nowy sposób promować czytelnictwo.

   

  » czytaj więcej
 • VIII Sesja Rady Gminy

  VIII Sesja Rady Gminy
  [18.05.2015 r.]

  W dniu 27 maja 2015 r. o godz. 13:00 odbędzie się VIII Sesja Rady Gminy Krzywda. Miejsce obrad – Zespół Szkół w Hucie Dąbrowie, ul. Hutnicza 30.

   

   

  » czytaj więcej
 • Promocja firm z terenu województwa lubelskiego

  Promocja firm z terenu województwa lubelskiego
  [14.05.2015 r.]

  Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w ramach inicjatywy Biznes Lubelskie zamierza wspierać będzie wiele działań medialnych i PR prowadzonych we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego dla firm zlokalizowanych na terenie województwa lubelskiego. Pragnie zainicjować wydarzenia medialne o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz sukcesywnie budować katalog dobrych praktyk, aby jak najskuteczniej wspierać rodzime firmy i ich innowacyjne rozwiązania.

   

  » czytaj więcej
 • Planowane wyłączenia na terenie Gminy Krzywda

  Planowane wyłączenia na terenie Gminy Krzywda
  [13.05.2015 r.]

  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Siedlce zawiadamia, że planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców

   

  Stacja tr. 0137 Teodorów

  w dniu 19 maja 2015 r. (wtorek)

  Teodorów nr od 1 do 17

  Laski nr od 30 do 39

   Godziny wyłączeń: 8:00 – 14:30

   

  Stacja tr. 0804 Teodorów II

  w dniu 20 maja 2015 r. (środa)

  Teodorów nr od 18 do 42

   Godziny wyłączeń: 8:00 – 14:30

   

 • Zaproszenie do składania ofert
  [13.05.2015 r.]

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYNAJEM STANOWISK HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH ORAZ INNYCH ATRAKCJI
  TOWARZYSZĄCYCH IMPREZIE PLENEROWEJ MASOWEJ:

   –  ,, Powitanie wakacji''
  28.06.2015  –  ,, Powitanie wakacji''- impreza plenerowa , występ zespołu Disco Polo, impreza masowa (tj. podlega ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62 poz. 504)

  ORGANIZATOR

   Wójt Gminy Krzywda
  Adres: ul.  Żelechowska 24B, 21-470 Krzywda
  Tel.:  25 7551006 wew. 115
  e-mail osoby prowadzącej sprawę:  beataskwarek@gminakrzywda.pl


  Treść oferty

   

 • ZAPROSZENIE
  [23.04.2015 r.]

  Zaproszenie na spotkanie

 • Debata o bezpieczeństwie

  Debata o bezpieczeństwie
  [23.04.2015 r.]

     Czy w gminie Krzywda jest bezpiecznie? Odpowiedzi na to pytanie szukali uczestnicy debaty, która odbyła się w środę 22 kwietnia w miejscowym centrum integracji społecznej.Jej inicjatorami byli przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji z Łukowa i komisariatu z Adamowa, a uczestnikami radni Gminy Krzywda, sołtysi i przedstawiciele gminnych jednostek samorządowych. W sumie w debacie wzięło udział około 50 osób. Wstępem do dyskusji były statystyki dotyczące przestępczości, liczby wypadków, przypadków przemocy, a także wykrywalności sprawców, które przedstawił komendant Komisariatu Policji w Adamowie komisarz Leszek Misiak. - Biorąc pod uwagę, że jesteśmy największą gminą, spośród czterech, które obsługują funkcjonariusze z Adamowa, mieszkańcy czują się bezpiecznie, a współpraca z nimi jest oceniana dobrze. W porównaniu z innymi gminami nad bezpieczeństwem czuwa najwięcej, bo trzech dzielnicowych, którzy obsługują około 11 tysięcy mieszkańców - podsumowuje wójt Jerzy Kędra. Podobne wnioski wynikają z ankiety, którą na zakończenie środowego spotkania wypełniali wszyscy jego uczestnicy.

   

   

  » czytaj więcej
 • Nabór wniosków na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest na 2015 r.

  Nabór wniosków na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest na 2015 r.
  [23.04.2015 r.]

  Informujemy mieszkańców, iż Gmina Krzywda  pozyskała dotację na 2015 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest  na terenie Gminy Krzywda.

   

  » czytaj więcej
 • ZAPROSZENIE
  [22.04.2015 r.]

 • Europejski Tydzień Szczepień

  Europejski Tydzień Szczepień
  [21.04.2015]

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łukowie uprzejmie informuje, że w dniach 20-25 kwietnia 2015 roku obchodzony będzie po raz X Europejski Tydzień Szczepień (EIW). Jest to inicjatywa kierowana i koordynowana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

   

  » czytaj więcej
 • Po przetargu na nowe place zabaw

  Po przetargu na nowe place zabaw
  [17.04.2015 r.]

     Jeszcze przed wakacjami dzieci z gminy Krzywda w powiecie łukowskim będą mieć pięć nowych placów zabaw.Przetarg na urządzenie obiektów we Fiukówce, Hucie Dąbrowie, Okrzei, Radoryżu Smolanym i Woli Okrzejskiej już jest rozstrzygnięty, a umowa w tej sprawie ma być podpisana w najbliższych dniach. Wszystkie place powstaną przy szkołach podstawowych, będą bezpieczne dla użytkowników i wyposażone w zabawki wielofunkcyjne. Dzieci będą w nich mieć do dyspozycji, m.in. huśtawki, karuzele, piaskownice, domki, wieże i tory przeszkód.

   

   

  » czytaj więcej
 • ZAPROSZENIE
  [15.04.2015 r.]

 • VII Sesja Rady Gminy

  VII Sesja Rady Gminy
  [14.04.2015 r.]

  W dniu 22 kwietnia 2015 r. o godz. 12:00 odbędzie się VII Sesja Rady Gminy Krzywda. Miejsce obrad – sala Centrum Kultury i Integracji Społecznej w Krzywdzie, ul. Łukowska 20.

   

  » czytaj więcej
 • Promocja lokalnego dziedzictwa poprzez wydanie materiałów promocyjnych wraz z mapami Gminy Krzywda

  Promocja lokalnego dziedzictwa poprzez wydanie materiałów promocyjnych wraz z mapami Gminy Krzywda
  [10.04.2015 r.]

  Gmina Krzywda zrealizowała operację pn.: „Promocja lokalnego dziedzictwa poprzez wydanie materiałów promocyjnych wraz z mapami Gminy Krzywda” współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej.

   

  » czytaj więcej
 • Planowane wyłączenia na terenie Gminy Krzywda

  Planowane wyłączenia na terenie Gminy Krzywda
  [9.04.2015 r.]

  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Siedlce zawiadamia, że planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców

   

  Stacja tr. 0136 Fiukówka I

  w dniu 13 kwietnia 2015 r. (poniedziałek)

  Fiukówka nr od 49 do 74

   Godziny wyłączeń: 8:00 – 14:30

   

  Stacja tr. 0805 Huta Dąbrowa-Osiedle

  w dniu 17 kwietnia 2015 r. (piątek)

  Huta Dąbrowa nr od 1 do 32

   Godziny wyłączeń: 8:00 – 14:30

   

 • Rozstrzygnięcie konkursu na Najładniejszą Kartkę Wielkanocną

  Rozstrzygnięcie konkursu na Najładniejszą Kartkę Wielkanocną
  [30.03.2015 r.]

     Dnia 27 marca 2015 roku  odbyło się podsumowanie  Gminnego Konkursu Plastycznego na  „Najładniejszą Kartkę Wielkanocną”,  którego organizatorem była Gminna Biblioteka Publiczna w Krzywdzie .W tym roku na konkurs wpłynęło 33 kartki. Najmłodszymi uczestnikami konkursu byli  Marcinek Kopyść z Kożuchówki 5 lat i  Natalia Sietrzykowska z Huty Dąbrowej również 5 lat, zaś najstarszą uczestniczką  Pani Adela Bieńczak z Krzywdy 86 lat.

   

  » czytaj więcej
 • Opłaty za wodę i ścieki

  Opłaty za wodę i ścieki
  [27.03.2015 r.]

     Gmina Krzywda w dniu 26 marca 2015 r. podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

   

  Taryfy obowiązują na terenie Gminy Krzywda od dnia 1 mja 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r.

   

  Taryfy przedstawiają się w następujących stawkach:
  1. Woda w wysokości 2,16 zł brutto za 1m3
  2. Ścieki w wysokości 5,70 zł brutto za 1m3 w tym:
     a. Dla dostawcy w wysokości 4,40 zł brutto za 1m3 ścieków,
     b. Dopłata z budżetu Gminy do 1m3 – 1,30 zł
  3.  Miesięczna opłata abonamentowa – 1,32 zł brutto

 • Rekordowy kiermasz w ŚDS

  Rekordowy kiermasz w ŚDS
  [23.03.2015 r.]

    Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Anielinie w gminie Krzywda mogą być z siebie dumni. Podczas kiermaszu, który odbył się w niedzielę 22 marca, odwiedzający stoiska w ciągu zaledwie dwóch godzin wykupili prawie wszystko co na nich było.

    - Szacujemy, że odwiedziło nas od 150 do 200 osób. Największym wzięciem cieszyły się świąteczne stroiki, ale pozostałe ozdoby również znalazły nabywców. To bardzo miłe uczucie, gdy na koniec kiermaszu widzi się niemalże puste stoły, które jeszcze dwie godziny wcześniej wręcz uginały się od wielkanocnych produktów - mówi Informacyjnej Agencji Samorządowej kierownik placówki Anna Grabowska.

    Ze sprzedaży stroików, palm, odlewów gipsowych, artykułów decoupage, pisanek, kartek świątecznych i świątecznych wypieków, udało się zebrać 1900 złotych.

   

   

  » czytaj więcej
 • ZAPROSZENIE

  ZAPROSZENIE
  [19.03.2015 r.]

     Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Anielinie w gminie Krzywda kończą przygotowania do tegorocznego Kiermaszu Wielkanocnego. To co udało im się ułożyć, skleić, uformować, wyszyć, namalować i upiec zaprezentują w niedzielę 22 marca między 14.00 a 16.00.Osoby, które w tym czasie odwiedzą placówkę, będą mogły zaopatrzyć się m.in. w palmy, pisanki, kartki świąteczne, gipsowe figurki i inne elementy dekoracyjne, a także świąteczne wypieki. - Pisanki i inne ozdoby są wykonane z cekinów, tasiemek czy sznurka, a wśród smakołyków nie zabraknie wielkanocnych bab i mazurków.

   

  » czytaj więcej
 • Tradycje Wielkanocne na Sienkiewiczowskiej Ziemi

  Tradycje Wielkanocne na Sienkiewiczowskiej Ziemi
  [18.03.2015 r.]

  Szanowni Państwo,
     Serdecznie zapraszamy do wzięcia czynnego udziału w imprezie Tradycje Wielkanocne na Sienkiewiczowskiej Ziemi organizowanej przez Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej oraz Muzeum Regionalne w Łukowie pod Patronatem Starosty Łukowskiego Pana Janusza Koziola oraz Wójta Gminy Krzywda Pana Jerzego Kędrę.
     Do współpracy zapraszamy ośrodki kultury, twórców ludowych, rękodzielników, urzędy gmin, Kola Gospodyń Wiejskich, firmy cukierniczo - piekarnicze, zakłady mięsne, masarnie działające na terenie Powiatu Łukowskiego.

   

  Miejsce imprezy:
  Teren Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej

   

  Termin:
  28.03.2015 r (sobota)

   

  Załącznik

   

   

   

 • VI Sesja Rady Gminy

  VI Sesja Rady Gminy
  [13.03.2015 r.]

  W dniu 26 marca 2015 r. o godz. 12:00 odbędzie się VI Sesja Rady Gminy Krzywda. Miejsce obrad – sala Centrum Kultury i Integracji Społecznej w Krzywdzie, ul. Łukowska 20.

   

  » czytaj więcej
 • Dzień Kobiet 2015

  Dzień Kobiet 2015
  [10.03.2015 r.]

  Mieszkanki gminy Krzywda w powiecie łukowskim świętowały Dzień Kobiet wspólnie podczas uroczystości, która odbyła się w niedzielę 8 marca we Fiukówce.W obchodach, zorganizowanych przez miejscowe koło gospodyń wiejskich, przy współpracy ze Stowarzyszeniem Krzewienia Kultury Wiejskiej Szansa" i Gminnej Biblioteki Publicznej, wzięło udział ponad 80 pań, a głównym punktem uroczystości był występ artystów operetkowych scen lubelskich.

  Podczas spotkania przedstawiciele Teatru Muzycznego z Lublina zaprezentowali koncert zatytułowany "Zaczarowany świat operetki". Sopranistka Bogusława Matys, tenor Hubert Świeca i pianista Marek Serweta wykonali największe przeboje z operetek Straussa, Kalmana, Lehara i wielu innych kompozytorów. W programie znalazły się m.in. utwory "Miłość to niebo na ziemi" z "Paganiniego", "Jakże mam ci wytłumaczyć" z "Księżniczki Czardasza" czy "Usta milczą dusza śpiewa" z "Wesołej wdówki".

  » czytaj więcej
 • ZAPROSZENIE
  [10.03.2015 r.]

   

  Regulamin

  Załącznik nr 1

   

   

 • Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Teodorów

  Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Teodorów
  [10.03.2015 r.]

  Gmina Krzywda zrealizowała operację pn.: „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Tedorów” współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej.

   

  » czytaj więcej
 • Wirtualny spacer po Gminie Krzywda

  Wirtualny spacer po Gminie Krzywda
  [10.03.2015 r.]

  Gminna Biblioteka Publiczna w Krzywdzie zrealizowała operację pn.: „Wirtualny spacer po Gminie Krzywda” współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej.

   

  » czytaj więcej
 • Informacja Nadleśnictwa Łuków w sprawie wycinki drzew

  Informacja Nadleśnictwa Łuków w sprawie wycinki drzew
  [10.03.2015 r.]

  Informacja Nadleśnictwa Łuków w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu zgłoszenia zamiaru pozyskania drewna na działkach leśnych, niestanowiących własności Skarbu Państwa.

   

  » czytaj więcej
 • Informacja
  [06.03.2015 r.]

 • Mistrzostwo powiatu łukowskiego koszykarek z Okrzei

  Mistrzostwo powiatu łukowskiego koszykarek z Okrzei
  [04.03.2015 r.]

     Od lat największe sukcesy w powiecie łukowskim w koszykówce żeńskiej szkół podstawowych i gimnazjów odnoszą uczennice z  Zespołu Szkół w Okrzei. Gimnazjalistki po wygraniu eliminacji gminnych bez problemów zajęły I miejsce w powiecie łukowskim pokonując w grupie  Zalesie 30 : 12, oraz  Strzyżew 27 : 11, a w finale Stanin  34 : 8. Tym samym po raz dwunasty w czternastoletniej historii startów w koszykarskiej ,,Gimnazjadzie” gimnazjalistki z Okrzei okazały się najlepsze w powiecie łukowskim. Na sukces ten zapracowały uczennice: Weronika Mitura, Emilia Ambroziak, Kinga Bober, Kinga Kudan, Diana Pawlak, Oliwia Matera, Klaudia Żukowska, Dominika Ochnik, Magdalena Pszkit, Patrycja Sykut, Alicja Sopyła i Kamila Bany.
     Śladem starszych koleżanek podążają koszykarki ze Szkoły Podstawowej w Okrzei. Po wygraniu eliminacji gminnych / z S.P. Radoryż Smolany  37 : 2 i S.P. Huta Dąbrowa  22 : 9/ , w powiatowym turnieju pokonały S.P. Stanin 44:7,  S.P. Role  39 : 13 oraz  S.P. Czerś  35 : 5 zajmując tak, jak w poprzednim roku,  pierwsze  miejsce z kompletem zwycięstw. Drużynę z Okrzei reprezentowały: Kinga Michalak, Patrycja Łukasik, Sylwia Brudkowska, Klaudia Opieka, Agnieszka Janiszek, Weronika Kudan, Sylwia Bany, Milena Galińska, Alicja Rybkowska, Patrycja Majek.
     Drużyny ze Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Okrzei  trenuje nauczyciel wychowania fizycznego p. Wojciech Byzdra.

   

 • Nietypowy rekord w historii sportu naszej Gminy

  Nietypowy rekord w historii sportu naszej Gminy
  [03.03.2015 r.]

     Nietypowy rekord w historii sportu naszej Gminy uzyskały gimnazjalistki z Okrzei. Po wygraniu w październiku 2014 r.  gminnych eliminacji w piłkę nożną, w listopadzie 2014 r. w piłkę ręczną, w styczniu 2015 r. w koszykówkę, 28 lutego 2015 r. wygrały w piłkę siatkową. Tym samym pierwszy raz  w sportowej historii gimnazjów gminy Krzywda zdarzyło się, by uczennice  jednego gimnazjum w danym roku szkolnym wygrały wszystkie gry zespołowe. Gratulacje dla zawodniczek i nauczyciela p. Wojciecha Byzdra.

   

 • Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Budki

  Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Budki
  [2.03.2015 r.]

  Gmina Krzywda zrealizowała operację pn.: „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Budki” współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej.

   

  » czytaj więcej
 • Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Feliksin

  Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Feliksin
  [2.03.2015 r.]

  Gmina Krzywda zrealizowała operację pn.: „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Feliksin” współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej.

   

  » czytaj więcej
 • CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

  CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA
  [27.02.2015 r.]

     Zaproszenie dla wszystkich mieszkańców gminy Krzywda do konsultacji społecznych Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2024.
     W ramach konsultacji społecznych trwających od 25.02.2015 do 25.03.2015 r. mieszkańcy Gminy Krzywda mogą decydować o ostatecznym kształcie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2024 r. Dokument jest udostępniony wszystkim mieszkańcom w formie drukowanej do 25.03.2015 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Krzywda ul. Żelechowska 24B, 21-470 Krzywda  W ramach konsultacji społecznych zbierane są ankiety, których celem jest opiniowanie projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2024 i zaproponowanych w niej rozwiązań. Projekt konsultowanego dokumentu wraz z formularzem ankiety dostępne są na stronie internetowej Gminy.

   

   

  » czytaj więcej
 • Informacja

  Informacja
  [27.02.2015 r.]

     W związku z wejściem w życie z dniem 1 marca 2015 roku nowych przepisów dotyczących dowodów osobistych, a co za tym idzie, nowego wzoru dowodu osobistego, w załączeniu przesyłam elektroniczną wersję ulotki informacyjnej dotyczącej zabezpieczeń nowego dowodu osobistego.

   

  WZÓR

   

 • ZAPROSZENIE
  [26.02.2015 r.]

 • Człowiek najwieksza inwestycja

  Człowiek najwieksza inwestycja
  [25.02.2015 r.]

     Zaproszenie dla wszystkich mieszkańców gminy Krzywda do konsultacji społecznych Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2024.
     W ramach konsultacji społecznych trwających od 25.02.2015 do 25.03.2015 r. mieszkańcy Gminy Krzywda mogą decydować o ostatecznym kształcie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2024 r. Dokument jest udostępniony wszystkim mieszkańcom w formie drukowanej do 25.03.2015 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Krzywda
  ul. Żelechowska 24B, 21-470 Krzywda  W ramach konsultacji społecznych zbierane są ankiety, których celem jest opiniowanie projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2024 i zaproponowanych w niej rozwiązań. Projekt konsultowanego dokumentu wraz z formularzem ankiety dostępne są na stronie internetowej.

  » czytaj więcej
 • Planowane wyłączenia na terenie Gminy Krzywda

  Planowane wyłączenia na terenie Gminy Krzywda
  [25.02.2015 r.]

  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Siedlce zawiadamia, że planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców


   

  Stacja tr. 0099 Kobylczyk III

    0112 Wola Okrzejska I /Szkoła/

  0113 Wola Okrzejska II
  0651 Wola Okrzejska III
  0652 Wola Okrzejska IV

  0784 Pasmug Przepompownia
  0114 Pasmug

  w dniu 3 marca 2015 r. (wtorek)

  Kobylczyk Jakubówka

  Wola Okrzejska

  Pasmug

   Godziny wyłączeń: 8:00 – 14:30

   

 • Ferie w GBP 2015
  [23.02.2015 r.]

     W dniach od 9 do 13 lutego 2015 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Krzywdzie przy współpracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych była organizatorem ferii dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Bezpiecznie, ciekawie i zdrowo”.    
     Uczestnicy ferii podzieleni na dwie grupy starszą i młodszą  chętnie brali udział we wspólnych grach i zabawach ruchowych. m.in. z krzesełkami, doskonaląc w ten sposób  techniki gier zespołowych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia plastyczne podczas których dzieci  wykonywały kartki walentynkowe, profilaktyczne plakaty na konkurs pod hasłem  „Tak chcemy się bawić - Mój pomysł na ferie'' czy też  zwierzątka z szarych gazet na czarnych kartkach  z bloku. Wiele radości sprawił dzieciom teatrzyk kukiełkowy pt. „Szewczyk Dratewka”, w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkół w Woli Okrzejskiej.

   

  » czytaj więcej
 • Informacja
  [23.02.2015 r.]

  W związku z uruchomieniem dotacji Prosument i wieloma pytaniami, zespół redakcyjny portalu www.pompyciepla.center przygotował artykuł dotyczący budowy instalacji fotowoltaicznej.

   

   

  Cały artykuł

   

   

   

 • Informacja
  [20.02.2015 r.]

  Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie i Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Łukowskiej
  serdecznie zapraszają  Pracodawców  oraz osoby zainteresowane  
  na spotkanie informacyjne pt:


 • Informacja
  [20.02.2015 r.]

 • Akcyjna zbiórka odpadów w marcu

  Akcyjna zbiórka odpadów w marcu
  [20.02.2015 r.]

  Informujemy, że w marcu odbędzie się objazdowa zbiórka gabarytów.

   

  » czytaj więcej
 • ZAPROSZENIE
  [19.02.2015 r.]

  Serdecznie zapraszamy na warsztaty szkoleniowe
   
   
   PROGRAM SZKOLENIA:
  - Zmiana Ustawy o rachunkowości w 2014 roku i jej znaczenie dla organizacji;
  - Sprawozdawczość stowarzyszeń;
  - Rachunkowość organizacji nieprowadzących i prowadzących działalność gospodarczą;  
  - Sprawozdanie z działalności organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej;
  - Sprawozdanie merytoryczne organizacji pożytku publicznego;
  - Sprawozdanie finansowe a wymogi prawne;
  - Dowody księgowe – podstawa zapisów w księgach rachunkowych;
  - Przykładowa ewidencja księgowa;
  - Tworzenie sprawozdania finansowego na bazie przykładowej ewidencji księgowej;
  - Roczne zeznanie CIT 8.

 • Feryjne podsumowanie
  [19.02.2015 r.]

     Wizytą w kinie w Łukowie na filmie "Pingwiny z Madagaskaru" zakończyli tegoroczne ferie uczestnicy zajęć, które zorganizowała Gminna Biblioteka Publiczna w Krzywdzie w powiecie łukowskim. Choć zima nie dopisała ostatnie dwa tygodnie były dla uczniów bardzo udane.Zgodnie z hasłem ferii "Bezpiecznie, ciekawie i zdrowo" ich pomysłodawcy przygotowali taki zestaw propozycji, by każdy mógł znaleźć coś dla siebie, a przy okazji zdobyć nowe umiejętności.

     Na przykład podczas zabaw ruchowych podzieleni na grupy uczestnicy ferii uczyli się zasad współdziałania w zespole, rozwiązując kalambury, rozpoznawali tytuły filmów i książek oraz przysłowia i powiedzenia.

   

  » czytaj więcej
 • ZAPROSZENIE
  [15.02.2015 r.]

 • ZAPROSZENIE
  [15.02.2015 r.]

 • Złoty Spichlerz dla wszystkich

  Złoty Spichlerz dla wszystkich
  [15.02.2015 r.]

     Świetlic wiejskich przybywa, ale w wielu gminach zdarza się, że nawet odnowione budynki, szczególnie zimą, nie są zbyt często wykorzystywane. Inaczej jest w Kożuchówce w gminie Krzywda, gdzie w świetlicy rodzice z własnej inicjatywy zorganizowali ferie.Przez wiele lat miejscowy spichlerz niszczał, ale w ubiegłym roku samorząd gruntownie zmodernizował budynek i dostosował do potrzeb świetlicy wiejskiej. Po remoncie "Złoty Spichlerz", bo tak teraz nazywa się świetlica, został przekazany do użytku mieszkańcom, którzy postanowili go wykorzystać m.in. na zorganizowanie wolnego czasu dla najmłodszych.

   

  » czytaj więcej
 • Informacja

  Informacja
  [13.02.2015 r.]

  UWAGA, PRODUCENCI OWOCÓW I WARZYW!!!

  KOMUNIKAT

  Agencja Rynku Rolnego informuje, iż na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2015 r. uruchamia kolejną II turę mechanizmu WPR „Dalszego tymczasowego wsparcia producentów owoców i warzyw - (Dow II)”.

  Jest to już III transza wypłat dla producentów owoców i warzyw poszkodowanych przez embargo rosyjskie.

  ZAŁĄCZNIK

 • Planowane wyłączenia na terenie Gminy Krzywda

  Planowane wyłączenia na terenie Gminy Krzywda
  [12.02.2015 r.]

  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Siedlce zawiadamia, że planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców


   

  Stacja tr. 0139 Podkarczmiska

  0142 Huta Dąbrowa IV
  0143 Huta Dąbrowa VI
  w dniu 17 lutego 2015 r. (wtorek)

  Podkarczmiska

  Huta Dąbrowa kolonia 

   Godziny wyłączeń: 8:30 – 14:00

   

 • Informacja

  Informacja
  [11.02.2015 r.]

  Lubelska Izba Rolnicza przedstawia Stanowisko Zarządu w sprawie trudnej sytuacji na rynkach rolnych.

   

  Załącznik

 • Kanalizacja w budowie

  Kanalizacja w budowie
  [11.02.2015 r.]

     Łagodna zima sprzyja inwestycjom. W gminie Krzywda trwa budowa kolejnych odcinków kanalizacji sanitarnej. Dzięki sprzyjającym warunkom prace są realizowane bez przeszkód i termin ich zakończenia nie jest zagrożony.Chodzi o prawie 2 kilometry sieci, które powstają w Podosiu i Hucie Dąbrowie. W Podosiu, po zakończeniu obecnych robót dostęp do kanalizacji będą mieć już wszystkie posesje, natomiast w Hucie Dąbrowie do podłączenia zostaną tylko nieliczne nieruchomości, a obecnie prace są prowadzone w ulicach Zachodniej i Żelechowskiej. Cała inwestycja ma się zakończyć do 30 marca, a będzie kosztować ponad 880 tysięcy złotych złotych. 570 tysięcy na ten cel samorząd pozyskał z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. To już trzeci etap budowy sieci kanalizacyjnej w gminie Krzywda. Wcześniej za kilka milionów złotych samorząd doprowadził ją m.in. do Okrzei i Woli Okrzejskiej, a w samej Okrzei powstała nowoczesna oczyszczalnia ścieków.

   

 • Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2015 roku
  [2.02.2015 r.]

  Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2015 roku

 • Zwrot akcyzy za paliwo

  Zwrot akcyzy za paliwo
  [30.01.2015 r.]

  Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Krzywda w terminie od 2 lutego 2015 r. do 27 lutego 2015 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r.

   

  » czytaj więcej
 • Budżet uchwalony

  Budżet uchwalony
  [29.01.2015 r.]

     Remonty dróg, rozbudowa kanalizacji i modernizacja sieci wodociągowej to najważniejsze inwestycje planowane na ten rok przez Gminę Krzywda. W budżecie, który radni przyjęli w czwartek 29 stycznia, zapisali na ten cel prawie 2 miliony 100 tysięcy złotych.Jednym z poważniejszych zadań będzie "schetynówka", którą będzie realizować Powiat Łukowski, ale 570 tysięcy złotych ma dołożyć gmina. - Chodzi o 600-metrowy odcinek drogi w Krzywdzie od ronda do trasy na Osiny oraz od końca Krzywdy w kierunku Adamowa. Łącznie powstanie prawie 2,5 kilometra nowej jezdni.

  » czytaj więcej
 • HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH NA TERENIE GMINY KRZYWDA
  [29.01.2015 r.]

 • Planowane wyłączenia na terenie Gminy Krzywda

  Planowane wyłączenia na terenie Gminy Krzywda
  [29.01.2015 r.]

  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Siedlce zawiadamia, że planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców

   

  Stacja tr. 0139 Podkarczmiska
  0142 Huta Dąbrowa IV
  0143 Huta Dąbrowa VI

  w dniu 3 lutego 2015 r. (wtorek)

  Podkarczmiska 

  Huta Dąbrowa kolonia 

   Godziny wyłączeń: 8:30 – 13:30

   

 • ZAPROSZENIE
  [29.01.2015 r.]

 • Przypomnienie dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych.
  [26.01.2015 r.]

     Urząd Gminy w Krzywdzie przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży brutto poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2015 roku zgodnie z art. 11  ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2007 r., Nr 70 poz.473 ze zm.). Ww. oświadczenie należy złożyć w tut. Urzędzie (pokój nr 24) w celu naliczenia należnej opłaty.  
  Dopełnienie powyższego obowiązku jest warunkiem zachowania przez przedsiębiorcę uprawnień do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych.
     W przypadku niedokonania opłaty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.01.2015r. zezwolenie wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić o nowe zezwolenie po 6 miesiącach.
  Termin do wniesienia opłaty nie podlega przywróceniu, bez względu na przyczyny jego niedotrzymania.

     Opłaty za korzystanie na sprzedaż napojów alkoholowych można uiścić bezpośrednio na konto Urzędu Gminy  Nr 81 9203 0002 0000 1238 2000 0010   w Banku Spółdzielczym w Krzywdzie.

   

  OŚWIADCZENIE

   

   

 • WOŚP podsumowanie

  WOŚP podsumowanie
  [16.01.2015 r.]

     Podczas tegorocznego Finału Wielkiej orkiestry Świątecznej Pomocy w Krzywdzie i okolicach udało się zebrać 15 tysięcy 484 złote i 75 groszy. Miejscowy sztab orkiestry właśnie podsumował "wielkie granie" i jeszcze dzisiaj wpłaci pieniądze na konto WOŚP.- Oprócz banknotów 200-złotowych w puszkach wolontariuszy były wszystkie inne polskie nominały, od stuzłotówek po monety jednogroszowe.

     Dużo zależało od miejsca zbiórki, bo na przykład kwestujący w regionie otrzymywali zarówno bilon jak i banknoty, a w puszkach osób zbierających pieniądze podczas koncertu głównego, połączonego z licytacjami przeważały większe nominały - podsumowuje szefowa sztabu WOŚP i jednocześnie zastępca wójta gminy Krzywda Barbara Kot.

   

  » czytaj więcej
 • V Sesja Rady Gminy

  V Sesja Rady Gminy
  [16.01.2015 r.]

  W dniu 29 stycznia 2015 r. o godz. 10:00 odbędzie się  V Sesja Rady Gminy Krzywda. Miejsce obrad – sala Centrum Kultury i Integracji Społecznej w Krzywdzie, ul. Łukowska 20.

   

  » czytaj więcej
 • Planowane wyłączenia na terenie Gminy Krzywda

  Planowane wyłączenia na terenie Gminy Krzywda
  [15.01.2015 r.]

  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Siedlce zawiadamia, że planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców

   

  Stacja tr. 0137 Teodorów I
  0138 Kolonia Laski
  0140 Huta Dąbrowa II
  0141 Huta Dąbrowa III
  0144 Huta Dąbrowa Zakład
  0804 Teodorów II
  0805 Huta Dąbrowa Osiedle

  w dniu 22 stycznia 2015 r. (czwartek)

  Huta Dąbrowa 

  Teodorów  

   Godziny wyłączeń: 8:30 – 11:00

   

  Stacja tr. 0139 Podkarczmiska

  0142 Huta Dąbrowa IV
  0143 Huta Dąbrowa VI
  w dniu 22 stycznia 2015 r. (czwartek)

  Podkarczmiska

  Huta Dąbrowa kolonia 

   Godziny wyłączeń: 8:30 – 14:00

   

 • Wielkie granie dla seniorów i dzieci

  Wielkie granie dla seniorów i dzieci
  [14.01.2015 r.]

     Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Krzywdzie w powiecie łukowskim liczy pieniądze, zebrane podczas tegorocznego finału. Ostateczne efekty zbiórki nie są jeszcze znane, ale członkowie miejscowego sztabu szacują, że udało się zebrać ponad 15 tysięcy złotych.Pieniądze do puszek w całej gminie Krzywda zbierało 50 wolontariuszy, a koncert główny odbył się na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. - Na scenie prezentowali się nasi rodzimi artyści, a ich występy były połączone z licytacjami. Wszystko co mieliśmy do zaoferowania na aukcji znalazło nabywców - relacjonuje szefowa sztabu WOŚP i jednocześnie zastępca wójta gminy Krzywda Barbara Kot. To ona w zastępstwie Pawła Mateńki, poprowadziła tegoroczną licytację, podczas której największą popularnością cieszyły się duże bombki z ręcznie malowanym budynkiem urzędu gminy w scenerii letniej i zimowej oraz pióro i długopis, którymi wójt Jerzy Kędra podpisywał w minionym roku najważniejsze dokumenty.

   

  » czytaj więcej
 • Terminarz Odbioru odpadów Gmina Krzywda 2015 r.
  [13.01.2015 r.]

  Terminarz Odbioru odpadów Gmina Krzywda 2015 r.
   

 • Odbiór odpadów w styczniu 2015 r.

  Odbiór odpadów w styczniu 2015 r.
  [12.01.2015 r.]

  Informujemy, iż odbiór odpadów w miesiącu styczniu nastąpi w dniach:
  - 21.01. (III środa miesiąca) miejscowości:
  Budki, Cisownik, Feliksin, Fiukówka, Gołe Łazy, Huta Dąbrowa, Kasyldów, Kożuchówka, Laski, Nowy Patok, Podosie, Radoryż Kościelny, Radoryż Smolany, Rozłąki, Stary Patok, Teodorów, Wielgolas.
  - 15.01. (III czwartek miesiąca) miejscowości:
  Drożdżak, Huta Radoryska, Jasnosz, Kolonia Dąbrowa, Krzywda, Okrzeja, Orle Gniazdo, Ruda, Szczałb, Wola Okrzejska, Zimna Woda.

   

  » czytaj więcej
 • OGŁOSZENIE
  [09.01.2015 r.]

  Wójt Gminy Krzywda ogłasza nagór na członka Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert.

   

  Treść ogłoszenia 

  Formularz

   

   

 • OGŁOSZENIE
  [08.01.2015 r.]

  Wójt Gminy Krzywda ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2015 r.

   

  Treść ogłoszenia

   

 • IV Sesja Rady Gminy

  IV Sesja Rady Gminy
  [23.12.2014 r.]

  W dniu 30 grudnia 2014 r. o godz. 10:00 odbędzie się  IV Sesja Rady Gminy Krzywda. Miejsce obrad – sala Centrum Kultury i Integracji Społecznej w Krzywdzie, ul. Łukowska 20.

   

  » czytaj więcej
 • Ostrzeżenie o silnym wietrze
  [12.12.2014 r.]

 • Wójt Gminy Krzywda rozpoczyna nową kadencję

  Wójt Gminy Krzywda rozpoczyna nową kadencję
  [10.12.2014 r.]

     9 grudnia 2014  w Centrum Kultury i Integracji w Krzywdzie odbyła się II Sesja Rady Gminy Krzywda. Spotkanie rozpoczął przewodniczący Rady Gminy  Krzywda Pan  Paweł Mroczek, przedstawił porządek obrad i przywitał wszystkich zaproszonych gości . Na początku posiedzenia Pan  Jerzy Kędra otrzymał zaświadczenie o wyborze na wójta oraz złożył ślubowanie. Rotą ślubowania:
  "Obejmując Urząd Wójta Gminy Krzywda, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu , a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy.  Tak mi dopomóż Bóg” 

   

  » czytaj więcej
 • ZAPROSZENIE
  [08.12.2014 r.]

 • Dzień Seniora 2014

  Dzień Seniora 2014
  [08.12.2014 r.]

    13 listopada 2014 roku w Centrum Kultury i Integracji Społecznej w Krzywdzie po raz czwarty Gminna Biblioteka Publiczna zorganizowała uroczyste spotkanie z okazji Dnia Seniora. W imprezie uczestniczyło 48  osób oraz zaproszeni goście między innymi Gospodarz Naszej Gminy Pan Jerzy Kędra oraz Pani Barbara Kot Zastępca Wójta.

   

  » czytaj więcej
 • Przerwa w dostawie wody
  [5.12.2014 r.]

  Przerwa w dostawie wody
  Przerwa w dostawie wody

 • III Sesja Rady Gminy

  III Sesja Rady Gminy
  [4.12.2014 r.]

  Stosownie do Postanowienia Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej z dnia 3 grudnia 2014 r. oraz na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zawiadamiam, że III Sesja Rady Gminy Krzywda odbędzie się w dniu 9 grudnia 2014 r. o godz. 10:00.
  Miejsce obrad - sala konferencyjna Centrum Kultury i Integracji Społecznej w Krzywdzie ul Łukowska 20.

   

  » czytaj więcej
 • V miejsce Mikołaja Czernieca w Mistrzostwach Polski UKS w Tenisie Stołowym

  V miejsce Mikołaja Czernieca w Mistrzostwach Polski UKS w Tenisie Stołowym
  [03.12.2014 r.]

     W dniach 29-30 listopada 2014 roku w Krakowie rozegrano Mistrzostwa Polski Uczniowskich Klubów Sportowych w Tenisie Stołowym. W imprezie wzięły udział 64 najlepsze drużyny w kraju, podzielone na cztery kategorie. Województwo lubelskie w tym prestiżowym turnieju reprezentowali Mikołaj Czerniec z Krzywdy i Jakub Hejduk z Gozda. Chłopcy podczas rywalizacji z najlepszymi czwartoklasistami w Polsce, zaprezentowali bardzo wysoki poziom sportowy i zajęli w końcowej klasyfikacji bardzo dobre V miejsce.

   

  » czytaj więcej
 • Informacja
  [03.12.2014 r.]

   

   

 • Pracowity start nowej rady

  Pracowity start nowej rady
  [02.12.2014 r.]

     Początek nowej kadencji jest bardzo pracowity dla radnych gminy Krzywda w powiecie łukowskim. W poniedziałek 1 grudnia odbyły się dwie sesje nowej Rady Gminy.Podczas pierwszej, zwołanej przez Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej, radni odebrali zaświadczenia o wyborze i złożyli ślubowanie oraz wybrali przewodniczącego i jego zastępcę. Przewodniczącym Rady Gminy został Paweł Mroczek, który jest radnym po raz pierwszy. Za jego kandydaturą opowiedziało się 9 członków rady.

   

  » czytaj więcej
 • ZAPROSZENIE
  [01.12.2014 r.]

 • Druga tura dla J. Kędry

  Druga tura dla J. Kędry
  [01.12.2014 r.]

     Jerzy Kędra będzie przez kolejne cztery lata wójtem gminy Krzywda. W drugiej turze wyborów jego kandydaturę poparło 52,20 procent wyborców, a jego kontrkandydat Tadeusz Tomasik zdobył 47,79 procent głosów.

     W niedzielnym głosowaniu wzięło udział 52,28 procent uprawnionych.Jerzy Kędra będzie wójtem gminy Krzywda trzecią kadencję. W nowej Radzie Gminy Komitet Wyborczy Wyborców "Najlepszy", z którego startował Jerzy Kędra, będzie mieć 6 mandatów. Zdobyli je: Dariusz Sztyber, Jarosław Majek, Paweł Mroczek, Mariusz Wyziński, Witold Koślacz i Halina Wiącek. Kolejnych 5 członków rady startowało z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Znaleźli się w niej: Tomasz Siedlczyński, Zygmunt Osial, Radosław Białach, Artur Jalowski i Kamil Piskorz. W nowej radzie zasiądą również: Danuta Bosek, Andrzej Dadasiewicz i Wiesław Piotrowski z Prawa i Sprawiedliwości oraz Arkadiusz Jóźwik z Platformy Obywatelskiej.

   

 • Dla zdrowia i relaksu

  Dla zdrowia i relaksu
  [28.11.2014 r.]

     Są jeszcze wolne miejsca na bezpłatne zajęcia ruchowe, organizowane przez Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Wiejskiej "Szansa" w Krzywdzie. Do udziału w ćwiczeniach fitness i na siłowni można się zgłaszać jeszcze przez kilka dni.Zapisy prowadzi Gminna Biblioteka Publiczna, która pomaga przedstawicielom stowarzyszenia w organizacji zajęć i udostępnia pomieszczenia. - Łącznie na ćwiczenia fitness i siłownię może się zapisać około 40 osób. Mogą to być zarówno mężczyźni, jak i kobiety, choć na razie zdecydowanie większe zainteresowane wykazują panie, które chcą korzystać z obydwu form aktywności - mówią przyjmujący zgłoszenia.

     Zajęcia będą się odbywać w Centrum Kultury i Integracji Społecznej w Krzywdzie dwa razy w tygodniu - w poniedziałki i czwartki. Pierwsze spotkanie jest planowane na najbliższy poniedziałek 1 grudnia. Na razie autorzy pomysłu przygotowują cykl, który będzie realizowany przez dwa miesiące. To czy będzie on kontynuowany zależy w dużej mierze od samych zainteresowanych. Szczegółowe informacje w tej sprawie można uzyskać osobiście w siedzibie biblioteki w Krzywdzie, albo telefonicznie pod numerem: 25 755 16 78 między 8.00 a 17.00.

   

 • I Sesja Rady Gminy
  [27.11.2014 r.]

  I Sesja Rady Gminy 

 • OGŁOSZENIE
  [25.11.2014 r.]

 • Ostrzeżenie o oblodzeniu
  [25.11.2014 r.]

 • Ostrzeżenie o oblodzeniu
  [21.11.2014 r.]

 • Planowane wyłączenia na terenie Gminy Krzywda

  Planowane wyłączenia na terenie Gminy Krzywda
  [18.11.2014]

  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Siedlce zawiadamia, że planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców

   

  Stacja tr. nr 0133 Radoryż Kościelny I

  w dniu 20 listopada 2014 r. (czwartek)

  Radoryż Kościelny nr od 97 do 116

  Stary Patok nr od 1 do 5 

   Godziny wyłączeń: 8:00 – 12:00

 • Planowane wyłączenia na terenie Gminy Krzywda

  Planowane wyłączenia na terenie Gminy Krzywda
  [14.10.2014 r.]

  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Siedlce zawiadamia, że planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców

   

  Stacja tr. nr 0109 Okrzeja IX

  w dniu 18 listopada 2014 r. (wtorek)

  Okrzeja ul. 22-Lipca 

   Godziny wyłączeń: 9:00 – 15:30

   

  Stacja tr. nr 0729 Kożuchówka IV

  w dniu 20 listopada 2014 r. (czwartek)

  Kożuchówka nr 65. 66 i ŚDS 

   Godziny wyłączeń: 11:00 – 14:30

   

  Stacja tr. nr 0145 Podosie I, 0650 Podosie II, 0151 Gołe Łazy I, 0152 Gołe Łazy II, 0153 Feliksin

  w dniu 21 listopada 2014 r. (piątek)

  Podosie, Gołe Łazy, Feliksin  

   Godziny wyłączeń: 8:00 – 14:30

   

   

 • ZAPROSZENIE
  [05.11.2014 r.]

 • XLVIII Sesja Rady Gminy

  XLVIII Sesja Rady Gminy
  [30.10.2014 r.]

  W dniu 7 listopada 2014 r. o godz. 10:00 odbędzie się  XLVII Sesja Rady Gminy Krzywda. Miejsce obrad – sala Centrum Kultury i Integracji Społecznej w Krzywdzie, ul. Łukowska 20.

   

  » czytaj więcej
 • ZAPROSZENIE
  [29.10.2014 r.]

   

   

 • Nabór wniosków na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest
  [29.10.2014 r.]

   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     

  » czytaj więcej
 • Śladami dobrego smaku

  Śladami dobrego smaku
  [28.10.2014 r.]

     Kilkuset gości odwiedziło drugi w gminie Krzywda kiermasz pod hasłem „Śladami dobrego smaku”, który odbył się w niedzielę 26 października w Kożuchówce. Impreza, promująca lokalne dziedzictwo kulinarne i historyczne, była połączona z oficjalnym otwarciem świetlicy wiejskiej. Darmową degustację pierogów, pasztecików, pyzów, ciast i swojskich wędlin, opartych na tradycyjnych recepturach przygotowały członkinie 12 kół gospodyń wiejskich spośród 14 KGW, działających na terenie gminy Krzywdy. Swoją ofertę kulinarną zaprezentowały koła z Cisownika, Drożdżaka, Fiukówki, Kożuchówki, Krzywdy, Kasyldowa, Lasek, Okrzei, Radoryża Kościelnego, Szczałbu, Woli Okrzejskiej i Zimnej Wody. Była to druga tego typu impreza w gminie. Pierwszy kiermasz odbył się w lipcu w Woli Okrzejskiej, a kolejne są planowane na przyszły rok. Konkretne miejsca i terminy jeszcze nie zostały ustalone. Zanim uczestnicy kiermaszu przystąpili do degustacji odbyło się uroczyste poświęcenie i przekazanie do użytku nowej świetlicy wiejskiej, która powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej na bazie dawnego spichlerza na terenie zespołu podworskiego Anielin. Budynek w latach 70-tych był wykorzystywany jako obiekt letniskowy, ale od wielu lat nie był użytkowany. Ekipy remontowe wymieniły w nim dach, wstawiły nowe okna i drzwi, wykonały schody i wszystkie instalacje, a także urządziły pomieszczenia wewnątrz budynku. Oprócz głównej sali, w starym spichlerzu jest aneks kuchenny, toalety i szatnia, a w piwnicach pomieszczenia gospodarcze. Teraz będzie służyć mieszkańcom jako miejsce do zabaw, zebrań, spotkań towarzyskich i innych imprez.

   

   

  » czytaj więcej
 • Planowane wyłączenia na terenie Gminy Krzywda

  Planowane wyłączenia na terenie Gminy Krzywda
  [28.10.2014 r.]

  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Siedlce zawiadamia, że planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców

   

  Stacja tr. nr 0121 Wólka Radoryska I

  w dniu 3 listopada 2014 r. (poniedziałek)

  Wólka Radoryska część wsi od Huty Radoryskiej 

   Godziny wyłączeń: 8:00 – 14:30

   

 • Dofinansowanie z WFOŚiGW i NFOŚiGW
  [27.10.2014 r.]

   


   

     Gmina Krzywda informuje, że realizacja zadania pn. „USUWANIE I UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJACYCH AZBEST Z TERENU GMINY KRZYWDA” jest dotowana na podstawie umowy nr 244/2014/D/OZ z dnia 26.06.2014r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i  unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest,  w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

   

 • Planowane wyłączenia na terenie Gminy Krzywda

  Planowane wyłączenia na terenie Gminy Krzywda
  [23.10.2014 r.]

  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Siedlce zawiadamia, że planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców

   

  Stacja tr. nr 0591Zimna Woda III

  w dniu 27 października 2014 r. (poniedziałek)

  Zimna Woda nr od 92 do 113 

   Godziny wyłączeń: 8:00 – 14:30

   

 • ZAPROSZENIE
  [21.10.2014 r.]

   

 • Publiczne losowanie składów komisji
  [20.10.2014 r.]

  Informacja

 • Planowane wyłączenia na terenie Gminy Krzywda

  Planowane wyłączenia na terenie Gminy Krzywda
  [17.10.2014 r.]

  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Siedlce zawiadamia, że planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców

   

  Stacja tr. nr 0589 Zimna Woda I

  w dniu 23 października 2014 r. (czwartek)

  Zimna Woda nr od 1 do 49 

   Godziny wyłączeń: 8:00 – 14:30

   

  Stacja tr. nr 0590 Zimna Woda II

  w dniu 24 października 2014 r. (piątek)

  Zimna Woda nr od 50 do 74 

   Godziny wyłączeń: 8:00 – 14:30

   

 • Informacja o realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert
  [17.10.2014 r.]

  Wójt Gminy Krzywda informuje o realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

   

  » czytaj więcej
 • Konsultacje Programów Współpracy Gminy Krzywda z Organizacjami Pozarządowymi
  [17.10.2014 r.]

  Wójt Gminy Krzywda ogłosił komunikat w sprawie przeprowadzenia konsultacji Programów Współpracy Gminy Krzywda z Organizacjami Pozarządowymi.

   

  » czytaj więcej
 • Obwieszczenie Gminnnej Komisji Wyborczej
  [15.10.2014 r.]

  Obwieszczenie

 • Dzień z Żywą Historią
  [14.10.2014 r.]

  Dzień z Żywą Historią

 • Spotkanie autorskie w Krzywdzie

  Spotkanie autorskie w Krzywdzie
  [10.10.2014 r.]

      3 października 2014 roku  Gminna Biblioteka Publiczna w Krzywdzie  zorganizowała spotkanie autorskie z Panem Krzysztofem Petkiem, dziennikarzem, reportażystą, organizatorem  wypraw  i  szkół  przetrwania oraz  autorem powieści sensacyjno-przygodowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Krzywda Pan Jerzy Kędra oraz uczniowie Gimnazjów z Radoryża Kościelnego i Zespołu Szkół w Hucie Dąbrowie wraz z opiekunami.  Uczniowie mieli okazję posłuchać opowieści o książkach, zbieraniu do nich materiałów w przeróżnych, często niebezpiecznych sytuacjach w różnych państwach.

   

   

  » czytaj więcej
 • Obwieszczenie Gminnnej Komisji Wyborczej
  [8 października 2014 r.]

  Obwieszczenie

 • XLVII Sesja Rady Gminy

  XLVII Sesja Rady Gminy
  [3.10.2014 r.]

  W dniu 6 października 2014 r. o godz. 15:00 odbędzie się  XLVII Sesja Rady Gminy Krzywda. Miejsce obrad – sala konferencyjna Urzędu Gminy Krzywda, ul. Żelechowska 24 B.

   

  » czytaj więcej
 • Targi turystyki w Gminie Krzywda
  [01.10.2014 r.]

   

   

 • Informacja nt. Wyborów Samorzorządowych
  [30.09.2014 r.]

  Aktualne informacje nt. Wyborów Samorządowych zamieszczane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krzywda pod adresem: http://ugkrzywda.bip.lubelskie.pl w menu po lewej stronie w zakładce Wybory -> Wybory samorządowe 2014.

   

 • Uroczysty Jubileusz Par 2014
  [30.09.2014 r.]

   

  Dostojnym Jubilatom Państwu:

   

  Ambroziak Jan i Alina
  Białach Marian i Jadwiga
  Bogusz Zdzisław i Regina
  Budziszewski Władysław i Marianna
  Chmiel Marian i Helena
  Długaszek Marian i Wiesława
  Filip Marian i Katarzyna
  Jodełka Zygmunt i Apolonia
  Kardas Wacław i Adela
  Kąkol Witold i Teresa
  Kąkol Franciszek i Kazimiera
  Kot Józef i Zofia
  Kurowski Tadeusz i Eugenia
  Krakowiak Jan i Anna
  Kryczka Henryk i Kazimiera
  Król Jan i Barbara
  Kwaśniewski Wacław i Elżbieta
  Łubianka Marian i Marianna
  Michalak Stanisław i Krystyna
  Mierzwiński Stanisław i Marianna
  Mączka Edward i Zofia
  Ochnik Henryk i Marianna
  Ochnik Henryk i Stanisława
  Pieńkosz Mieczysław i Stanisława
  Pieczarka Władysław i Stanisława
  Siedlczyński Edward i Adela
  Sidor Ryszard i Leonarda
  Skwarek Stanisław i Zofia
  Sych Antoni i Stanisława
  Świerszcz Jerzy i Zuzanna
  Wałaszek Zdzisław i Jadwiga

   

     Jubileusz „Złotych Godów”

   

  » czytaj więcej
 • Mobilna zbiórka nietypowych odpadów

  Mobilna zbiórka nietypowych odpadów
  [27.09.2014 r.]

     Jeszcze w tym miesiącu w gminie Krzywda w powiecie łukowskim odbędzie się jesienna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych oraz elektrośmieci.Mieszkańcy nie muszą ich nigdzie wywozić, wystarczy, że w wyznaczonym terminie do 7.00 rano wystawią je przed swoje posesje przy drodze, którą będzie mogła dojechać firma, wykonująca tę usługę na zlecenie gminy. Zbiórka jest planowana na dwa dni.

     W poniedziałek 29 września odpadów mogą się pozbyć mieszkańcy miejscowości: Budki, Cisownik, Feliksin, Fiukówka, Gołe Łazy, Huta Dąbrowa, Kasyldów, Kożuchówka, Laski, Nowy Patok, Podosie, Radoryż Kościelny, Radoryż Smolany, Rozłąki, Stary Patok, Teodorów i Wielgolas. Dzień później akcja odbędzie się we wsiach: Drożdżak, Huta Radoryska, Jasnosz, Kolonia Dąbrowa, Krzywda, Okrzeja, Orle Gniazdo, Ruda, Szczałb, Wola Okrzejska i Zimna Woda.

     Do zabrania można przekazywać m.in.: odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyty sprzęt AGD i RTV, opony, stare meble, a także urządzenia elektryczne i elektroniczne. Odbierane będą również tonery i tusze do drukarek, baterie i akumulatory, przeterminowane leki, żarówki oraz resztki farb czy lakierów. Lekarstwa przez cały czas można też wyrzucać do specjalnych pojemników, które znajdują się w aptekach w Hucie Dąbrowie, Krzywdzie i Okrzei.

   

 • Planowane wyłączenia na terenie Gminy Krzywda

  Planowane wyłączenia na terenie Gminy Krzywda
  [25.09.2014 r.]

  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Siedlce zawiadamia, że planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców

   

  Stacja tr. nr 0120 Huta Radoryska

  w dniu 2 października 2014 r. (czwartek)

  Huta Radoryska nr od 1 do 43 

   Godziny wyłączeń: 8:00 – 14:30

 • XLVI Sesja Rady Gminy

  XLVI Sesja Rady Gminy
  [24.09.2014 r.]

  W dniu 26 września 2014 r. o godz. 12:00 odbędzie się  XLVI Sesja Rady Gminy Krzywda. Miejsce obrad – Centrym Kultury i Integracji Społecznej w Krzywdzie ul. Łukowska 20.

   

  » czytaj więcej
 • Przypomnienie

  Przypomnienie
  [19.09.2014 r.]

  Przypomnienie o trzeciej racie opłaty za posiadane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
    Urząd Gminy w Krzywdzie przypomina, że 30 września br. mija termin uiszczenia przez przedsiębiorców trzeciej raty opłaty za posiadane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.   Niedokonanie opłaty w wymaganej wysokości w wyżej wymienionym terminie spowoduje wygaśnięcie zezwolenia. Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygasło z powodu niedokonania opłaty będzie mógł wystąpić z nowym wnioskiem nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.
  W przypadku dokonywania płatności przelewem, za dzień wpłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Gminy.

   

 • ZAPROSZENIE
  [18.09.2014 r.]

 • Narodowe czytanie w GBP

  Narodowe czytanie w GBP
  [18.09.2014 r.]

      W tym roku cała Polska czytała dzieła polskiego noblisty Henryka Sienkiewicza. Gminna Biblioteka Publiczna w Krzywdzie przyłączyła się do akcji organizując spotkanie w piątkowe popołudnie 5 września, w przeddzień Narodowej akcji, pod nazwą „Trylogia Henryka Sienkiewicza przy fontannie”. Słoneczna pogoda umożliwiła przeprowadzenie akcji w letniej scenerii przed budynkiem Centrum Kultury i Integracji Społecznej.

     Jako lektorzy wystąpili m.in. Wójt Gminy Krzywda Pan Jerzy Kędra, Zastępca Pani Barbara Kot, Pan Waldemar Abramek Przewodniczący Komisji do Spraw Oświaty, Kultury i Zdrowia, oraz Pani Małgorzata Prządka Dyrektor GBP w Krzywdzie wraz z pracownikami. Fragmentów Pana Wołodyjowskiego, Potopu oraz Ogniem i Mieczem można było posłuchać w wykonaniu nauczycieli i uczniów z Zespołu Szkół w Hucie Dąbrowie, w Fiukówce, w Krzywdzie, w Radoryżu Smolanym oraz z Woli Okrzejskiej jak również zaprezentowali się uczniowie Gimnazjum Nr 2 z Radoryża Kościelnego. Wszyscy chętni mogli liczyć na postawienie, pamiątkowej pieczęci, przesłanej z kancelarii Prezydenta, na czytanych książkach. Piękna pogoda, a także znakomite interpretacje utworów Sienkiewicza przedstawione przez wszystkich zgromadzonych gości wprowadziły optymistyczny nastrój w plenerowe spotkanie przy fontannie. Do zobaczenia i usłyszenia za rok !

   

   GALERIA

   

   

 • Jak ożywić świetlice wiejskie

  Jak ożywić świetlice wiejskie
  [18.09.2014 r.]

     Zarząd Lokalnej Grupy Działania   zaprasza na  3-dniowe szkolenie skierowane dla lokalnych liderów z obszaru Lokalnej Grupy Działania ,,RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” z terenu gminy Krzywda i Stanin.
  Szkolenie  odbędzie się w dniach  23, 24 i 29 września 2014 r.  w godz. 900-1600 w miejscowości  Krzywda, gm. Krzywda w  lokalu  Centrum Kultury i Integracji Społecznej w Krzywdzie, ul. Łukowska 20.
  Temat szkolenia: ,,Aktywizowanie mieszkańców przy wykorzystaniu świetlic wiejskich”.


  Program szkolenia (pobierz)
  Karta zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu  (pobierz)


     Planowana liczba uczestników szkolenia - 20 osób.  O uczestnictwie w szkoleniu będzie decydować kolejność zgłoszeń.
  Prosimy o zgłaszanie  udziału w szkoleniu  dostarczając ,, Kartę zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu”  najpóźniej w dniu  22.09.2014 r.  do godz. 13.00  za pośrednictwem  e-maila,  osobiście , pocztą  lub faxem na nr  25 798 2439.

   

 • Planowane wyłączenia na terenie Gminy Krzywda

  Planowane wyłączenia na terenie Gminy Krzywda
  [18.09.2014 r.]

  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Siedlce zawiadamia, że planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców

   

  Stacja tr. nr 0609 Radoryż Kościelny II

  w dniu 23 września  2014 r. (wtorek)

  Radoryż Kościelny nr od 59 do 97 

   Godziny wyłączeń: 11:00 – 14:30

 • NARODOWE CZYTANIE w miejscu urodzenia Sienkiewicza

  NARODOWE CZYTANIE w miejscu urodzenia Sienkiewicza
  [17.09.2014 r.]

     Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej dnia 6 września 2014 roku wzięło udział w ogólnopolskiej akcji Narodowe czytanie - Henryk Sienkiewicz "Trylogia" , zainicjowanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. We wspólnym czytaniu dzieł polskiego noblisty udział wzięli przedstawiciele władz państwowych, dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie szkół sienkiewiczowskich, harcerze, mieszkańcy Woli Okrzejskiej oraz przyjezdni miłośnicy pióra Henryka Sienkiewicza.

   

  » czytaj więcej
 • ZAPROSZENIE

  ZAPROSZENIE
  [17.09.2014 r.]

     Pragniemy serdecznie zaprosić do udziału w II Fetting Festiwal, który odbędzie się 18 października br. w Kościele pw. Świętego Józefa Oblubieńca NMP w Baranowie.

     W tym roku będziemy wykonywać piosenki z repertuaru kultowej polskiej artystki - Alicji Majewskiej. Festiwal ma charakter konkursu muzycznego, do którego uczestnicy mogą zgłaszać się do dnia 30.09.2014 r. W jury zasiądą Alicja Majewska, Włodzimierz Korcz, Zbigniew Wodecki, Jerzy Walczak oraz Dariusz Dąbrowski.

     Ponadto uroczystość uświetni koncert Zbigniewa Wodeckiego.

     Jednocześnie zwracamy się z gorącą prośbą o pomoc w rozpowszechnieniu informacji o wydarzeniu poprzez umieszczenie na stronie internetowej (bądź w inny zwyczajowo przyjęty sposób) plakatu, który znajduje się w załączeniu.
  Wszelkie informacje (regulamin, dane archiwalne oraz zdjęcia z pierwszej edycji konkursu) znajdą Państwo na www.fettingfestiwal.pl.

   

   

 • OGŁOSZENIE
  [16.09.2014 r.]

     Na podstawie §10. 1 rozporządzenia ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie ( Dz. U. z 2013r., poz. 1737) na terenie województwa lubelskiego w dniach 16- 23 września 2014 roku zostanie przeprowadzona akcja szczepienia przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących metodą doustną
     Szczepionka  będzie zrzucana z samolotu w ilości 20- 30 dawek na 1 km².
  Zrzuty obejmują kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem terenów zabudowanych.
     Dawkę szczepionki stanowi pakiet w postaci stożkowatego krążka o wymiarach 30mm x 9mm, koloru brunatnego o intensywnym zapachu rybnym.
  Osoba mająca kontakt ze szczepionką powinna niezwłocznie zgłosić się do lekarza medycyny.
     Każdy kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić do lekarza  weterynarii.
     Nie zaleca się organizacji polowań zbiorowych na terenach objętych szczepieniem w okresie 14 dni od daty wyłożenia szczepionki.
  Psy należy trzymać na uwięzi, a koty w zamknięciu.

  NIE WOLNO DOTYKAĆ SZCZEPIONKI !!!!

                                                 Lubelski  Wojewódzki Lekarz Weterynarii
                                                               Jerzy Zarzeczny

   

 • ZAPROSZENIE
  [15.09.2014 r]

 • Planowane wyłączenia na terenie Gminy Krzywda
  [10.09.2014 r.]

  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Siedlce zawiadamia, że planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców

   

  Stacja tr. nr 0124 Hordzieżka III i 0098 Kobylczyk II

  w dniu 17 września  2014 r. (środa)

  Orle Gniazdo i Kobylczyk przy stacji PKP 

   Godziny wyłączeń: 9:00 – 11:00

   

  Stacja tr. nr 0634 Lipiny III i 0097 Kobylczyk I

  w dniu 17 września  2014 r. (środa)

  Lipiny, Kobylczyk przy stacji PKP 

   Godziny wyłączeń: 11:00 – 13:00

   

 • Dożynki Wojewódzkie 2014
  [10.09.2014 r.]

  Dożynki Wojewódzkie 2014

 • Dożynki w piknikiem turystycznym

  Dożynki w piknikiem turystycznym
  [09.09.2014 r.]

     12 propozycji wzięło udział w konkursie wieńców, który odbył się podczas Dożynek Gminy Krzywda. Tegoroczne święto plonów, połączone z Piknikiem Turystycznym, odbyło się w niedzielę 7 września na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.Nagrody otrzymali autorzy wszystkich wieńców, ale najbardziej wartościową, za przygotowanie najładniejszej propozycji, odebrała delegacja Kasyldowa. Drugie miejsce zajął wieniec z miejscowości Szczałb, a trzecie z Zimnej Wody.

     Dożynki rozpoczęła polowa msza święta w intencji rolników pod przewodnictwem proboszcza parafii w Radoryżu Kościelnym księdza kanonika Mieczysława Milczarczyka. W części obrzędowej wójt gminy Krzywda Jerzy Kędra odebrał tradycyjny bochen chleba od starostów dożynkowych, którymi w tym roku byli Marlena Chojniak ze wsi Gołe Łazy i Karol Kulikowski z miejscowości Drożdżak. Obydwoje reprezentują najmłodsze pokolenie miejscowych rolników. Zaledwie 25-letnia Marlena Chojniak z miejscowości Gołe Łazy jest magistrem logistyki, a na co dzień razem z mężem i rodzicami prowadzi 30-hektarowe gospodarstwo, specjalizujące się w produkcji mleka i hodowli bydła. Karol Kulikowski ma 31 lat, mieszka w Drożdżaku, gdzie z żoną gospodaruje na 24 hektarach ziemi. Uprawia przede wszystkim zboże i ziemniaki.

   

  » czytaj więcej
 • Akcyjna zbiórka odpadów
  [5.09.2014 r.]

  Akcyjna zbiórka odpadów

 • Planowane wyłączenia na terenie Gminy Krzywda

  Planowane wyłączenia na terenie Gminy Krzywda
  [4.09.2014 r.]

  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Siedlce zawiadamia, że planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców

   

  Stacja tr. nr 0080 Szczałb I 

  w dniu 8 września  2014 r. (poniedziałek)

  Szczałb 

  nr od 1 do 45 

   Godziny wyłączeń: 8:00 – 14:30

   

  Stacja tr. nr 0604 Szczałb II 

  w dniu 9 września  2014 r. (wtorek)

  Szczałb 

  nr od 42 do 67 

   Godziny wyłączeń: 8:00 – 14:30

   

 • Ogłoszenie
  [02.09.2014 r.]

 • Planowane wyłączenia na terenie Gminy Krzywda

  Planowane wyłączenia na terenie Gminy Krzywda
  [27.08.2014 r.]

  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Siedlce zawiadamia, że planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców

   

  Stacja tr. nr 0100 Okrzeja I, 0109 Okrzeja IX

  w dniu 2 września  2014 r. (wtorek)

  Okrzeja

  ul. Nowa, Ogrodowa, Stodolna, Cmentarna, 22-Lipca od Kościoła do Kopca 

   Godziny wyłączeń: 8:00 – 16:00

   

 • Bezpłatne badania mammograficzne

  Bezpłatne badania mammograficzne
  [25.08.2014 r.]

  Połowa Kobiet uprawnionych do bezpłatnego badania mammograficznego w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi wciąż nie skorzystała z możliwości zyskania spokoju o swoje zdrowie. Jeśli  jesteś w grupie, która już się przebadała,  bądź ambasadorem profilaktyki, zachęć swoje przyjaciółki do zgłoszenia się na badanie! Jeśli jeszcze się nie badałaś – przyjdźcie na badanie razem!

   

  » czytaj więcej
 • ZAPROSZENIE
  [22.08.2014 r.]

   

  Regulamin Imprezy masowej

  Regulamin GOSiR

   

   

   

 • Ogłoszenie
  [20.08.2014 r.]

  Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej

 • XLV Sesja Rady Gminy

  XLV Sesja Rady Gminy
  [19.08.2014 r.]

  W dniu 28 sierpnia 2014 r. o godz. 10:00 odbędzie się  XLV Sesja Rady Gminy Krzywda. Miejsce obrad – Centrum Kultury i Integracji Społecznej w Krzywdzie, ul. Łukowska 20.

   

  » czytaj więcej
 • ZAPROSZENIE
  [08.08.2014 r.]

  ZAPROSZENIE  DO UDZIAŁU
  w Targach Turystyki  Krzywda  7 wrzesień 2014 r.


   
     Zapraszamy do udziału w ,, Targach Turystyki ''  organizowanych w połączeniu z Dożynkami Gminnymi w dniu 07 wrzesienia 2014 roku  w  Krzywdzie  na terenie  Gminnego Ośrodka  Sportu i Rekreacji ul. Osiedlowa 46
  Udział w targach realizowany jest w ramach projektu  pn.: ,, Targi Turystyki'' współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie  w ramach Osi 4 - LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Projekt zrealizowany dzięki wdrażaniu Lokalnej Strategii Stowarzyszenia Lokalnej  Grupy Działania ,, RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI''
     Organizatorami imprezy są;  Wójt Gminy Krzywda, Gminna Biblioteka Publiczna w Krzywdzie.
     Plenerowa uroczystość będzie miała charakter festynu,  podzielona zostanie na trzy strefy.

   

   

  » czytaj więcej
 • Ogłoszenie
  [06.08.2014 r.]

 • XLIV Sesja Rady Gminy

  XLIV Sesja Rady Gminy
  [30.07.2014 r.]

  W dniu 1 sierpnia 2014 r. o godz. 14:00 odbędzie się  XLIV Sesja Rady Gminy Krzywda. Miejsce obrad – sala konferencyjna Urzędu Gminy ul. Żelechowska 24B

   

  » czytaj więcej
 • ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
  [30.07.2014 r.]

  na najem powierzchni pod stoiska handlowe oraz innych atrakcji

  towarzyszących  Imprezie plenerowej masowej:

     ,,  TARGI TURYSTYKI'' połączone z  DOŻYNKAMI GMINNYMI

  07.09.2014    ,,  TARGI TURYSTYKI'- impreza plenerowa  , występy  zespołów Disco Polo, impreza masowa (tj. podlega ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62 poz. 504)

   

  ORGANIZATOR

  Wójt Gminy Krzywda

  Adres: ul.  Żelechowska 24B, 21-470 Krzywda

  Tel.:  25 7551006 wew. 115

  Współorganizator

  Gminna Biblioteka Publiczna                              

  Adres: ul. Łukowska 20, 21-470 Krzywda

  Telefon: (25)755-16-78  
  e-mail osoby prowadzącej sprawę:  beataskwarek@gminakrzywda.pl

   

  Treść oferty

   

   

 • Ostrzeżenie o burzach z gradem

  Ostrzeżenie o burzach z gradem
  [30.07.2014 r.]

  Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega o burzach z gradem.

   

  Treść ogłoszenia.

 • I Piknik Integracyjny Razem Raźniej
  [30.07.2014 r.]

  Razem Raźniej

 • Pamiętajmy
  [29.07.2014 r.]

  1 sierpnia -

   

  70 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego


  Włączmy się w obchody upamiętniając te wydarzenia poprzez:
  -zatrzymanie ruchu - godzina „W” (17.00)
  -wywieszenie flag narodowych w miejscach publicznych i prywatnych posesjach
  -ewentualne włączenie syren

  Zachęcamy jednostki organizacyjne, mieszkańców gminy do włączenia się w obchody upamiętniając Powstanie Warszawskie.

   

  Przewodniczący Rady Gminy                               Wójt Gminy

      Wojciech Czerniec                                           Jerzy Kędra

 • Rolnicza ak​cyza do zwrotu​ 2014

  Rolnicza ak​cyza do zwrotu​ 2014
  [25.08.2014 r.]

     Od przyszłego tygodnia rolnicy z gminy Krzywda będą mogli składać dokumenty, uprawniające do zwrotu podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.


     Druki wniosków są dostępne w urzędzie gminy.

     Oprócz wypełnionego formularza, wnioskodawcy powinni złożyć faktury VAT, będące dowodem zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca tego roku.

  » czytaj więcej
 • Szlak rowerowy na terenie Gminy Krzywda

  Szlak rowerowy na terenie Gminy Krzywda
  [23.07.2014 r.]

  Gmina Krzywda zrealizowała operację pn.: „Oznakowanie szlaku rowerowego na terenie gminy Krzywda” współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej.

   

  » czytaj więcej
 • Bezpłatne badania mammograficzne co 2 lata

  Bezpłatne badania mammograficzne co 2 lata
  [22.07.2014 r.]

  Wg danych otrzymanych z Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego w ciągu 2 lat z Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi skorzystało 473 z 1 078 kobiet w wieku 50-69 lat, zamieszkujących na terenie gminy Krzywda (co stanowi 43,88%).

   

  » czytaj więcej
 • ZAPROSZENIE
  [17.07.2014 r.]

 • ZAPROSZENIE
  [15.06.2014 r.]

 • Planowane wyłączenia na terenie Gminy Krzywda

  Planowane wyłączenia na terenie Gminy Krzywda
  [9.07.2014 r.]

  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Siedlce zawiadamia, że planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców

   

  Stacja tr. nr 0131 Krzywda GSw dniu 10 lipca 2014 r. (czwartek)

  Krzywda

  Huta Szkła 

   Godziny wyłączeń: 8:00 – 19:00

   

  Stacja tr. nr 0131 Krzywda GSw dniu 11 lipca 2014 r. (piątek)

  Krzywda

  Huta Szkła 

   Godziny wyłączeń: 8:00 – 17:00

   

   

  Stacja tr. nr 0561 Krzywda Osiedle w dniu 14 lipca 2014 r.  (poniedziałek)

  Krzywda
  Piekarnia, Hydrofornia, ul. Osiedlowa, część Łukowskiej

   Godziny wyłączeń: 8:00 – 19:00

   

  Stacja tr. nr 0561 Krzywda Osiedle w dniu 15 lipca 2014 r.  (wtorek)

  Krzywda
  Piekarnia, Hydrofornia, ul. Osiedlowa, część Łukowskiej

   Godziny wyłączeń: 8:00 – 17:00

   

 • INFORMACJA
  [02.07.2014 r.]

  Odpowiedz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ograniczenia pogłowia dzików i bobrów.

   

   

  Treść pisma

   

   

 • XLIII Sesja Rady Gminy

  XLIII Sesja Rady Gminy
  [26.06.2014 r.]

  W dniu 27 czerwca 2014 r. o godz. 11:00 odbędzie się  XLIII Sesja Rady Gminy Krzywda. Miejsce obrad – świetlica wiejska - Fiukówka 21.

   

  » czytaj więcej
 • ZAPROSZENIE
  [21.06.2014 r.]

   

  II Turniej sołectw REGULAMIN

  REGULAMIN GOSiR w Krzywdzie

  Regulamin terenu imprezy masowej

 • Święto strażaków w Fiukówce
  [18.06.2014 r.]

   

   

 • Lubelski program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych

  Lubelski program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych
  [18.06.2014 r.]

  Na stronie www.lubelskie.pl ogłoszony został nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach ostatniej edycji projektu "Lubelski program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych 2013-2015".

 • Bezpłatne badanie mammograficzne

  Bezpłatne badanie mammograficzne
  [18.06.2014 r.]

  NZOZ "MARMED" z siedzibą w Świdniku, zaprasza na kobiety w przedziale 50-69 lat zamieszkałych w Gminie Krzywda na bezpłatne badanie mammograficzne.

  Mammobus będzie stacjonował na placu przy Remizie OSP Krzywda, w dniu 1 lipca 2014 r. w godz. 9:00 - 15:00.

 • Bezpłatne badanie mammograficzne

  Bezpłatne badanie mammograficzne
  [18.06.2014 r.]

  Połowa Kobiet uprawnionych do bezpłatnego badania mammograficznego w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi wciąż nie skorzystała z możliwości zyskania spokoju o swoje zdrowie. Jeśli  jesteś w grupie, która już się przebadała,  bądź ambasadorem profilaktyki, zachęć swoje przyjaciółki do zgłoszenia się na badanie! Jeśli jeszcze się nie badałaś – przyjdźcie na badanie razem!

  Mammografię można będzie wykonać  w mammobusach, które odwiedzą:  
  • Adamów – 5 lipca przy Ośrodku Zdrowia, ul. Kleeberga 36
  Krzywda – 5 lipca przy Domu Strażaka, ul. Łukowska
  • Serokomla – 6 lipca przy Urzędzie Gminy, ul. Warszawska 21
  • Trzebieszów – 8 lipca przy Gminnym Ośrodku Kultury, Trzebieszów Drugi 31

   

  » czytaj więcej
 • ZAPROSZENIE

  ZAPROSZENIE
  [18.06.2014 r.]

     Gmina Adamów i Klub Biegacza V-Max  zapraszają na III Półmaraton Tradycji, który odbędzie się 28 czerwca 2014 r. Bieg główny na dystansie 21 km rozpocznie się  na „Rondzie Gułów” o godz. 17.30 i prowadzić będzie przez miejsca wydarzeń historycznych, ciekawych przyrodniczo i ekologicznie. Impreza będzie też okazją do integracji miłośników aktywnego wypoczynku. Szczegóły na stronie: www.kbvmax.pl

 • Mistrzowie OSP

  Mistrzowie OSP
  [16.06.2014 r.]

     Reprezentacja Ochotniczej Straży Pożarnej z Krzywdy wygrała tegoroczne gminne zawody sportowo-pożarnicze. W zmaganiach, które odbyły się w niedzielę 15 czerwca na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, wzięło udział pięć, spośród ośmiu jednostek działających w gminie.Na drugim miejsce zawody ukończyła OSP Fiukówka, na trzecim OSP Radoryż Kościelny, a poza podium uplasowały się drużyny z Drożdżaka i Podosia.

   

  » czytaj więcej
 • Gmina Dzieciom

  Gmina Dzieciom
  [16.06.2014 r.]

  Gmina Dzieciom - zdrowo, wesoło, rodzinnie, szczęśliwie.

     Najmłodsi mieszkańcy gminy Krzywda świętowali dziś Dzień Dziecka.
  W związku z tym, że impreza odbywała się w ramach kampanii ,, Postaw na Rodzinę’’ większość propozycji była związana z promocją bezpiecznych zachowań, zdrowego, stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu na sportowo, wspólnie z rodziną. Wbrew przewidywaniom synoptyków, którzy ostrzegali przed deszczem , pogoda nam sprzyjała. Było słonecznie, dzięki czemu nic nie przeszkadzało we wspólnym świętowaniu, które odbyło się na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Najmłodsi uczestnicy zostali dowiezieni na miejsce imprezy szkolnymi autobusami.

   

   

  » czytaj więcej
 • ZAPROSZENIE
  [09.06.2014 r.]

 • Nowa świetlica otwarta

  Nowa świetlica otwarta
  [06.06.2014 r.]

     Mieszkańcy Fiukówki w gminie Krzywda mogą już korzystać z nowej świetlicy wiejskiej. Uroczyste otwarcie obiektu pod nazwą "Centrum integracji społecznej i promocji lokalnych produktów" odbyło się w niedzielę 1 czerwca.Uczestnicy uroczystości mieli jeszcze dwie okazje do świętowania. Otwarcie świetlicy było połączone z Gminnym Dniem Strażaka i 90-leciem miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Uczestniczyło w tym święcie 17 pocztów sztandarowych jednostek strażackich nie tylko z gminy Krzywda, ale również m.in. z Ksawerynowa, Stoczka Łukowskiego i Tuchowicza.

     Zanim nowy obiekt został przekazany do użytkowania odbyła się msza święta, którą koncelebrowali diecezjalny kapelan strażaków Roman Sawczuk, przeor Sanktuarium oo. Karmelitów w Woli Gułowskiej ojciec Mieczysław Jankowski i proboszcz parafii w Radoryżu Kościelnym ksiądz kanonik Mieczysław Milczarczyk.

   

  » czytaj więcej
 • ZAPROSZENIE
  [06.06.2014 r.]

 • Planowane wyłączenia na terenie Gminy Krzywda

  Planowane wyłączenia na terenie Gminy Krzywda
  [4.06.2014 r.]

  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Siedlce zawiadamia, że planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców

   

  Stacja tr. nr 0141 Huta Dąbrowa III w dniu 5 czerwca 2014 r. (czwartek)

  Huta Dąbrowa

  ul. Zachodnia

  ul. Żelechowska CPN 

   Godziny wyłączeń: 8.00 – 14.30

   

  Stacja tr. nr 0118 Radoryż Smolany II w dniu 6 czerwca 2014 r.  (piątek)

  Radoryż Smolany od nr 63 do 88

   Godziny wyłączeń: 9.00 – 13.30

   

 • Szkoła w międzynarodowym towarzystwie

  Szkoła w międzynarodowym towarzystwie
  [03.06.2014 r.]

     Szkoła Podstawowa im. M. Kownackiej w Zespole Szkół w Krzywdzie gościła uczniów i nauczycieli ze Słowenii, Turcji i Włoch. Było to drugie spotkanie placówek, uczestniczących we wspólnym projekcie "We love nature - nature loves us", który jest realizowany w ramach międzynarodowego programu "Comenius".Obejmuje on zadania, związane z globalnym ociepleniem, zalesianiem, ochroną zwierząt i zasobów wodnych, segregacją śmieci i recyclingiem, a także zdrowym stylem życia. M.in. te oraz wiele innych elementów znalazło się w programie wizyty zagranicznych gości w Polsce.

     Pierwszy dzień pobytu rozpoczęło oficjalne powitanie międzynarodowej grupy przez dyrektor szkoły w Krzywdzie Ewę Latoch-Sprychę i koordynatorkę projektu Alicję Pietrzak oraz uczniowskie występy wokalistów i instrumentalistów. Zanim zagraniczni goście rozpoczęli zwiedzanie placówki obejrzeli też pokaz gimnastyczny i taneczny oraz prezentacje multimedialne związane z tematami projektu, które przygotowały Patrycja Gajo, Julia Wesołowska i Paweł Sprycha. Młodzież i ich opiekunowie byli też w lesie i w hucie szkła. Podczas spotkania z leśniczym Jackiem Mazurem, zobaczyli jak wygląda wycinka drzew i nowe nasadzenia, a także poznawali budowę lasu i rodzaje drzew. Miejscowa huta szkła nie jest tradycyjnym tego typu zakładem, ponieważ do produkcji nie używa się tu żadnych środków chemicznych, a tylko szkło pochodzące z recyclingu. Tego samego dnia międzynarodowa grupa obejrzała jeszcze pokaz psich umiejętności w wykonaniu zwierząt ze Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt "Czaruś" w Łukowie oraz polskie tańce ludowe w wykonaniu zespołu "Łukowiacy". Szkoły, uczestniczące w projekcie przygotowały też własne stroje narodowe i krótkie układy taneczne.

   

   

  » czytaj więcej
 • XLII Sesja Rady Gminy

  XLII Sesja Rady Gminy
  [2.06.2014 r.]

  W dniu 6 czerwca 2014 r. o godz. 12:00 odbędzie się  XLII Sesja Rady Gminy Krzywda. Miejsce obrad – Centrum Kultury i Integracji Społecznej w Krzywdzie, ul. Łukowska 20.

   

  » czytaj więcej
 • Skorzystaj z usług prawnika bez wychodzenia z domu

  Skorzystaj z usług prawnika bez wychodzenia z domu
  [28.05.2014 r.]

  Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych w ramach projektu Mam Prawo wdrożył innowacyjny system poradnictwa internetowego – świadczonego przez utworzoną w tym celu e-kancelarię prawną. Do obsługi e-kancelarii zatrudniono zawodowych prawników – ekspertów z poszczególnych dziedzin prawa.

  » czytaj więcej
 • ZAPROSZENIE
  [28.05.2014 r.]

   Zapraszamy na piknik integracyjny NGO  we wsi Szczałb

  W niedzielę 08.06.2014 o godzinie 14.00 na placu przy świetlicy  we wsi Szczałb, rozpocznie  się Piknik integracyjny organizacji pozarządowych działających w gminie Krzywda. 
  Na specjalnie przygotowanych stoiskach zaprezentują się lokalne organizacje pozarządowe. Można będzie z bliska przyjrzeć się ich działaniom oraz poznać specyfikę pracy w organizacjach pozarządowych. Niedzielny piknik będzie także okazją do tworzenia płaszczyzny wymiany doświadczeń pomiędzy organizacjami, a także okazją do nawiązania współpracy i partnerstw.
  Organizatorzy mają nadzieję, iż ta forma promocji lokalnych organizacji pozarządowych przyczyni się do rekrutacji nowych członków, promocji działalności społecznej i wolontariatu, a także zainspiruje do działania nowe grupy obywatelskie.
  W ramach pikniku promowana będzie tematyka przeciwdziałania dyskryminacji i równości. Organizatorem imprezy jest Wójt Gminy Krzywda wraz z Fundacją EOS. 
   

 • Otwarcie świetlicy na strażackie święta

  Otwarcie świetlicy na strażackie święta
  [27.05.2014 r.]

     Budowa centrum integracji społecznej i promocji lokalnych produktów we Fiukówce w gminie Krzywda została zakończona. Oficjalne oddanie nowego budynku odbędzie się 1 czerwca i będzie połączone z Gminnym Dniem Strażaka oraz 90-leciem miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

     Budowę obiektu rozpoczęli sami mieszkańcy, którzy chcieli mieć miejsce na spotkania integracyjne, imprezy rozrywkowe czy zebrania wiejskie. Świetlica powstała na bazie starej remizy z materiałów zakupionych przez gminę, która potem pozyskała z Unii Europejskiej pieniądze na dach i wykończenie obiektu. Ten etap robót kosztował prawie 600 tysięcy złotych, z czego ponad połowę samorząd otrzyma z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

   

   

  » czytaj więcej
 • Spotkanie z pisarzem

  Spotkanie z pisarzem
  [27.05.2014 r.]

     W dniu 22 maja 2014 roku w Domu Strażaka w Krzywdzie zebrała się ponad 300 osobowa grupa dzieci wraz z opiekunami na spotkaniu z autorem  książek dla dzieci Wiesławem Drabikiem. Organizatorem spotkania była Gminna Biblioteka Publiczna w Krzywdzie, a uczestnicy to przedszkolaki z Krzywdy, uczniowie kl. 0, I, II,III z Zespołu Szkół w Krzywdzie, Hucie Dąbrowie i Okrzei, Szkół Podstawowych w Woli Okrzejskiej, Radoryża Smolanego, Gozdu oraz grupa 7 osobowa dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Baczkowie.

   

   

  » czytaj więcej
 • Biblioteka dzieciom

  Biblioteka dzieciom
  [27.05.2014 r.]

     Dnia 21.05.2014 roku 22 uczniów kl. „0”c z Panią Moniką Domańską z Zespołu Szkół  w Krzywdzie odwiedziło Gminną Bibliotekę Publiczną. Dzieci zostały przywitane przez Dyrektora oraz pracownice biblioteki.Po krótkim wstępie i zapoznaniu z lokalem i działalnością biblioteki publicznej wszyscy udali się przed budynek na skwerek przy fontannie. Tam już były przygotowane eksponaty do zabawy, które oczywiście wymyślone zostały przez personel biblioteki.  Na zakończenie leżąc wygodnie na materacach  dzieci z uwagą słuchały bajki Wiesława Drabika pt. „ Z tatą w cyrku”. Wszyscy byli bardzo zadowoleni.  Takie spotkania kl. „0” z uwagi na fakt, że jest ich trzy są planowane w kolejne środy.

   

  GALERIA

   

 • Przypomnienie nt. Wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014

  Przypomnienie nt. Wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014
  [23.05.2014 r.]

  Uprzejmie przypominamy, że aktualne informacje nt. Wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014 zamieszczane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krzywda pod adresem: http://ugkrzywda.bip.lubelskie.pl w menu po lewej stronie w zakładce Wybory -> Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014.

   

 • Planowane wyłączenia na terenie Gminy Krzywda

  Planowane wyłączenia na terenie Gminy Krzywda
  [23.05.2014 r.]

  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Siedlce zawiadamia, że planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców

   

  Stacja tr. nr 0138 Kol. Laski w dniu 26 maja 2014 r. (poniedziałek)

  Kol. Laski od nr 3 do nr 27

   Godziny wyłączeń: 8.00 – 14.30

   

  Stacja tr. nr 0097 Kobylczyk I w dniu 26 maja 2014 r.  (poniedziałek)

  Kobylczyk, Lipiny 

   Godziny wyłączeń: 9.00 – 13.30

   

 • We love nature nature loves us

  We love nature nature loves us
  [21.05.2014 r.]

  Od 1 sierpnia 2013r. w Szkole Podstawowej im. M. Kownackiej w Krzywdzie w ramach Programu Comenius Partnerskie Projekty Szkół realizowany jest projekt pt. „We love nature – nature loves us”.
  Projekty partnerskie to współpraca dwóch lub więcej szkół z różnych krajów UE, która skutkuje przede wszystkim wymianą doświadczeń i uczeniem się od siebie nawzajem. Akcja ma na celu wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich
  Podstawowe cele współpracy w ramach Programu Comenius to:
  •    rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości;
  •    pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego (www.comenius.org.pl).

  Partnerami projektu „We love nature – nature loves us” finansowanego ze środków Unii Europejskiej, poza szkołą polską, są szkoły podstawowe ze Słowenii, Turcji i Włoch.
  Działania w ramach projektu przyczynią się do podnoszenia świadomości ekologicznej wśród naszych uczniów, ich rodziców. W trakcie dwuletniej współpracy międzynarodowej nasi uczniowie będą podejmować działania związane z następującymi zagadnieniami: globalne ocieplenie, zalesianie, ochrona zwierząt, woda, zdrowy styl życia, śmieci – segregacja, recycling.

   

   

  » czytaj więcej
 • Konkurs Plastyczny w ramach projektu Wrota Lubelszczyzny Informatyzacja Administracji

  Konkurs Plastyczny w ramach projektu Wrota Lubelszczyzny Informatyzacja Administracji
  [20.05.2014 r.]

  Gmina Krzywda, będąca partnerem projektu: "Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji", realizowanego przez Województwo Lubelskie, w ramach IV Osi Priorytetowej Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 4.1 Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, ogłasza Konkurs Plastyczny na wykonanie plakatu (pracy plastycznej) nawiązującej swoją tematyką do projektu Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji.

  Konkurs przeznaczony jest m.in. dla szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzywda.

   

  » czytaj więcej
 • Udana wycieczka

  Udana wycieczka
  [19.05.2014 r.]

     Dnia 14.05.2014 roku 24 uczniów kl. „0” z Panią Barbarą Mateńko z Zespołu Szkół w Krzywdzie odwiedziło Gminną Bibliotekę Publiczną w ramach wycieczki w ciągu trwania Tygodnia Bibliotek. Dzieci zostały przywitane przez Dyrektora oraz pracownice biblioteki. Po krótkim wstępie i zapoznaniu z lokalem i działalnością biblioteki publicznej wszyscy udali się przed budynek na skwerek przy fontannie. Tam już były przygotowane eksponaty do zabawy, które oczywiście wymyślone zostały przez personel biblioteki. Nawet kropelki deszczu nie były w stanie przerwać godzinnej zabawy. Wszyscy byli bardzo zadowoleni. Takie spotkania kl. „0” z uwagi na fakt, że jest ich trzy są planowane w kolejne środy.

   

  GALERIA

   

 • ZAPROSZENIE
  [16.05.2014 r.]

   

  Regulamin

  Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka

 • ZAPROSZENIE
  [16.05.2014 r.]

   

  Regulamin

  Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka

 • OGŁOSZENIE
  [16.05.2014 r.]

 • ZAPROSZENIE
  [15.05.2014 r.]

 • ZAPROSZENIE
  [15.05.2014 r.]

 • Akcyjna zbiórka odpadów
  [13.05.2014 r.]

  Akcyjna zbiórka odpadów

 • Zmiana terminu naboru wniosków na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest na 2014 r.

  Zmiana terminu naboru wniosków na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest na 2014 r.
  [13.05.2014 r.]

  Z uwagi na konieczność dostarczenia dokumentów z przeprowadzonego naboru wniosków na zadanie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest  na terenie Gminy Krzywda uległ zmianie termin składania wniosków tj.: 

  Termin i miejsce składania wniosków:
  Nabór wniosków odbędzie się w terminie od dnia 5 maja 2014r. do dnia 29 maja 2014 r. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Krzywda (ul. Żelechowska 24B), pokój nr 14.

 • ZAPROSZENIE
  [09.05.2014 r.]

 • ZAPROSZENIE
  [09.05.2014 r.]

 • Planowane wyłączenia na terenie Gminy Krzywda

  Planowane wyłączenia na terenie Gminy Krzywda
  [8.05.2014 r.]

  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Siedlce zawiadamia, że planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców

   

  Stacja nr 0597 Krzywda VI w dniu 13 maja 2014 r. (wtorek)

  Krzywda od gminy do ronda

   Godziny wyłączeń: 8.00 – 14.00

   

  Stacja nr 0134 Patok Stary w dniu 14 maja 2014 r.  (środa)

  Stary Patok cała wieś

   Godziny wyłączeń: 8.00 – 14.00

   

  Stacja nr 0393 Pasmug w dniu 15 maja 2014 r.  (czwartek)

  Pasmug cała wieś

   Godziny wyłączeń: 8.00 – 14.00

   

 • ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
  [05.05.2014 r.]

  na najem powierzchni pod stoiska handlowe oraz innych atrakcji
  towarzyszących  Imprezie plenerowej masowej:,, Powitanie wakacji''

   

  Treść Oferty

 • Nabór wniosków na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest na 2014 r.

  Nabór wniosków na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest na 2014 r.
  [30.04.2014 r.]

  Informujemy mieszkańców, iż Gmina Krzywda  pozyskała dotację na 2014 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest  na terenie Gminy Krzywda.

   

  » czytaj więcej
 • Informacja nt. Wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014

  Informacja nt. Wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014
  [30.04.2014 r.]

  Aktualne informacje nt. Wyborów do Parlamentu Europejskiego 2014 zamieszczane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krzywda pod adresem: http://ugkrzywda.bip.lubelskie.pl w menu po lewej stronie w zakładce Wybory -> Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014.

   

 • Planowane wyłączenia na terenie Gminy Krzywda

  Planowane wyłączenia na terenie Gminy Krzywda
  [30.04.2014 r.]

  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Siedlce zawiadamia, że planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców:

   

  Stacja nr 0120 Huta Radoryska w dniu 6 maja 2014 roku (wtorek)

   

   

  Huta Radoryska

   (Gmina Krzywda)

  Godziny wyłączeń: 8.00 – 14.00

 • Informacja
  [28.04.2014 r.]

   

  Sprawozdanie z programu współpracy Gminy Krzywda z organizacjami pozarządowymi na rok 2013

 • Planowane wyłaczenie na ternie Gminy Krzywda

  Planowane wyłaczenie na ternie Gminy Krzywda
  [22.04.2014 r.]

  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Siedlce zawiadamia, że planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców: 

  Stacja nr 0246 Wróblina Stara I, 0248 Kożuchówka II, 0253 Gąska, 0254 Ruda I, 0255 Krzywda RDP, 0601 Krzywda X, 0658 Ruda II, 0659 Ruda III, 0729 Kożuchówka IV
  w dniu 25 kwietnia 2014 roku (piatek)

   

   

  Ruda
  Gąska
  Stara Wróblina

  Kożuchówka ul. Szkolna, ul. Senatorska, ul. Wypoczynkowa od nr 37 do 43
  Krzywda ul. Partyzantów, ul. Polna, ul. Kolejowa, ul. Spokojna, ul.Łukowskaod torów w kier. Adamowa

      Godziny wyłączeń: 9.00 – 11.00

 • Życzenia Wielkanocne 2014
  [19.04.2014 r.]

   

   

 • Ochronne szczepienie lisów
  [17.04.2014 r.]

  Ochronne szczepienie lisów

 • 2 maja dniem wolnym od pracy

  2 maja dniem wolnym od pracy
  [16.04.2014 r.]

  Zarządzeniem Wójta Gminy Krzywda dzień 2 maja 2014 roku (piątek) będzie dniem wolnym od pracy w zamian za 3 maja 2014 roku (sobota) dla pracowników Urzędu Gminy Krzywda oprócz stanowisk:

   

  - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy (pełnomocnik ds. wyborów),

  - Kierownik USC.

   

  Zarządzenie Nr 8/2014 Wójta Gminy Krzywda z dnia 11 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Krzywda.

   

 • Gminny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej w Gimnazjum w Radoryżu Kościelnym

  Gminny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej w Gimnazjum w Radoryżu Kościelnym
  [14.042014 r.]

     Szkoła to nie tylko żmudny obowiązek. To również możliwość dobrej zabawy. A gdy zabawa łączy się z nauką, wtedy dużo łatwiej o sukces. W myśl idei łączenia przyjemnego z pożytecznym, dn. 9 kwietnia 2014 r. w Gimnazjum nr 2 w Radoryżu Kościelnym odbył się Drugi Gminny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej, w którym udział wzięli uczniowie szkół gimnazjalnych Gminy Krzywda. Konkurs zorganizowany został w ramach językowego projektu edukacyjnego, którego koordynatorkami były panie: Agnieszka Oskroba, Małgorzata Białach i Justyna Lenk. Uczniowie rywalizowali ze sobą w występach solowych oraz w kategorii duety. Jury, w którego składzie zasiedli zarówno nauczyciele języków obcych jak i znawcy muzyki, oceniało stopień trudności piosenek, czystość i poprawność ich wykonania, a także aranżację i towarzyszącą utworom choreografię.

   

  » czytaj więcej
 • Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Fiukówce

  Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Fiukówce
  [14.04.2014 r.]

  Wójt Gminy Krzywda ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Fiukówce.
  Treść Zarządzenia wraz z ogłoszeniem do pobrania tutaj.

   

 • Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Radoryżu Smolanym

  Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Radoryżu Smolanym
  [14.04.2014 r.]

  Wójt Gminy Krzywda ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Radoryżu Smolanym.
  Treść Zarządzenia wraz z ogłoszeniem do pobrania tutaj.

   

 • Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Woli Okrzejskiej

  Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Woli Okrzejskiej
  [14.04.2014 r.]

  Wójt Gminy Krzywda ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Woli Okrzejskiej.

  Treść Zarządzenia wraz z ogłoszeniem do pobrania tutaj.

   

 • Planowane wyłaczenie na ternie Gminy Krzywda

  Planowane wyłaczenie na ternie Gminy Krzywda
  [11.04.2014 r.]

  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Siedlce zawiadamia, że planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców:

  Stacja nr 0157 Germanicha, stacja nr 0145 Podosie I, stacja nr 0650 Podosie II, stacja nr 0156 Nowy Świat, stacja nr 0151 Gołe Łazy I, stacja nr 0152 Gołe Łazy II, stacja nr 01653 Feliksin, stacja nr 0154 Stara Huta I, stacja nr 0155 Stara Huta II w dniu 15 kwietnia 2014 roku (wtorek)

   

  Stara Huta, Gołe Łazy, Feliksin, Germanicha, Podosie, Nowy Świat

   

   (Gmina Wola Mysłowska, Krzywda)

  Godziny wyłączeń: 9.00 – 11.00

   

  Stacja nr 0146 Kasyldów I, stacja nr 0147 Wandów I, stacja nr 0148 Wandów II, stacja nr 0149 Wandów Iii, stacja nr 0150 Wandów IV, stacja nr 0158 Kamień I, stacja nr 0689 Kamień II, stacja nr 0159 Ksawerynów I, stacja nr 0683 Ksawerynów II, stacja nr 0160 Mysłów III w dniu 15 kwietnia 2014 roku (wtorek)

   

  Kamień, Ksawerynów, Wandów,       

  Kasyldów od nr 11 do 40,                      

  Mysłów nr 84, od nr 86A do nr 88A, nr 96, nr 96A, od nr 99 do nr 101A

  (Gmina Wola Mysłowska, Krzywda)

   

    Godziny wyłączeń: 8.00 – 14.30

 • XLI Sesja Rady Gminy

  XLI Sesja Rady Gminy
  [10.04.2014 r.]

  W dniu 11 kwietnia 2014 r. o godz. 14:00 odbędzie się  XLI Sesja Rady Gminy Krzywda. Miejsce obrad – sala konferencyjna Urzędu Gminy Krzywda ul. Żelechowska 24B.

   

  » czytaj więcej
 • Warsztaty wielkanocne w ŚDS w Anielinie
  [09.04.2014 r.]

     8 kwietnia 2014 roku w ŚDS w Anielinie odbyły się warsztaty plastyczno – kulinarne pt. „Wielkanocne inspiracje”. Uczestnikami warsztatów były delegacje uczniów szkół z gminy Krzywda oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Baczkowie, a także nasi uczestnicy.
  Na wstępie uczestnicy ŚDS zapoznali wszystkich gości z tradycjami i obyczajami Wielkanocnymi.
     W podziękowaniu za zaproszenie uczniowie Sz. P. w Okrzei pod opieką p. A. Trochimiuk i M. Adamczyk przedstawili widowiskowy układ taneczny, który nagrodzono brawami.

   

  » czytaj więcej
 • Kiermasz informacja

  Kiermasz informacja
  [09.04.2014 r.]

     Dnia 6 kwietnia 2014 roku w Środowiskowym Domu Samopomocy w Anielinie w godzinach 14 – 16 odbył się Kiermasz Wielkanocny.
  Swoją obecnością zaszczycili nas m.in. przedstawiciele władz Gminy Krzywda, GOPS, proboszcz parafii w Radoryżu Kościelnym, uczestnicy wraz ze swoimi rodzinami i znajomymi, jak również mieszkańcy okolicznych miejscowości.
  Dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja tradycji i obyczajów Wielkanocnych w wykonaniu uczestników.

  » czytaj więcej
 • INFORMACJA
  [07.04.2014 r.]

   

  UWAGA

   

  Spotkanie organizacyjne osób zainteresownanych nauką tańca towarzyskiego lub nowoczesnego zostało przełożone na 14.04.2014 godz. 16.30. Powodem jest choroba instruktora. 

   

  Za utrudnienia Przepraszamy

 • Środowiskowy dom samopomocy w Anielinie
  [04.04.2014 r.]

   

   

 • Debata

  Debata
  [02.04.2014 r.]

  Patrycja Warda i Szymon Kędra  - uczniowie klasy IIa  Gimnazjum  w Radoryżu Kościelnym28 marca 2014 r. przeprowadzili debatę, która odbyła się  w Centrum Kultury i Integracji Społecznej w Krzywdzie. Tematem  przewodnim  było pytanie: Jak wykorzystywać możliwości, które daje nam członkostwo w Unii Europejskiej?

   

  » czytaj więcej
 • Komunikat
  [01.04.2014 r.]

  Komunikat
   

 • ZAPROSZENIE
  [01.04.2014 r.]

 • ZAPROSZENIE
  [28.03.2014 r.]

   
   

 • Planowane wyłaczenie na ternie Gminy Krzywda

  Planowane wyłaczenie na ternie Gminy Krzywda
  [27.03.2014 r.]

  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Siedlce zawiadamia, że planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców:

  Stacji nr 0116 Cisownik I w dniu 3 kwietnia 2014 roku (czwartek)

    Cisownik

  od nr 44 do 87
  (Gmina Krzywda)

    Godziny wyłączeń: 8.00 – 14.30

   

  Stacji nr 0607 Cisownik II w dniu 4 kwietnia 2014 roku (piątek)

    Cisownik

  od nr 1 do 43
  Radoryż Smolany
  nr 89
  (Gmina Krzywda)

    Godziny wyłączeń: 8.00 – 14.30

   

 • Mikołaj Czerniec multimedalistą Mistrzostw Województwa w Tenisie Stołowym

  Mikołaj Czerniec multimedalistą Mistrzostw Województwa w Tenisie Stołowym
  [25.03.2014 r.]

     15.03.14 w Rykach odbyły się Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w kategorii Żaków ( uczniów IV klasy i młodszych szkoły podstawowej) w tenisie stołowym. Podczas rywalizacji, w której wzięli udział najlepsi pingpongiści z województwa lubelskiego bardzo dobrze zaprezentował się Mikołaj Czerniec, który wywalczył brązowy medal. Zawodnik z Krzywdy , reprezentujący barwy klubu ULKS Radoryż Smolany doznał tylko jednej porażki z późniejszym mistrzem województwa.

   

  » czytaj więcej
 • Ostrzeżenie o intensywnych opadach deszczu

  Ostrzeżenie o intensywnych opadach deszczu
  [24.03.2014 r.]

  Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega o intensywnych opadach deszczu.

   

  Treść ogłoszenia.

   

 • XL Sesja Rady Gminy

  XL Sesja Rady Gminy
  [19.03.2014 r.]

  W dniu 28 marca 2014 r. o godz. 12:00 odbędzie się  XXXV Sesja Rady Gminy Krzywda. Miejsce obrad – sala Centrum Kultury i Integracji Społecznej w Krzywdzie ul. Łukowska 20.

   

  » czytaj więcej
 • Informacja o debacie

  Informacja o debacie
  [18.03.2014 r.]

  Informujemy mieszkańców Gminy Krzywda, że 28 marca 2014 r. o godzinie 11:00 w Centrum Kultury i Integracji Społecznej w Krzywdzie odbędzie się debata na temat: „Jak wykorzystywać możliwości, które daje nam członkostwo w Unii Europejskiej?”. Organizatorami debaty są  uczniowie Gimnazjum nr 2 w Radoryżu Kościelnym. Zapraszamy zainteresowanych  do udziału w debacie.

    Organizatorzy:
   Patrycja Warda,
   Szymon Kędra
  wraz z nauczycielami

 • Ostrzeżenie o silnym wietrze

  Ostrzeżenie o silnym wietrze
  [14.03.2014 r.]

  Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega o silnym wietrze.

   

  Treść ogłoszenia.

   

 • Nabór wniosków dla przedsiębiorców i osób fizycznych
  [14.03.2014 r.]

     Zapraszamy do składania wniosków w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowanego do Programu PL04 (2014),„Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Konkurs jest skierowany głównie do przedsiębiorstw produkujących i sprzedających ciepło.
  Wnioski w konkursie mogą składać małe, średnie i duże przedsiębiorstwa o różnej formie prawnej: spółki prawa handlowego, spółki prawa cywilnego; - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

  Nabór wniosków trwa do 07 kwietnia 2014 roku.

     Celem Programu jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii.

     Finansowane będą inwestycje w zakresie modernizacji/wymiany źródeł ciepła. Wspierana jest także modernizacja procesu spalania lub zamiana nośnika energii na rzecz gazu, oleju, odnawialnych źródeł energii. Premiowane jest odejście od węgla na rzecz biomasy.

   

  Wiecej informacji na stronie www.nfosigw.gov.pl

 • Dzień Kobiet 2014

  Dzień Kobiet 2014
  [13.03.2014 r.]

     Dnia 9 marca 2014 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Krzywdzie zorganizowała Imprezę Kulturalną pod tytułem „Spotkanie z teatrem”, w miejscowym Domu Strażaka, pod takim tytułem zorganizowano po raz trzeci Gminny Dzień Kobiet.
     Zaproszonych gości  i publiczność powitali pracownica biblioteki oraz jeden z artystów Lokalnego Teatru Amatorskiego działającego przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Krzywdzie.
     Niedzielne popołudnie uświetnił występ chłopców ze Szkoły Podstawowej w Woli Okrzejskiej pod przewodnictwem Pani Jadwigi Pieńkosz oraz występ Teatru „To i owo”,  w programie artystyczno – kabaretowym pt. „Kobieta w różnym wydaniu”. Scenki kabaretowe przeplatane były występami wokalnymi Pani Katarzyny Sułkowskiej. Występ kabaretowy spotkał się z aplauzem zgromadzonej widowni.

   

  » czytaj więcej
 • HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH NA TERENIE GMINY KRZYWDA
  [10.03.2014 r.]

 • Sukcesy Gminnego Tenisa Stolowego

  Sukcesy Gminnego Tenisa Stolowego
  [07.03.2014 r.]

      Mikołaj Czerniec bliski awansu na Mistrzostwa Polski w tenisie
  stołowym w kategorii żaków (klasa IV i młodsi szkoły podstawowej)
  Z udziałem najlepszych w województwie 23 dziewcząt i 24 chłopców
  odbyły się w Łucce eliminacje wojewódzkie do Mistrzostw Polski żaczek
  i żaków. Awans uzyskali tylko zwycięzcy.

   

   

  » czytaj więcej
 • Nowa ustawa o funduszu sołeckim
  [7.03.2014 r.]

  Uprzejmie informujemy, że Senat RP dn. 06.03.2014 r. przyjął nową ustawę o funduszu sołeckim. Nowa ustawa eliminuje tylko niektóre mankamenty, jakie do tej pory posiadała. W nowej ustawie pojawiły się zapisy, które umożliwiają między innymi:
  - realizację wspólnych projektów z innymi sołectwami i możliwość realizacji funduszu sołeckiego przez mieszkańców, poza terenem swojego sołectwa,
  - możliwość korekty, przyjętych przez zebranie wiejskie, zadań do października w roku budżetowym, oczywiście przez zebranie wiejskie,
  - wprowadzenie zapisu zwiększającego o dalsze 10%, zwrot z budżetu państwa do budżetu gminy poniesionych w ramach funduszu sołeckiego wydatków. Zamiast zwracanych obecnie 10%, 20% i 30% będzie odpowiednio 20%, 30% lub 40%.

  Więcej informacji znajdziecie Państwo na internetowych stronach www.funduszesoleckie.eu oraz www.kss.org.pl

   

   

 • Ponowny nabór do pracy na stanowisko specjalisty ds. rozwoju turystyki

  Ponowny nabór do pracy na stanowisko specjalisty ds. rozwoju turystyki
  [6.03.2014 r.]

  Zarząd Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: specjalista ds. rozwoju turystyki wymiar etatu: pełny etat na podstawie umowy o pracę na czas określony do 30 czerwca 2015 r.

   

  » czytaj więcej
 • ZAPROSZENIE
  [04.03.2014 r.]

 • Planowane wyłaczenie na ternie Gminy Krzywda

  Planowane wyłaczenie na ternie Gminy Krzywda
  [28.02.2014 r.]

   

  PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Siedlce zawiadamia, że planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców Stacji nr 0243 Kosiorki w dniu 4 marca 2014 roku (wtorek)

   

  Kosiorki
  nr 80, 70, 65, 66, 117 oraz
  domy bez widocznych numerów
  (Gmina Krzywda)

   

  Godziny wyłączeń: 8.00 – 14.30

   

 • Zmiana sposobu informowania odbiorców o wyłączeniach planowych

  Zmiana sposobu informowania odbiorców o wyłączeniach planowych
  [28.02.2014 r.]

  PGE Dystrybucja S.A Oddział Warszawa Rejon Energetyczny Siedlce informuje, że od dnia 01.02.2014 nastąpi zmiana sposobu informowania odbiorców o wyłączeniach planowych. Ogłoszenia wieszane w formie papierowej zostają zastąpione informacją zamieszczoną na stronie internetowej.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 991.

   

 • Numer informacyjny dla osób przyjeżdżających z Ukrainy

  Numer informacyjny dla osób przyjeżdżających z Ukrainy
  [24.02.2014 r.]

     W związku z wydarzeniami na Ukrainie, służby wojewody lubelskiego uruchomiły całodobowy numer informacyjny +48 81 7424 547 dla osób przyjeżdżających z Ukrainy do Polski.
     Pod wskazanym numerem można uzyskać informacje m.in. na temat legalizacji pobytu dla obywateli ukraińskich.
     Numer jest obsługiwany przez Wojewódzkie Centrum Zarzadzania Kryzysowego.

   

   

 • Solidarni z Ukrainą
  [21.02.2014 r.]

      Premier zwrócił się do Polaków z apelem, aby o w piątek tj. 21.02 o godzinie 20.00 w polskich oknach zapalić świeczki. Będzie to symboliczny gest, który uczci pamięć ofiar i wyrazi solidarność z Ukrainą.

   

   
   
   

 • Punkt samodzielnej wysyłki deklaracji ekektronicznych
  [20.02.2014 r.]


   
  Wójt Gminy Krzywda

  informuje, że w okresie od 20 lutego do 30 kwietnia 2014 roku
  (poniedziałek, środa i piątek w godzinach 9.00-14.00)

  uruchamia

  PUNKT SAMODZIELNEJ WYSYŁKI DEKLARACJI ELEKTRONICZNYCH

      Udostępniamy komputer z dostępem do sieci internet, przy użyciu którego osoba zainteresowana będzie mogła samodzielnie rozliczyć zeznanie roczne
  PIT-37 oraz wysłać je w formie elektronicznej.
      Do wypełnienia i przesłania rozliczenia rocznego niezbędne są następujące dokumenty:

  - informacje o osiągniętych w 2013 roku dochodach (dokumenty PIT-11, PIT-11A lub PIT-40A, PIT-8C),
  - zeznanie za poprzedni okres podatkowy (np. PIT-37 za 2012 r.) lub informacja o wysokości osiągniętych przychodów w 2012 r. (niezbędne do podpisu i wysyłki e-deklaracji).

   

  W przypadku korzystania z ulg podatkowych:
  ulgi na dzieci – numer PESEL dziecka/dzieci lub imię, nazwisko i datę urodzenia,
  pozostałe ulgi – wyliczone kwoty ulgi podlegające odliczeniu w zeznaniu rocznym.
   
  Dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej Szybki PIT pod adresem   www.szybkipit.pl

   

  E-deklaracje

   

   

   

  » czytaj więcej
 • Zwrot akcyzy za paliwo

  Zwrot akcyzy za paliwo
  [18.02.2014 r.]

  Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej można składać w pokoju nr 7
  od 1 do 28 LUTEGO 2014 r.

  » czytaj więcej
 • Zaszczep w sobie chęć szczepienia

  Zaszczep w sobie chęć szczepienia
  [18.02.2014 r.]

  Zaszczep w sobie chęć szczepienia to akcja informacyjna na temat szczepień ochronnych przygotowana przez Główny Inspektorat Sanitarny przy współpracy ekspertów w dziedzinie wakcynologii. Akcja ma na celu promocję szczepień ochronnych, jako najskuteczniejszej formy zapobiegania chorobom zakaźnym.

   

  » czytaj więcej
 • Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego

  Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego
  [18.02.2014 r.]

  Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Krzywdzie informuje, że od dnia 01.04.2014 r. będą przyjmowane wnioski o przyznanie stypendium szkolnego. Dokumenty te będzie można pobrać w GZEAS Krzywda (pokój Nr 23) oraz w sekretariatach szkół.
  Dokumenty poświadczające wysokość dochodów (netto) należy przedstawić za miesiąc marzec 2014 r.

  Wypełnione wnioski wraz z kompletem dokumentów będą przyjmowane w GZEAS – pokój Nr 23.
  Termin składania wniosków do 15.04.2014 r.

   

 • Kurs tańca
  [14.02.2014 r.]

 • Ferie w Bibliotece 2014

  Ferie w Bibliotece 2014
  [14.02.2014 r.]

     W dniach od 27 do 31 stycznia 2014 roku, Gminna Biblioteka Publiczna w Krzywdzie przy współpracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych była organizatorem ferii dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Bezpiecznie, ciekawie i zdrowo”.    
      Uczniowie podzieleni na dwie grupy chętnie brali udział we wspólnych grach i zabawach ruchowych. m.in. z krzesełkami. Dużym zainteresowaniem cieszył się turniej sportowy, w którym można było sprawdzić zarówno swoją szybkość i refleks, jak i wiedzę na tematy sportowe. Przeprowadzone były również zajęcia z zakresu zdrowej żywności. Dzieci przy okazji zabawy w sklep i restaurację miały okazję poznać zdrowe produkty żywnościowe jak i nauczyć się układać jadłospis. Natomiast na zajęciach plastycznych przez dwa dni wykonywano profilaktyczny plakat pod hasłem „Precz nałogom!”.

   

   

  » czytaj więcej
 • Dzień Babci i Dziadka w Podosiu 2014

  Dzień Babci i Dziadka w Podosiu 2014
  [13.02.2014 r.]

     W Podosiu zapraszanie babć i dziadków na uroczystość z okazji ich święta jest tradycją na stałe wpisaną w kalendarz imprez  gminnych. To ważne wydarzenie miało miejsce w  świetlicy wiejskiej   8 lutego 2014r.
  W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście; Z-ca Wójta Gminy Krzywda Pani Barbara Kot, Dyrektor Muzeum Regionalnego w Łukowie Pan Grzegorz Osial, Radny Rady Gminy Pan  Paweł Białach i Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pani Beata Skwarek.
  Na wstępie Pani sołtys Urszula Kowalik w pięknie udekorowanej sali przywitała wszystkich obecnych gości.
     Dzieci wraz z rodzicami przygotowały program artystyczny.   Były życzenia, piosenki, wiersze oraz   upominki wręczone przez Z-cę Wójta Panią Barbarę Kot, Radnego Rady Gminy Pana Pawła Białacha. Pięknym programem artystycznym  przygotowanym  pod okiem Pani Urszuli Kowalik  młodzi mieszkańcy  przekazali swoim kochanym babciom i dziadkom serdeczne podziękowania za trud włożony w ich wychowanie.

   

   

  » czytaj więcej
 • Zajęcia sportowo profilaktyczne

  Zajęcia sportowo profilaktyczne
  [11.02.2014 r.]

     Zajęcia sportowo – profilaktyczne zorganizowane przez KS Hutnik Huta Dąbrowa dofinansowane przez Gminną Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

      W dniach 26.01.2014r. - 09.02.2104r. KS Hutnik Huta Dąbrowa zorganizował zajęcia sportowo – profilaktyczne dofinansowane przez Gminną Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zajęcia odbywały się popołudniami i skierowane były głównie dla młodzieży gimnazjalnej i szkół średnich. Pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych udział systematycznie brało ponad 20 osób, w zajęciach uczestniczyli również uczniowie szkoły podstawowej.
      Zajęcia profilaktyczne prowadzone były przez Pawła Białacha, zajęcia sportowe przez Radosława Żmudę – absolwenta AWF – Biała Podlaska, Instruktora Piłki Nożnej z licencją trenerską.
      Podsumowaniem zajęć był 3 już halowy turniej o Puchar Prezesa Zarządu Grzegorza Osiala rozegrany w niedzielę 09.02.2014r.
  Turniej inny niż wszystkie rozgrywane podczas zimy. Jednym z warunków udziału była co najmniej jedna dziewczyna, która musiała być obecna przez cały mecz na parkiecie.

   

  » czytaj więcej
 • Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku

  Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku
  [11.02.2014 r.]

  Tylko do 21 lutego potrwają zapisy do XIV edycji Turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”. Od tego roku w formule rozgrywek nastąpią duże zmiany. Turniej będzie obejmował kategorie wiekowe U-10 oraz U-12, a najlepsze drużyny z każdego województwa zagrają w finale ogólnopolskim rozgrywanym na Stadionie Narodowym. Zwycięzcy wyjadą na mecz Niemcy-Polska.

   

  » czytaj więcej
 • Deklaracja przez ePUAP

  Deklaracja przez ePUAP
  [3.02.2014 r.]

  W zakładce "Gospodarka odpadami -> Do pobrania" udostępniono zaktualizowaną Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą można też złożyć przez ePUAP.

  Po otwarciu deklaracji w przeglądarce należy ją zapisać na dysku lokalnym komputera i wypełnić w za pomoca zainstalowanej przeglądarki dokumentów PDF.

   

   

 • OGŁOSZENIE

  OGŁOSZENIE
  [31.01.2014 r.]

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka terenowa w Łukowie, informuje o ogłoszeniu przez Prezesa KRUS IV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci.

  BEZPIECZNIE NA WSI - NIE ZBLIŻAJ SIE ZUCHU DO MASZYNY W RUCH

   

 • Ostrzeżenie o zamieciach śnieżnych

  Ostrzeżenie o zamieciach śnieżnych
  [30.01.2014 r.]

  Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega o zamieciach/zawiejach śnieżnych.

   

  Treść  ostrzeżenia

 • Ostrzeżenie o zamieciach śnieżnych

  Ostrzeżenie o zamieciach śnieżnych
  [29.01.2014 r.]

  Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega o zamieciach/zawiejach śnieżnych.

   

  Treść  ostrzeżenia

 • Zmiana obowiązujacych uchwał

  Zmiana obowiązujacych uchwał
  [24.01.2014 r.]

  Wójt Gminy Krzywda informuje, iż nastąpiła zmiana obowiązujących uchwał w sprawie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

  1. Wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Krzywda.

  2. Terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  3. Odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy.

   

  » czytaj więcej
 • Jest budżet na 2014 rok

  Jest budżet na 2014 rok
  [23.01.2013 r.]

     Rada Gminy Krzywda w powiecie łukowskim przyjęła budżet na 2014 rok. Podczas sesji, która odbyła się w czwartek 23 stycznia, za przyjęciem uchwały w tej sprawie zagłosowali wszyscy radni obecni na sali.Plan finansowy na bieżący rok przewiduje prawie 30 milionów 300 tysięcy złotych dochodów i ponad 32 miliony 100 tysięcy wydatków. Na inwestycje samorząd zamierza przeznaczyć około 3 milionów 800 tysięcy, co stanowi prawie 12 procent budżetu, czyli więcej niż przed rokiem.

   

  » czytaj więcej
 • Zbiórka odpadów
  [23.01.2014 r.]

  Ogłoszenie Wójta Gminy Krzywda

 • XXXIX Sesja Rady Gminy

  XXXIX Sesja Rady Gminy
  [20.01.2014 r.]

  W dniu 23 stycznia 2014 r. o godz. 10:00 odbędzie się  XXXIX Sesja Rady Gminy Krzywda. Miejsce obrad – sala Centrum Kultury i Integracji Społecznej w Krzywdzie ul. Łukowska 20.

   

  » czytaj więcej
 • ZAPROSZENIE
  [17.01.2014 r.]

 • 22 final WOŚP w Gminie Krzywda okiem kamery Magnes TV
  [16.01.2014 r.]

   

   

 • OGŁOSZENIE
  [16.01.2014 r.]

 • OGŁOSZENIE
  [16.01.2014 r.]

 • Ostrzeżenie o opadach marznących

  Ostrzeżenie o opadach marznących
  [14.01.2014 r.]

  Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega o opadach marznących.

   

  Treść ostrzeżenia

   

   

 • Finał WOŚP 2014 w Krzywdzie
  [14.01.2014 r.]

   

     Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Krzywdzie i okolicach zebrała w tym roku 16 tysięcy 560 złotych i 49 groszy.  Wynik byłby na pewno lepszy, gdyby nie... pogoda.
  Pierwotnie planowaliśmy, że, tak jak w poprzednich latach, główna impreza odbędzie się na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ale ze względu na silny wiatr oraz deszcz ze śniegiem i śnieg, w trosce o zdrowie uczestników postanowiliśmy przenieść koncert do Domu Strażaka .  

     Bardzo udana była w tym roku licytacja orkiestrowych gadżetów i innych przedmiotów, ofiarowanych przez miejscowych darczyńców, z której uzyskano   2 800 złotych.
  Najwięcej, po 300 złotych, wylicytowano za tort, przygotowany przez mieszkańców wsi Fiukówka i obraz wyszywany koralikami. Ponadto nowi właściciele zapłacili od 100 do 300 złotych m.in. za pióro, którym wójt Jerzy Kędra podpisywał w minionym roku najważniejsze dokumenty, kubki, apteczki pierwszej pomocy i kalendarze WOŚP, miniaturowe żywe króliki, a także płytę Justyny Steczkowskiej z Przystanku Woodstock oraz książkę Katarzyny Cichopek.

   

   

  » czytaj więcej
 • OGŁOSZENIE
  [13.01.2013 r.]

  o wynikach konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2014 roku.

      W dniu 5 grudnia 2013 roku Wójt Gminy Krzywda ogłosił na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Krzywda Nr XXXVI/200/2013 z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na 2014 r., otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2014 roku.

      Komisja Konkursowa rozpatrywała oferty pod względem formalnym i merytorycznym w dniu 07 stycznia 2014r. Po dokonaniu oceny Komisja wskazała na realizatorów zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2014 roku

   

  Załącznik

   

 • OGŁOSZENIE
  [12.01.2014 r.]

  Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2014

   

  zagra

   

  w DOMU STRAŻAKA

   

  W KRZYWDZIE

   

  Zapraszamy serdecznie za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

   

 • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2014
  [03.01.2014 r.]

 • Przypomnienie
  [03.01.2014 r.]

  Przypomnienie dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych.

   

  Urząd Gminy w Krzywdzie przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży brutto poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2014 roku zgodnie z art. 11  ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2007 r., Nr 70 poz.473 ze zm.). Ww. oświadczenie należy złożyć w tut. Urzędzie (  pokój nr 24) w celu naliczenia należnej opłaty. 

  Dopełnienie powyższego obowiązku jest warunkiem zachowania przez przedsiębiorcę uprawnień do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych.

  W przypadku niedokonania opłaty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.01.2014r. zezwolenie wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić o nowe zezwolenie po 6 miesiącach.

  Termin do wniesienia opłaty nie podlega przywróceniu, bez względu na przyczyny jego niedotrzymania.

  Opłaty za korzystanie na sprzedaż napojów alkoholowych można uiścić bezpośrednio na konto Urzędu Gminy  Nr 81 9203 0002 0000 1238 2000 0010   w Banku Spółdzielczym w Krzywdzie.

    

  Druk oświadczenia

   

 • WOŚP 2014
  [03.01.2014 r.]

  XXII Finał WOŚP 12 stycznia 2014 roku  Gminny Ośrodek Sportu

  i Rekreacji w Krzywdzie  


  Grają  z nami ;

   VERDIS
  SURPRISE 


  Tym razem    „ Na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów ”
      Zwracamy się z gorącą prośbą o pomoc w organizacji
  XXII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
  Każda pomoc jest mile widziana – w postaci fantów
  przeznaczonych do licytacji, czy też datków finansowych na
  ten cel.

  Liczymy na Waszą pomoc
  Z poważaniem szef sztabu
  Barbara Kot
  Kontakt tel.  25 755 10 06

   

   

 • OGŁOSZENIE
  [03.01.2014 r.]

  W załącznikach znajduje sie harmonogram dyżuru aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Łukowskiego na rok 2014.

   

  Uchwała Rady Powiatu nr XXIX/289/2013

  Harmonogram dyżurów

 • Informacja
  [03.01.2014 r.]

  Osoby chętne do poparcia zmiany ustawy o ochronie zwierząt mają możliwość złożenia podpisu w tej sprawie w pokoju nr 24 Urzędu Gminy w Krzywdzie.

   

  Komunikat Prasowy

   

   

 • Informacja
  [03.01.2014 r.]

  W załącznikach Lubelska Izba Rolnicza przedkłada Stanowiska WZ LIR podjete w dniu 9.12.2013 r.

   

  Stanowisko Walnego Zgromadzenia IV kadencji Lubelskiej Izby Rolniczej z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany Rozporządzenia nr 2 Wojewody Lubelskiego z dnia 7 sierpnia 2013 r.

   

  Stanowisko Walnego Zgrowmadzenia IV kadencji Lubelskiej Izby Rolniczej z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie planow wprowadzenia podatku dochodowego dla rolnikow.

   

  Stanowisko Walnego Zgrowmadzenia IV kadencji Lubelskiej Izby Rolniczej z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie likwodacji kwotowania mleka i cukru.

 • Zmiany w systemie śmieciowym

  Zmiany w systemie śmieciowym
  [19.12.2013 r.]

     Radni gminy Krzywda w powiecie łukowskim zmienili niektóre zasady systemu zagospodarowania odpadów komunalnych, dostosowując je do oczekiwań mieszkańców.Dotyczą one terminu wnoszenia opłat śmieciowych i stawek, dotyczących odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych. Nowe terminy wnoszenia opłat zostały wyznaczone na koniec miesiąca. Do tej pory właściciele posesji mieli je regulować do 20 dnia każdego miesiąca. - Część naszych mieszkańców otrzymuje wypłaty swoich wynagrodzeń właśnie 20 i dopiero po tym terminie wnosiła opłaty śmieciowe. Teraz każdy będzie miał na to czas do końca miesiąca i w ten sposób uniknie obciążania odsetkami za uregulowanie należności po terminie - tłumaczy w rozmowie z Informacyjną Agencją Samorządową zastępca wójta Barbara Kot. Ponadto radni postanowili obniżyć stawki opłat za odbiór śmieci z nieruchomości niezamieszkałych, czyli m.in. przedsiębiorstw i z cmentarzy. Na przykład za pojemnik 1100-litrowy w przypadku odpadów zmieszanych do tej pory trzeba było płacić 170 złotych złotych. Nowa stawka będzie o 50 złotych niższa. Za taką samą ilość śmieci posegregowanych dotychczasowa opłata wynosiła 80 złotych, ale została zmniejszona do 60. - W ten sposób chcemy obniżyć zobowiązania przedsiębiorców, którzy zapewniają miejsca pracy, a także pozostałych mieszkańców, ponieważ sprawa dotyczy także cmentarzy - dodaje Barbara Kot. Na terenie gminy Krzywda znajdują się cztery nekropolie, w miejscowościach Huta Dąbrowa, Okrzeja, Radoryż Kościelny i Szczałb. Uchwały zmieniające zasady zagospodarowania odpadów komunalnych wejdą w życie 14 dni po ogłoszeniu w dzienniku urzędowym.

   

 • Finał bożonarodzeniowego konkursu

  Finał bożonarodzeniowego konkursu
  [18.12.2013 r.]

     W gminie Krzywda w powiecie łukowskim nie brakuje chętnych do kultywowania tradycji. Taki wniosek można wysnuć po zainteresowaniu kolejną edycją konkursu na "Najładniejszą Kartkę Bożonarodzeniową".Swoje plastyczne talenty zdecydowały się ujawnić 43 osoby, które nadesłały na konkurs 75 propozycji. - Prace jeszcze nie zostały ocenione przez jury, ale już pobieżne ich przejrzenie wskazuje, że są one wykonane różnymi technikami, a ich autorzy wykazali się niesamowitą pomysłowością - mówią przedstawiciele Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzywdzie, która jest organizatorem konkursu. Najmłodszy jego uczestnik ma zaledwie 3 lata, a najstarszy 26 lat. W czwartek 19 grudnia kartki zostaną poddane ocenie profesjonalistów, którzy zadecydują o przyznaniu nagród w trzech kategoriach wiekowych, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalistów oraz młodzieży ponadgimnazjalnej i dorosłych autorów. Dzień później odbędzie się podsumowanie rywalizacji, a najciekawsze kartki będzie można podziwiać na pokonkursowej wystawie. Ekspozycja będzie udostępniona w siedzibie biblioteki w Krzywdzie do połowy stycznia 2014 roku.

   

 • Wspólna wigilia niepełnosprawnych i samotnych

  Wspólna wigilia niepełnosprawnych i samotnych
  [16.12.2013 r.]

     Władze gminy Krzywda w powiecie łukowskim zapraszają samotnych mieszkańców na wspólne spotkanie wigilijne. Będzie to pierwsze tego typu spotkanie w otwartym w tym miesiącu Środowiskowym Domu Samopomocy w Anielinie.- Ważne, by osoby, które chcą skorzystać z tej propozycji zadeklarowały się wcześniej, ponieważ chcemy przygotować odpowiednią liczbę miejsc oraz transport - mówi zastępca wójta Barbara Kot. Spotkanie odbędzie się w piątek 20 grudnia o 14.00, a zainteresowani mogą się zgłaszać do sołtysów, urzędu gminy lub Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Organizatorzy spodziewają się udziału około stu osób, w tym podopiecznych ŚDS. Środowiskowy Dom Samopomocy powstał w budynku byłej szkoły podstawowej w Anielinie. Placówka zapewnia opiekę dla 20 osób z zaburzeniami psychicznymi z gminy Krzywda. Obecna liczba podopiecznych nie jest ostateczna. Pomysłodawcy ŚDS deklarują, że jeśli miejsc przybędzie, w przyszłości placówka będzie służyć wsparciem także mieszkańcom innych gmin.

   

 • W PRZYJAŹNI Z NATURĄ EDUKACJA EKOLOGICZNA W GMINIE KRZYWDA

  W PRZYJAŹNI Z NATURĄ EDUKACJA EKOLOGICZNA W GMINIE KRZYWDA
  [13.12.2013 r.]

     Dnia 05  grudnia w  Zespole Szkół w Okrzei odbyło się podsumowanie  zadania pod nazwą  „W PRZYJAŹNI Z NATURĄ  - EDUKACJA EKOLOGICZNA W GMINIE KRZYWDA'' dofinansowanego  ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na zadania z zakresu edukacji ekologicznej.
     Podczas tej uroczystości zostały wręczone nagrody zwycięzcom gminnego konkursu ekologicznego „ Mój sposób na wykorzystanie odpadów''  

   

  Celem konkursu było;
  •    podniesienie świadomości ekologicznej najmłodszego pokolenia,
  •    propagowanie właściwych postaw ekologicznych oraz ekologicznego stylu życia,
  •    umiejętność przetwarzania surowców wtórnych,
  •    rozwijanie umiejętności plastycznych oraz kreatywności dzieci,
  •    propagowanie idei postaw proekologicznych i idei recyklingu.
   

  Organizatorem konkursu była Gmina Krzywda.

   

  Uczestnicy konkursu uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy bardzo ciekawie   zaprezentowali własnoręcznie wykonane  prace z odpadów. Wykorzystano m.in. kartony, gazety, nakrętki, butelki , worki, folie. Wyobraźnia  była ogromna.

   

   

  » czytaj więcej
 • WOŚP czeka na darczyńców i wolontariuszy

  WOŚP czeka na darczyńców i wolontariuszy
  [13.12.2013 r.]

     Członkowie sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Krzywdzie w powiecie łukowskim zapraszają do współpracy osoby, które chcą się zaangażować w organizację najbliższego finału.Poszukiwani są zarówno wolontariusze, chcący zbierać pieniądze, jak też instytucje, firmy lub osoby, które mogą przekazać dary na licytację. - Poszukujemy zarówno chętnych do kwestowania, jak i do pomocy przy organizacji finałowej imprezy. Mogą to być nawet osoby niepełnoletnie, ale w takich przypadkach na udział w finale Orkiestry muszą mieć zgodę rodziców. Jeśli chodzi o dary na aukcję to w tym przypadku nie ma ograniczeń - mówi szefowa sztabu WOŚP w Krzywdzie, zastępca wójta Barbara Kot.

   

   

  » czytaj więcej
 • XXXVII Sesja Rady Gminy

  XXXVII Sesja Rady Gminy
  [12.12.2013 r.]

  W dniu 18 grudnia 2013 r. godz.12:00 odbędzie się  XXXVII Sesja Rady Gminy Krzywda.Miejsce obrad – sala Centrum Kultury i Integracji Społecznej w Krzywdzie ul. Łukowska 20.

   

  » czytaj więcej
 • Ostrzeżenie o silnym wietrze

  Ostrzeżenie o silnym wietrze
  [5.12.2013 r.]

  Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega o silnym wietrze.

  Treść ostrzeżenia.

   

 • Nabór na członka Komisji Konkursowej

  Nabór na członka Komisji Konkursowej
  [2.12.2013 r.]

  Wójt Gminy Krzywda ogłasza nabór na członka Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert do opiniowania ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2014 r.

   

  » czytaj więcej
 • Otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2014 r.

  Otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2014 r.
  [2.12.2013 r.]

  Wójt Gminy Krzywda ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2014 r.

   

  » czytaj więcej
 • Dom samopomocy w grudniu

  Dom samopomocy w grudniu
  [28.11.2013 r.]

     20 osób z zaburzeniami psychicznymi z gminy Krzywda znajdzie wsparcie w nowym Środowiskowym Domu Samopomocy, który powstaje w Anielinie. Prace adaptacyjne budynku byłej szkoły podstawowej właśnie się kończą. Placówka rozpocznie działalność w grudniu.Główne roboty remontowe już zostały wykonane. Pozostaje uporządkowanie obiektu i jego wyposażenie. Budynek został ocieplony, pokryty nowym dachem i dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Będą się nimi zajmować terapeuci i byli pracownicy zlikwidowanej szkoły w Anielinie, którzy mają odpowiednie przygotowanie zawodowe.

     Obecna liczba podopiecznych, którzy rekrutują się wyłącznie z terenu gminy Krzywda, nie jest ostateczna. Pomysłodawcy ŚDS deklarują, że miejsc przybędzie, a w przyszłości placówka będzie służyć pomocą także mieszkańcom innych gmin.

     Prace adaptacyjne budynku będą kosztować ponad 890 tysięcy złotych, z czego prawie 240 tysięcy będzie pochodzić z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, a reszta z budżetu gminy.

   

 • Ostatnie wnioski na usuwanie azbestu

  Ostatnie wnioski na usuwanie azbestu
  [27.11.2013 r.]

     Kończy się nabór wniosków o dofinansowanie usuwania wyrobów, zawierających azbest, ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.W gminie Krzywda na razie złożyło je ponad 20 właścicieli budynków, ale dokumenty są przyjmowane do końca tego tygodnia. - W ubiegłym roku z tej formy wsparcia skorzystało zaledwie 10 mieszkańców, którzy pozbyli się ponad 1830 metrów kwadratowych szkodliwych substancji. W tym roku wniosków jest już dwa razy więcej, a kolejne osoby pobrały niezbędne formularze - mówią pracownicy Urzędu Gminy Krzywda, którzy przyjmują dokumenty. Do 29 listopada można je składać w pokoju nr 14, a odpowiednie druki oraz regulamin dofinansowania są dostępne na stronach: www.azbest.lubelskie.pl i www.gminakrzywda.pl.

   

   

  » czytaj więcej
 • Konkurs kartka Bożonarodzeniowa
  [27.11.2013 r.]

   

  Regulamin konkursu

  Załącznik nr 2

  Wymiary kartki

   

   

 • Trzecie święto seniorów

  Trzecie święto seniorów
  [22.11.2013 r.]

     Słodkie upominki ze specjalnymi życzenia, koncert jednego z liderów zespołu "Vox" i biesiada z lokalnym teatrem - tak starsi mieszkańcy gminy Krzywda w powiecie łukowskim obchodzili "Dzień Seniora".W spotkaniu, które w Centrum Kultury i Integracji Społecznej po raz trzeci zorganizowała Gminna Biblioteka Publiczna, uczestniczyło około 50 osób. Na początek uczestnicy otrzymali słodki prezent, czekoladki z okolicznościowymi życzeniami od wójta oraz dyrektora i pracowników biblioteki w Krzywdzie.

     Seniorom przekazali je zastępca wójta Barbara Kot, przewodniczący Rady Gminy Wojciech Czerniec i przewodniczącym Komisji do spraw Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej Waldemar Abramek.

   

   

  » czytaj więcej
 • Informacja
  [20.11.2013 r.]

     Wójt Gminy Krzywda informuje, że z dniem 01.12.2013 roku rozpoczyna działalność Środowiskowy Dom Samopomocy w Anielinie.

   

     Środowiskowy dom Samopomocy jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób pełnoletnich obojga płci z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonych umysłowo. W Środowiskowym domu Samopomocy osoby będą przebywać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Zapewniamy dowóz.

   

     Skierowanie do Domu następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywdzie, po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracowników socjalnych w/w Ośrodka.

   

     Więcej informacji na temat Środowiskowego Domu Samopomocy osoby zainteresowane uzyskują w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzywdzie ul. Łukowska 20 lub pod numerem telefonu (25) 7551289.

 • Szkolenie z pozyskiwania funduszy
  [18.11.2013 r.]

  Szkolenie

 • ZAPROSZENIE
  [12.11.2013 r.]

   
  ZAPRASZAMY
  na
  Warsztaty Twórczości Artystycznej
  w ramach projektu
  Kuźnia Regionalnych Artystów
  ,,MISTRZ''
   
  KORONKARSTWO
   
  Ilość warsztatów – 8 (48 godz.), miejsce: Krzywda Centrum Kultury
  i Integracji ul. Łukowska 20

  1. Rodzaje narzędzi koronkarskich, sposób ich użycia – 2 godziny.
  2. Zapoznanie z technikami koronkarskimi – 6 godzin.
  3. Przygotowanie projektu pracy – 2 godziny.
  4. Wybór rodzaju pracy: szydełkowanie, igłowe, klockowe, frywolitki lub     teneryfowe – 2 godziny.
  5. Wykonywanie pracy – 36 godzin.


  Warsztaty są bezpłatne. Zapisy oraz szczegółowe informacje
  Urząd Gminy w Krzywdzie, ul. Żelechowska 24B,  tel. 257551006
   

 • Odbierz login i hasło do Zintegrowanego Informatora Pacjenta ZIP

  Odbierz login i hasło do Zintegrowanego Informatora Pacjenta ZIP
  [12.11.2013 r.]

  Od dnia 1 lipca 2013r. Narodowy Fundusz Zdrowia umożliwia wszystkim chętnym osobom pełnoletnim zarejestrowanie się i zostanie użytkownikiem Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP).

   

  » czytaj więcej
 • OGŁOSZENIE
  [07.11.2013 r.]

 • Radni o podatkach, odpadach i domu samopomocy

  Radni o podatkach, odpadach i domu samopomocy
  [07.11.2013 r.]

     Radni Gminy Krzywda w powiecie łukowskim ustalili stawki podatkowe na przyszły rok. Podczas sesji, która odbyła się w środę 6 listopada zadecydowali podnieść podatek rolny, od nieruchomości i od środków transportowych średnio o 5 procent.Nie zmieni się natomiast wysokość opłat śmieciowych. Podczas środowej sesji członkowie rady podsumowali pierwsze miesiące funkcjonowania nowego systemu zagospodarowania odpadów i stwierdzili, że obecne stawki powinny wystarczyć na pokrycie kosztów odbioru i wywozu śmieci. - Wprawdzie są jeszcze mieszkańcy, którzy nie złożyli deklaracji śmieciowych, albo nie zawsze terminowo regulują wpłaty, ale w skali gminy takich przypadków nie ma zbyt wiele - ocenia wójt gminy Krzywda Jerzy Kędra.

   

     Ponadto radni przyjęli statut Środowiskowego Domu Samopomocy, który powstaje w budynku byłej szkoły w Anielinie. - Adaptacja obiektu idzie pełną parą, prace mają się zakończyć w terminie, a nowa placówka powinna ruszyć 1 grudnia - mówi Jerzy Kędra. Na początek ze wsparcia będzie korzystać 20 osób z zaburzeniami psychicznymi z gminy Krzywda, ale w przyszłości liczba miejsc może być większa. Podczas środowych obrad radni zgodzili się także na propozycję mieszkańców jednej z nowych ulic w Okrzei, by nosiła nazwę ulicy Słonecznej.

   

 • Nabór wniosków Azbest

  Nabór wniosków Azbest
  [31.10.2013 r.]

  Wójt Gminy Krzywda informuje, iż w ramach Szwajcarsko - Polskiego projektu pn: „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania" można składać wnioski w Urzędzie Gminy na udzielenie dofinansowania do pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie gminy Krzywda w terminie od 4 do 29 listopada 2013 r.

   

  » czytaj więcej
 • XXXVI Sesja Rady Gminy

  XXXVI Sesja Rady Gminy
  [29.10.2013 r.]

  W dniu 6 listopada 2013 r. o godz. 10:00 odbędzie się XXXVI Sesja Rady Gminy Krzywda. Miejsce obrad – sala Centrum Kultury i Integracji Społecznej w Krzywdzi ul. Łukowska 20.

   

  » czytaj więcej
 • Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych

  Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych
  [29.10.2013 r.]

  Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych dotyczących:

  1. Projektu Uchwały Rady Gminy Krzywda Programu współpracy Gminy Krzywda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.
  2. Projektu Uchwały Rady Gminy Krzywda w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

   

  » czytaj więcej
 • ZAPROSZENIE
  [23.10.2013 r.]

 • Spotkanie z ciekawymi ludzmi

  Spotkanie z ciekawymi ludzmi
  [22.10.2013 r.]

     Dnia 18 października 2013r. odbyła się wycieczka w której  wzięli udział uczniowie szkół z terenu gminy Krzywda. Wyjazd organizowany był
  w ramach projektu: ,, W przyjaźni z naturą – Edukacja Ekologiczna w Gminie Krzywda'' dofinansowany ze środków WFOŚiGW w Lublinie.
  Celem naszej wycieczki było - ,, Spotkanie z ciekawymi ludźmi''
  Choć pogoda niezbyt nam sprzyjała, to zaopatrzeni w ciepłe kurtki wyruszyliśmy.
      Pierwszym punktem była  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie. Dzięki życzliwości panów Strażaków   uczniowie mogli  zobaczyć z bliska jak wygląda praca strażaków, oglądać samochody i sprzęt pożarniczy. Wysłuchały również opowieści o trudnej, odpowiedzialnej i niebezpiecznej pracy strażaka, oraz akcjach ratowniczo-gaśniczych. Niebywałą atrakcją dla dzieci była możliwość wejścia do wozu strażackiego, oraz próba „gaszenia” fikcyjnego pożaru, a  pokaz zjazdu po rurze do pożaru wszystkich wprawił w podziw. Wszystko można było dokładnie obejrzeć, przymierzyć kamizelkę i kask, porozmawiać z prawdziwym strażakiem.

   

  » czytaj więcej
 • Komunikat w sprawie załatwiania spraw związanych z gospodarką odpadami komunalnymi

  Komunikat w sprawie załatwiania spraw związanych z gospodarką odpadami komunalnymi
  [17.10.2013 r.]

  KOMUNIKAT
  WÓJTA GMINY KRZYWDA

  dotyczący zmiany organizacji załatwiania spraw związanych z gospodarką odpadami komunalnymi


  Z dniem 17 października 2013 r. wszelkie czynności (złożenie/zmiana danych w deklaracji, opłaty itp.) związane z gospodarką odpadami komunalnymi w gm. Krzywda wykonuje Urząd Gminy Krzywda, ul. Żelechowska 24 B, pok. nr 11.

  Informujemy, iż zmianie uległ również nr rachunku bankowego.
  Od dnia 17 października 2013 r. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Gminy Krzywda lub na rachunek bankowy Nr 81 9203 0002 0000 1238 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Krzywdzie (z dopiskiem ODPADY ZA MIESIĄC… ).

  Przypominamy również, iż zgodnie z uchwałą Rady Gminy Krzywda w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatę należy uiszczać:
  - w przypadku nieruchomości zamieszkałych:
  miesięcznie z góry bez wezwania do 20-go każdego miesiąca;
  - w przypadku nieruchomości niezamieszkałych lub użytkowanych sezonowo:
  w ciągu 7 dni od dnia odebrania odpadów komunalnych.

 • XXXV Sesja Rady Gminy

  XXXV Sesja Rady Gminy
  [8.10.2013 r.]

  W dniu 8 października 2013 r. o godz. 14:00 odbędzie się XXXV Sesja Rady Gminy Krzywda. Miejsce obrad –  sala konferencyjna Urzędu Gminy w Krzywdzie, ul. Żelechowska 24B.

   

  » czytaj więcej
 • Informacja
  [07.10.2013 r.]

   

  Oferta realizacji zadania publicznego

   

   

 • Odbierz login i hasło do Zintegrowanego Informatora Pacjenta ZIP

  Odbierz login i hasło do Zintegrowanego Informatora Pacjenta ZIP
  [7.10.2013 r.]

  Od dnia 1 lipca 2013r. Narodowy Fundusz Zdrowia umożliwia wszystkim chętnym osobom pełnoletnim zarejestrowanie się i zostanie użytkownikiem Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP).

   

  » czytaj więcej
 • MODA EKOLOGICZNA

  MODA EKOLOGICZNA
  [28.09.2013 r.]

     Dnia 23 września w Centrum Kultury i Integracji w Krzywdzie
  odbyło się rozstrzygnięcie gminnego konkursu ekologicznego
  „MODA EKOLOGICZNA '' realizowanego w ramach projektu pod nazwą
  ,, W PRZYJAŹNI Z NATURĄ  - EDUKACJA EKOLOGICZNA W GMINIE KRZYWDA'' dofinansowanego  ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
   i Gospodarki Wodnej w Lublinie na zadania z zakresu edukacji ekologicznej.
  Celem konkursu było;


  •podniesienie świadomości ekologicznej najmłodszego pokolenia,
  •propagowanie właściwych postaw ekologicznych oraz ekologicznego stylu życia,
  •umiejętność przetwarzania surowców wtórnych,
  •rozwijanie umiejętności plastycznych oraz kreatywności dzieci,
  •propagowanie idei postaw proekologicznych i idei recyklingu.

   

   

  » czytaj więcej
 • XXXII Sesja Rady Gminy

  XXXII Sesja Rady Gminy
  [23.09.2013 r.]

  W dniu  27 września 2013 r. o godz. 12:00 odbędzie się XXXII  Sesja Rady Gminy Krzywda. Miejsce obrad – sala  Centrum Kultury i Integracji Społecznej w Krzywdzie ul. Łukowska 20.

   

  » czytaj więcej
 • Ogłoszenie
  [16.09.2013 r.]

  Przypomnienie dla przedsiębiorców o terminie zapłaty III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu

  Urząd Gminy w Krzywdzie przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy Krzywda, że dnia 
   
  30 września 2013 roku mija termin dokonania wpłaty III raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu
  w roku bieżącym.  
  Należność można uiścić bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy
  lub na konto:
   Nr 81 9203 0002 0000 1238 2000 0010  
  w Banku Spółdzielczym w Krzywdzie 
   
  Niedokonanie wpłaty w terminie wyznaczonym przez ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (niezależnie od przyczyn), skutkuje wygaśnięciem zezwolenia. 
   
  Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygaśnie z powodu niedokonania opłaty w ustawowym terminie, może ubiegać się ponownie o jego wydanie po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia.
   
   
   
   

 • Narodowe Czytanie Fredry

  Narodowe Czytanie Fredry
  [09.09.2013 r.]

     Narodowe Czytanie to zainicjowana w 2012 roku przez prezydenta Bronisława Komorowskiego ogólnopolska akcja publicznej lektury największych polskich dzieł literackich. W tym roku cała Polska czytała Aleksandra Fredrę. Gminna Biblioteka Publiczna w Krzywdzie przyłączyła się do akcji organizując spotkanie w piątkowe popołudnie 6 września, w przeddzień narodowej akcji, pod nazwą „Fredrowskie bajki i komedie przy fontannie”.

   

     Słoneczna pogoda umożliwiła przeprowadzenie akcji w letniej scenerii – przed budynkiem Centrum Kultury i Integracji Społecznej. Jako lektorzy bajek znanych i nieznanych wystąpili m.in. Pan Wojciech Czerniec - Przewodniczący Rady Gminy, Pani Barbara Kot - Zastępca Wójta, Pan Waldemar Abramek – Przewodniczący Komisji do Spraw Oświaty, Kultury i Zdrowia, Pani Iwona Chudek - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Okrzejskiej, oraz Pani Małgorzata Prządka - Dyrektor GBP w Krzywdzie wraz z pracownikami. Innej interpretacji bajek można było posłuchać w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Okrzei i Zespołu Szkół w Krzywdzie, którzy także odczytali najbardziej znane fragmenty „Zemsty”. Natomiast Panie Renata Tyzak i Alicja Pietrzak – przedstawiły fragmenty „Dożywocia”. Młodzież z Gimnazjum z Radoryża Kościelnego wraz z panią Dyrektor Barbarą Piszcz zaprezentowała fragmenty „Ślubów panieńskich”. Nie zabrakło też przedstawicieli Zespołu Szkół w Hucie Dąbrowie, którzy odczytali bajki, a Pani Aneta Czajka przedstawiła fragmenty „Dożywocia”.

   

     Wszyscy chętni mogli liczyć na postawienie, pamiątkowej pieczęci,  przesłanej z kancelarii Prezydenta, na czytanych książkach. Piękna pogoda, a także znakomite interpretacje utworów Fredry przedstawione przez wszystkich zgromadzonych gości wprowadziły optymistyczny i wesoły nastrój w plenerowe spotkanie przy fontannie. Do usłyszenia za rok!
   

  GALERIA

   

   

 • Oferta biblioteki w oczach mieszkańców Gminy Krzywda
  [05.09.2013 r.]

     Gminna Biblioteka Publiczna i Urząd Gminy w Krzywdzie  przy współpracy z Fundacją Civis Polonus w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, realizuje projekt pt. "Biblioteka jako przestrzeń dyskusji o sprawach lokalnych”.
  Drugi temat konsultacji to: " Oferta biblioteki w oczach mieszkańców Gminy Krzywda "

     Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone do dnia 15.10.2013 roku za pomocą ankiet, które są dostępne na stronie internetowej

   

  ANKIETA

   

  oraz w formie papierowej w  Gminnej Bibliotece Publicznej w Krzywdzie oraz Filiach w Hucie Dąbrowie i Okrzei.

   

     Uzyskane dzięki niej informacje będą cenną wskazówką do planowania pracy biblioteki teraz i w przyszłych latach.
  Ankieta jest w pełni anonimowa i będzie wykorzystana w celach badawczych.
  Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji będzie zamieszczona na stronie internetowej gminy.

  Uprzejmie prosimy o zainteresowanie i wypełnienie ankiety.
  Dziękujemy

   

 • Regionalny Jarmark Twórczości Artystycznej Kram

  Regionalny Jarmark Twórczości Artystycznej Kram
  [04.09.2013 r.]

     Mieszkańcy gminy Krzywda dbają o zachowanie dawnych zwyczajów ,,Regionalny Jarmark Twórczości Artystycznej „Kram”  , cieszył się dużą popularnością zarówno wśród wystawców, jak i zwiedzających.Program uroczystości, które w niedzielę 1 września odbyły się na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, nawiązywał do tradycyjnego święta plonów. Był konkursów wieńców uwitych z najpiękniejszych kłosów, a także występy artystyczne, stoiska Kół Gospodyń Wiejskich i wspólna zabawa.
  Organizatorami były lokalne grupy działania, LGD "Razem ku lepszej przyszłości" z   Łukowa, "Zapiecek" z Radzynia Podlaskiego i "Lepsza przyszłość Ziemi Ryckiej", oraz Wójt gminy Krzywda.
  Uroczystości rozpoczęła msza święta, podczas której rolnicy dziękowali za tegoroczne plony.


     W części oficjalnej, którą zainaugurowali Wójt Gminy Krzywda Jerzy Kędra i Prezes LGD ,, RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI'' Longin Kajka, nagrody odebrali wyróżniający się rolnicy oraz autorzy najładniejszych wieńców dożynkowych.


     Jury najbardziej spodobała się propozycja, przygotowana przez mieszkańców Kasyldowa, która będzie reprezentować gminę Krzywda   na dożynkach wojewódzkich.


     Drugie miejsce zajęły wieńce z Fiukówki i Krzywdy, a trzecie z miejscowości Gołe Łazy, Radoryż Kościelny i Podosie. Autorzy pozostałych propozycji ze wsi Laski, Drożdżak, Wola Okrzejska, Okrzeja, Szczałb i Zimna Woda, otrzymali wyróżnienia.

   

   

  » czytaj więcej
 • Spotkanie informacyjno szkoleniowe

  Spotkanie informacyjno szkoleniowe
  [2.09.2013 r.]

  W związku ze zbliżającym się naborem wniosków  o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" –  działanie "Odnowa i rozwój wsi" oraz "Małe projekty" planowanym w dniach  01 – 14 października 2013 r. Lokalna Grupa Działania "RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI" organizuje spotkanie informacyjno-szkoleniowe, które odbędzie się w  Urzędzie Gminy w Łukowie, ul. Świderska 12, sala konferencyjna, w dniu 26 września 2013 r. o godz. 10:00.

   

  » czytaj więcej
 • Narodowe Czytanie Fredry w Gminie Krzywda
  [30.08.2013 r.]

     Narodowe Czytanie Fredry w Gminie Krzywda odbędzie się wyjątkowo w przeddzień ogólnopolskiej akcji w piątek 6 września w godzinach 16.00- 18.00 pod nazwą „Fredrowskie bajki i komedie przy fontannie”.

     W roli lektorów wystąpią zaproszeni goście między innymi Wójt Gminy Krzywda Pan Jerzy Kędra, Przewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Czerniec,  Zastępca Wójta Pani Barbara Kot, a także mieszkańcy Krzywdy i okolic oraz dzieci i młodzież z Zespołu Szkół w Krzywdzie.
      Ponieważ miejsce wydarzenia usytuowane jest  w głośnym otoczeniu czytanie odbędzie się przez mikrofon.
      W przypadku deszczowej pogody czytanie zostanie przeniesione do sali konferencyjnej.

   

   


   

 • Milion przygód z książką GBP w Krzywdzie

  Milion przygód z książką GBP w Krzywdzie
  [29.08.2013 r.]

     Jedna ze 100 bibliotek w kraju, a jako jedyna z powiatu łukowskiego, Gminna Biblioteka Publiczna w Krzywdzie brała udział w akcji „Milion przygód z książką”, przeznaczonej dla bibliotek publicznych, zainicjonowanej przez Fundację LOTTO Milion Marzeń i realizowanej wspólnie ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL oraz z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.  Dnia 27 sierpnia odbyły się zajęcia zainspirowane baśnią Braci Grimm „Jaś i Małgosia”. Dzieci w wieku 6- 10 lat uczestniczące w zajęciach ćwiczyły przede wszystkim umiejętność radzenia sobie z lękiem. 

     Celem zajęć było również kształcenie odpowiednich zachowań w odpowiedzi na zagrożenia dnia codziennego, a także uświadomienie niebezpieczeństw jakie mogą wiązać się z kontaktami z nieznajomymi.

   

  » czytaj więcej
 • ZAPROSZENIE
  [21.08.2013 r.]

   
   
   
   

 • Ostrzeżenie o burzach

  Ostrzeżenie o burzach
  [20.08.2013 r.]

  Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega o burzach.

   

  Treść ostrzeżenia

 • Milion przygód z książką

  Milion przygód z książką
  [14.08.2013 r.]

     Jedna ze 100 bibliotek w kraju, a jako jedyna z powiatu łukowskiego, Gminna Biblioteka Publiczna w Krzywdzie bierze udział w akcji „Milion przygód z książką" przeznaczonej dla bibliotek publicznych, zainicjowanej przez Fundację LOTTO Milion Marzeń i realizowanej wspólnie ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL oraz z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Celem akcji jest propagowanie i upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

   

     W ramach „Miliona przygód z książką” Wydawnictwo Media Rodzina przekazało dla biblioteki 50 książek. Są wśród nich baśnie Braci Grimm i Andersena, przygody Kota Prota, książki edukacyjne promujące zawody z serii "Mądra Mysz" i "Ja wiem", cykl książek "Nazywam się..." przedstawiających sylwetki ludzi, którzy zmienili świat, a także książki dla chłopców i dziewczyn poruszające ważne sprawy wieku dojrzewania.

   

     W związku z tym Biblioteka  zaprasza chętne dzieci w wieku 6 – 10 lat na zajęcia zainspirowane otrzymanymi tytułami. Zajęcia odbędą się 27 sierpnia 2013 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Krzywdzie w godz. 12.00 – 13.30.

  Zapisy pod numerem  tel. 25 755 16 78.

   

 • XXXI Sesja Rady Gminy

  XXXI Sesja Rady Gminy
  [09.08.2013 r.]

  W dniu 12 sierpnia 2013 r. o godz. 9.30 odbędzie się XXXI Sesja Rady Gminy Krzywda. Miejsce obrad –  sala konferencyjna Urzędu Gminy w Krzywdzie, ul. Żelechowska 24B.

   

  » czytaj więcej
 • OGŁOSZENIE
  [08.08.2013 r.]

 • KONKURS DZIAŁAJ LOKALNIE OGŁOSZONY

  KONKURS DZIAŁAJ LOKALNIE OGŁOSZONY
  [08.08.2013 r.]

  Zapraszamy wszystkie organizacje i grupy nieformalne z terenu gmin Wola Mysłowska, Krzywda, Stoczek Łukowski - gmina wiejska, Stoczek Łukowski - gmina miejsca do aplikowania w naszym konkursie w ramach programu działaj lokalnie. Już od dziś do 15.08.2013 r. do godz. 24:00 można składać wnioski na działania zmierzające do poprawy ogólnie rozumianego dobra wspólnego. Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 6 tys. zł.

   

  » czytaj więcej
 • Informacja

  Informacja
  [07.08.2013 r.]

     9 lipca 2013 roku odbyło się czwarte, a zarazem ostatnie spotkanie bibliotekarzy zorganizowane w ramach Mikrograntu „Podaj dalej. Wzięli w nim  udział Pracownicy  Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzywdzie jako Biblioteki Wiodącej oraz Pracownicy z Bibliotek Partnerskich Gminnej Biblioteki Publicznej w Staninie, Wojcieszkowie oraz Woli Mysłowskiej. Tym razem przebiegło ono w wirtualnej przestrzeni gdyż odbyło się  za pośrednictwem komunikatora typu Skype.

   

  » czytaj więcej
 • Zwrot akcyzy za paliwo

  Zwrot akcyzy za paliwo
  [2.08.2013 r.]

  Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej można składać w pokoju nr 7
  od 1 do 31 SIERPNIA 2013 r.

   

  » czytaj więcej
 • ZAPROSZENIE
  [1.08.2013 r.]

  Zaproszenie

 • Ostrzeżenie o burzach z gradem

  Ostrzeżenie o burzach z gradem
  [30.07.2013 r.]

  Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega o burzach z gradem.


  Treść ogłoszenia.

 • OGŁOSZENIE

  OGŁOSZENIE
  [26.07.2013 r.]

  OGŁOSZENIE
  WÓJTA GMINY KRZYWDA

     Wójt Gminy Krzywda przypomina o obowiązku wnoszenia opłaty
  za gospodarowanie odpadami komunalnymi miesięcznie z góry bez wezwania do 20-go każdego miesiąca bez względu na to, czy były oddawane odpady, czy nie.

     Wysokość miesięcznej opłaty za odbiór odpadów komunalnych
  z nieruchomości zamieszkałych stanowi: stawkę opłaty ustalonej w drodze odrębnej Uchwały Rady Gminy- w kwocie: 16,00 zł za odpady niesegregowane lub 4,00 zł za odpady zbierane selektywnie pomnożoną o ilość osób, tj:

  ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość    x    stawka za odpady (16zł lub 4 zł)    ═    wysokość opłaty
   
  Nie ma zatem znaczenia ilość wystawionych worków/pojemników.

  Pierwszą opłatę należało dokonać do 20 lipca 2013r.

  Właściciele nieruchomości niezamieszkałych lub użytkowanych sezonowo zobowiązani są do wniesienia opłaty w ciągu 7 dni od dnia odebrania odpadów komunalnych.

  Wpłaty można dokonać:
  - w kasie Zakładu Gospodarki Komunalnej, ul. Kolejowa 30B, 21-470 Krzywda, lub
  - na rachunek bankowy: Zakład Gospodarki Komunalnej w Krzywdzie,
  Nr konta: 13 9203 0002 0000 1238 2000 0070 BS Krzywda

  z dopiskiem ODPADY i za jaki miesiąc

  W przypadku nie wywiązania się z obowiązku złożenia deklaracji, bądź w przypadku zaistnienia uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Krzywda określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę:
  • w przypadku nieruchomości zamieszkałej:
  stawkę za odpady niesegregowane pomnożoną o ilość mieszkańców zameldowanych na danej nieruchomości;
  • w przypadku nieruchomości niezamieszkałej:
  uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

 • Drzewa Sobieskiego

  Drzewa Sobieskiego
  [24.07.2013 r.]

  „Drzewa Sobieskiego. Na odsiecz dębom, lipom i innym drzewom”- wspólna akcja Narodowego Instytutu Dziedzictwa i Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

  Aby wziąć udział w akcji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie www.gdos.gov.pl), przesłać zdjęcia odszukanego drzewa wraz z opisem lokalizacji przestrzennej, a także uzasadnić zgłoszenie.

   

  » czytaj więcej
 • Noc w Bibliotece

  Noc w Bibliotece
  [24.07.2013 r.]

     W nocy z 18 na 19 lipca 2013 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Krzywdzie otworzyła swoje drzwi dla 40 dzieci (9 -13 lat), które uczestniczyły w imprezie „Noc w Bibliotece”. Impreza ta zorganizowana była przez Gminną Bibliotekę w Krzywdzie we współpracy z GBP w Wojcieszkowie.

     Dzieci z Wojcieszkowa, Burca i Wólki Domaszewskiej wraz z opiekunkami zjawiły się około 16.00 i po przywitaniu i wspólnych zabawach mających na celu lepsze poznanie się, bardzo szybko zintegrowały się z 24 uczestnikami z Krzywdy. Dokonano podziału uczestników na grupę zieloną i czerwoną i rozpoczęto zabawę w podchody ulicami Krzywdy. Każda grupa otrzymała wskazówki dotyczące drogi do ukrytego skarbu, po drodze czekały na nich po 4 zadania do wykonania, m.in. odczytanie zaszyfrowanej wiadomości i dopasowanie autorów do tytułów książek. Dzieci wykazały się dużym sprytem i pomysłowością.

   

  » czytaj więcej
 • Bezpłatne badanie słuchu

  Bezpłatne badanie słuchu
  [19.07.2013 r.]

  Wójt Gminy Krzywda oraz Centrum Badania Słuchu APH-MED WARSZAWA zapraszają mieszkańców na: Bezpłatne badanie słuchu, które odbędzie się 23 lipca 2013 roku.

   

  » czytaj więcej
 • Pierwsze dni nowego systemu śmieciowego

  Pierwsze dni nowego systemu śmieciowego
  [12.07.2013 r.]

  W najbliższych dniach wszyscy mieszkańcy gminy Krzywda w powiecie łukowskim powinni otrzymać worki na segregowane śmieci i szczegółowe informacje na temat nowego systemu zagospodarowania odpadów komunalnych. Rozprowadza je firma z Garwolina, która wygrała przetarg i będzie odbierała śmieci przez najbliższe 1,5 roku. Pierwszy odbiór według nowych zasad odbędzie się w przyszłą środę i czwartek, czyli odpowiednio 17 i 18 lipca.

   

  » czytaj więcej
 • Uwaga. Nowy system gospodarowania odpadami zaczyna funkcjonować. Treść zaktualizowana

  Uwaga. Nowy system gospodarowania odpadami zaczyna funkcjonować. Treść zaktualizowana
  [13.07.2013 r.]

  Drodzy Mieszkańcy Gminy Krzywda

  Nowy system gospodarowania odpadami zaczyna funkcjonować – z dniem 1 lipca 2013 r.  
  Wtedy to uchwały rad gmin wchodzą w życie, a gminy zaczynają pobierać opłaty od właścicieli nieruchomości, w zamian zapewniają świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
  Od 1 lipca 2013 r. odbiorem odpadów na terenie Gminy Krzywda będzie zajmował się Wykonawca wyłoniony w przetargu - Firma EKOLIDER Jarosław Wyglądała, Lucin 4, 08-400 Garwolin.

   

  » czytaj więcej
 • Powitanie lata

  Powitanie lata
  [04.07.2013 r.]

     Drużyna ze wsi Podosie wygrała pierwszy turniej sołectw z gminy Krzywda. Zmagania reprezentacji poszczególnych miejscowości odbyły się podczas dorocznego festynu na "Powitanie lata" w niedzielę 30 czerwca na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.Sołeckie reprezentacje rywalizowały w kilku konkurencjach. Były to m.in.: slalom z taczką i wiadrem pełnym wody w gumofilcach, kufajce i... berecie, rzut ziemniakami do wiadra z wodą, a także przeciąganie liny z udziałem drużyn siedmioosobowych, wśród których, zgodnie z regulaminem, musiały być co najmniej dwie kobiety. Punkty były przyznawane także za oryginalne prezentacje poszczególnych sołectw poprzez scenkę rodzajową, plakat, transparent lub inne formy estradowe.

     Najwięcej zebrali ich mieszkańcy Podosia, drugie miejsce zajął zespół z Kasyldowa, a trzecie reprezentacja Krzywdy. Oprócz nich w rywalizacji uczestniczyły ekipy ze wsi: Fiukówka, Zimna Woda, Radoryż Kościelny i Szczałb.

   

   

  » czytaj więcej
 • ZAPROSZENIE
  [04.07.2013 r.]

 • III Gminny Konkurs Ortograficzny Mistrz Ortografii

  III Gminny Konkurs Ortograficzny Mistrz Ortografii
  [27.06.2013 r.]

  W dniu 12 czerwca, o godzinie 12:00, w jednej z pracowni Zespołu Szkół w Krzywdzie, pary reprezentantów naszych szkół podstawowych przystąpiły do pisania dyktanda. Tegoroczną Komisję Konkursową stanowili: pani Renata Iwaniec i pan Waldemar Abramek. SP w Radoryżu Smolanym reprezentowali: Karolina Ochnik i Marcel Szczybelski, SP w Hucie Dąbrowie – Katarzyna Koślacz i Bartosz Bieniek, SP w Krzywdzie – Ewelina Bielecka i Paweł Mazur, SP w Woli Okrzejskiej – Alicja Sopyła i Adrian Sokołowski, SP w Okrzei – Oliwia Matera i Szymon Michalak, SP w Fiukówce – Marta Ochnik i Michał Wardak.

   

  » czytaj więcej
 • XXX Sesja Rady Gminy Krzywda

  XXX Sesja Rady Gminy Krzywda
  [26.06.2013 r.]

  W dniu 27 czerwca 2013 r. o godz. 14:30 odbędzie się XXX Sesja Rady Gminy Krzywda. Miejsce obrad – sala konferencyjna Urzędu Gminy ul. Żelechowska 24B.

   

  » czytaj więcej
 • Wizyta Biskupa w Urzędzie

  Wizyta Biskupa w Urzędzie
  [25.06.2013 r.]

     19 czerwca w parafii p.w. M.B. Częstochowskiej w Radoryżu Kościelnym odbyła się wizytacja kanoniczna. Rozpoczęła się o godz. 10.00 uroczystym ingresem J.E. Ks. Bp Piotra Sawczuka do parafialnej świątyni. Po przywitaniu Ks. Biskupa przez jedną z rodzin, proboszcz Ks. Kan. Mieczysław Milczarczyk przedstawił sylwetkę parafii.
     W odpowiedzi Ks. Biskup podziękował za serdeczne powitanie, zwrócił również uwagę na piękno i styl kościoła. Wytłumaczył wiernym czym jest ingres i wizytacja kanoniczna. Wspomniał również o dwóch poprzednich wikariuszach parafii Radoryż, którzy teraz są biskupami, a mianowicie Bp. Andrzeju Dziędze- arcybiskupie Szczecińsko-Kamieńskim oraz Ks. Bp. Henryku Tomasiku - ordynariuszu Radomskim.

   

  » czytaj więcej
 • I Mistrzostwa Samorządów Powiatu Łukowskiego

  I Mistrzostwa Samorządów Powiatu Łukowskiego
  [25.06.2013 r.]

     W dniu 22.06.2013 r. na Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Krzywdzie odbyły się
     I Mistrzostwa Samorządów Powiatu Łukowskiego. Gmina Krzywda była gospodarzem imprezy, natomiast inicjatorem organizacji tego wydarzenia było Starostwo Powiatowe w Łukowie.
     Łącznie pięć samorządów wystawiło swoje reprezentacje podczas rozgrywek w piłkę nożną oraz piłkę siatkową. Rozgrywkom towarzyszyła zacięta rywalizacja obejmująca amatorską formułą mistrzostw.  W piłce siatkowej najlepsza okazała się reprezentacja kobiet z Gminy Łuków.
     W piłce nożnej zwyciężyła reprezentacja mężczyzn z Miasta Łuków.

   

   

  » czytaj więcej
 • XVII FESTIWAL PIŁKI SIATKOWEJ
  [25.06.2013 r.]

  XVII FESTIWAL PIŁKI SIATKOWEJ
  LUBLIN 21-23.06.2013 R.
  PO RAZ KOLEJNY DLA KANGURA OKRZEJA

   

     W dniach 21-23.06.2013 r. zawodnicy ULKS Kangur Okrzeja uczestniczyli w XVII Festiwalu Piłki Siatkowej organizowanego pod partonatem Minister Sportu i Turystyki przez WZPS Lublin, TPS Lublin, Urząd Marszałkowski w Lublinie prezydenta miasta Lublin oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie. Zawody odbywały się na 30 specjalnie do tego przygotowanych trawiastych boiskach. W imprezie wzięło udział ponad 700 zawodniczek i zawodników ze 120 klubów. Turniej odbywał się na obiektach lubelskiego Startu. Okrzeję reprezentowało dwa zespoły chłopców:
  •    KLASY VI I MŁODSI (SKRZATY)
  •    GIMNZJUM KL. II I MŁODSI (MŁODZIK)

   

     Podczas imprezy pogoda była bardzo zmienna. W sobotę doskwierał straszny upał dochodzący do 33 stopni natomiast niedziela upłynęła pod znakiem deszczu z okresowymi przejaśnieniami.
     Bardzo miło poinformować, iż chłopcy w składzie: Hubert Wojtasiewicz, Dawid Szewczyk, Szymon Michalak i Jakub Mroczek wygrywając w kategorii klas VI wszystkie swoje mecze, a wręcz deklasując rywali zdobyli złote medale XVII festiwalu siatkówki. Chłopcy zostawiając w przegranym polu takie ekipy jak: Lublin, Annopol, Unin (mazowieckie) przywieźli do Okrzei okazały puchar oraz nagrody ufundowane przez WZPS Lublin.

   

   

  » czytaj więcej
 • Efekt Pracy kółka fotograficznego

  Efekt Pracy kółka fotograficznego
  [24.06.2013 r.]

  W załączniku efekt pracy kółka fotograficznego przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Krzywdzie, składającego się z uczniów Gimnazjum pod kierunkiem Pani Sylwii Jastrzębskiej.

   

  Załącznik

 • Byliśmy na I Targach Turystyki Wiejskiej i Kulturowej

  Byliśmy na I Targach Turystyki Wiejskiej i Kulturowej
  [21.06.2013 r.]

     Ponad 60 osobowa reprezentacja Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” uczestniczyła w I Targach Turystyki Wiejskiej i Kulturowej „Lubelskie Lato 2013” w Wierzchowiskach (Gmina Piaski).  Na stoisku zaprezentowaliśmy regionalne potrawy i wyroby, przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich z Okrzei i Radoryża Kościelnego. Swoje prace malarskie wystawiła Ewelina Sosnowska z Jezior (Gmina Łuków), a rzeźby Robert Sadło i Piotr Czubaszek, reprezentujący Stowarzyszenie Artystów i Twórców Gminy Łuków. Zwiedzający mogli na żywo obserwować jak powstają obrazy i rzeźby. Na scenie wystąpił Dziecięcy Zespół Regionalny „Kropelki Rosy” i Zespół Śpiewaczy „Świderzanki”.

   

   

  » czytaj więcej
 • Wyposażenie Centrum Kultury w Krzywdzie pełniącego funkcje świetlicy wiejskiej

  Wyposażenie Centrum Kultury w Krzywdzie pełniącego funkcje świetlicy wiejskiej
  [21.06.2013 r.]

  W dniu 4 maja 2012 roku została podpisana umowa nr 01098–6930–UM0342156/12 o przyznanie pomocy na operację: „Wyposażenie Centrum Kultury w Krzywdzie pełniącego funkcje świetlicy wiejskiej”.

   

  » czytaj więcej
 • Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Podosiu

  Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Podosiu
  [21.06.2013 r.]

  W dniu  4 maja 2012 roku została zawarta umowa nr 01092-6930-UM0342157/12 o przyznanie pomocy na operację:  „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Podosiu”.

   

  » czytaj więcej
 • Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kasyldowie

  Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kasyldowie
  [21.06.2013 r.]

  W dniu 4 maja 2012 roku została podpisana umowa nr 01097–6930–UM0342155/12 o przyznanie pomocy na operację: „Wyposażenie świetlicy Wiejskiej w Kasyldowie”.

   

  » czytaj więcej
 • Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zimnej Wodzie

  Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zimnej Wodzie
  [21.06.2013 r.]

  W dnia 4 maja 2012 roku została podpisana umowa nr 01093–6930–UM0342158/12 o przyznanie pomocy na operację: „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zimnej Wodzie.

   

  » czytaj więcej
 • ZAPROSZENIE
  [20.06.2013 r.]

  Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie oraz Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Nasz Region” organizuje po raz czternasty w dniu 07.07.2013 r. (niedziela) nad Zalewem :Zimna Woda” w Łukowie Imprezę Integracyjną dla Osób Niepełnosprawnych pn.

   

  „Bądźmy Razem”

   

  W programie między innymi:

  10.30 – Wyjazd uczestników z dworca PKS nad Zalew „Zimna Woda”

  11.00 – Msza Św. Polowa w intencji osób niepełnosprawnych (nad zalewem)

  12.00 – Piknik integracyjny „Bądźmy Razem” na który złożą się: występy  artystyczne,  gry i zabawy sportowe oraz posiłek dla uczestników.

  Ze względu na duże zainteresowanie i z tym związaną logistykę bardzo prosimy o dokonywanie zgłoszeń udziału do dn. 28.06.2013 r.  do Gminnego Ośrodka Pomocy  Społecznej w Krzywdzie

  pod nr Tel. 25 755 12 89

   

   

 • Informacja

  Informacja
  [20.06.2013 r.]

     Gminna Biblioteka Publiczna w Krzywdzie realizując projekt pod nazwą: „Gminne Centrum Fotograficzno – Teatralne” w ramach Konkursu Grantowego „Aktywna Biblioteka”, który prowadzony jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, dnia 16 czerwca zorganizowała wyjazd do teatru. W ramach cyklu Barwy Teatru,  organizowanego przez Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach,  pięćdziesiąt osób z gminy Krzywda obejrzało spektakl „Goło i Wesoło”, w doborowej obsadzie między innymi Radosława Pazury, Olgi Borys i Mirosława Zbrojewicza. Przedstawienie spotkało się z ogromnym entuzjazmem widowni szczególnie Pań. Wyjazd do teatru okazał się znakomitą receptą na spędzenie niedzielnego popołudnia.

   

   

  » czytaj więcej
 • ZAPROSZENIE

  ZAPROSZENIE
  [18.06.2013 r.]

  Noc Profilaktyki
  ZAPRASZAMY
  22 czerwca  Zespół Szkół im. Wł. Tatarkiewicza
  w Radoryżu Smolanym
  Start o godzinie 15.50
   
   
     22 czerwca w Zespole Szkół im. Wł. Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym organizowana jest Ogólnopolska Noc Profilaktyki. To ogólnonarodowy zryw jedności pokoleniowej, zryw serc wolnych od uzależnień i przemocy.
  Start o godzinie 15.50. Będą happeningi, występy artystyczne młodzieży i wiele innych atrakcji. Wieczorem Dyskoteka pod gwiazdami z zespołem SURPRISE.
     Punktualnie o godz. 16 włączamy się do wspólnego zrywu „ Rytmu wolnych serc” - serc wolnych od uzależnień, przemocy i obojętności na drugiego człowieka. Serc pięknych i zdrowych, w trosce o zdrowie fizyczne i społeczne. Serc silnych i pomocnych innym. Serc pokoleń. Serc ludzi, którzy mogą różnić się od siebie, ale potrafią działać wspólnie, by chronić dzieci i młodzież przed uzależnieniami.
  Przyłącz się do nas, zatrzymaj się i przez 60 sekund wybijaj z nami i całą Polską rytm serca
     Tylko 60 sekund. Tak niewiele, a znaczyć będzie tak bardzo dużo. Zjednoczmy się  w trosce o to, aby narkotyki, alkohol i przemoc nie odbierały wolności życia. W trosce o to, by dzieci, młodzież i dorośli byli tak bardzo razem i tak bardzo prawdziwi w tak ważnej sprawie.
   
   

 • Podaj dalej

  Podaj dalej
  [18.06.2013 r.]

     Gminna Biblioteka Publiczna w Krzywdzie wraz z bibliotekami partnerskimi ze Stanina, Wojcieszkowa i Woli Mysłowskiej wzięła udział w II rundzie Programu Rozwoju Bibliotek, którego celem było poszerzenie oferty działalności bibliotecznej oraz promocja czytelnictwa. W ramach konkursu Mikrogrant – „Podaj dalej”, biblioteka pozyskała od Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce środki finansowe w wysokości 1000 złotych na pokrycie kosztów czterech spotkań biblioteki wiodącej z bibliotekami partnerskimi.
     Pierwsze spotkanie odbyło się 28 maja w Wojcieszkowie, a jego  głównym celem była wymiana doświadczeń  i korzyści wynikających  z udziału w PRB, oraz omówienie głównych zadań poruszanych na szkoleniach dotyczących nowych obszarów działań. Na zakończenie uczestnicy obejrzeli wystawę pt. „Świat sztuki w oczach naszych rodzimych artystów – projekt edukacyjny”, przygotowaną przez nauczyciela plastyki  Panią Halinę Latoch.

   

  » czytaj więcej
 • Najlepsze drużyny strażackie w powiecie

  Najlepsze drużyny strażackie w powiecie
  [11.06.2013 r]

     Około 400 strażaków ochotników z powiatu łukowskiego przyjechało w niedzielę 9 czerwca do Krzywdy, by walczyć w zawodach sportowo-pożarniczych.Najlepsi okazali się druhowie z Biard i druhny z Ksawerowa. W turnieju, który odbył się na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji rywalizowało 37 drużyn, w tym trzy kobiece.

   

   

  » czytaj więcej
 • Powiatowe zawody drużyn OSP

  Powiatowe zawody drużyn OSP
  [08.06.2013 r.]

     Ponad 30 drużyn, w tym trzy kobiece, zapowiedziało udział w siódmych Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu łukowskiego. Tegoroczne zmagania odbędą się w niedzielę 9 czerwca, a ich gospodarzem będzie Gmina Krzywda.Organizatorzy są przygotowani na przyjazd około 400 druhów. Ostateczna liczba zespołów i zawodników będzie znana tuż przed rozpoczęciem turnieju, które jest planowane na 10.00 na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zgodnie z regulaminem drużyny będą rywalizować w dwóch konkurencjach. Najpierw strażacy będą pokonywać tor przeszkód 7 x 50 metrów z równoważnią, slalomem, ścianą i rowem z wodą, a potem przystąpią do ćwiczeń bojowych. Wygra ta ekipa, która wykaże się nie tylko sprawnością, ale również precyzją i wykona wszystkie zadania w możliwie najkrótszym czasie. Gospodarzy z gminy Krzywda będzie reprezentować co najmniej sześć zespołów druhów i jedna drużyna kobieca z OSP w Podosiu. W rozegranych przed kilkoma dniami gminnych zawodach sportowo-pożarniczych najbardziej sprawni okazali się strażacy z Radoryża Kościelnego, drugie miejsce zajęła drużyna z Drożdżaka, a trzecie druhowie z Krzywdy. Zwycięzców turnieju powiatowego poznamy w niedzielne popołudnie.

   

   

 • Absolutorium po raz siódmy

  Absolutorium po raz siódmy
  [07.06.2013 r]

     Tak zgodną i stałą opinią pracy przez radnych chciałby się cieszyć niejeden wójt, burmistrz czy starosta. Przez siedem kolejnych lat wójt gminy Krzywda Jerzy Kędra otrzymuje absolutorium za wykonanie budżetu jednogłośnie.Podczas sesji w piątek 7 czerwca radni pozytywnie ocenili wykonanie budżetu za 2012 rok.

     Jerzy Kędra uważa, że takie wyniki potwierdzają nie tylko prawidłowe i rozsądne gospodarowanie gminnymi finansami, ale także zgodną współpracę organów uchwałodawczego i wykonawczego gminy.

   

  » czytaj więcej
 • ZAPROSZENIE
  [07.06.2013 r]

 • ZAPROSZENIE
  [06.06.2013 r.]

 • Ostrzeżenie o burzach z gradem

  Ostrzeżenie o burzach z gradem
  [6.06.2013 r.]

  Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega o burzach z gradem.

   

  Treść ogłoszenia.

 • GMINA DZIECIOM ZDROWO NA SPORTOWO

  GMINA DZIECIOM ZDROWO NA SPORTOWO
  [06.06.2013 r.]

     Najmłodsi mieszkańcy gminy Krzywda świętowali Dzień Dziecka na festynie, połączonym z gminnymi zawodami sportowo-pożarniczymi. Oprócz kibicowania druhom, dzieci mogły korzystać z przeróżnych atrakcji, brać udział w konkursach i zawodach sprawnościowych, a także oglądać prezentacje artystyczne oraz pokazy policyjne.

     W związku z tym, że impreza odbywała się w ramach kampanii "Zachowaj trzeźwy umysł" i Postaw na Rodzinę’’ większość propozycji była związana z promocją bezpiecznych zachowań, zdrowego, stylu życia i  aktywnego spędzania wolnego czasu na sportowo, wspólnie z rodziną. Wbrew przewidywaniom synoptyków, którzy ostrzegali przed deszczem i chłodem, pogoda nam sprzyjała. Było słonecznie i bardzo ciepło, dzięki czemu nic nie przeszkadzało we wspólnym świętowaniu, które odbyło się na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Najmłodsi uczestnicy zostali dowiezieni na miejsce imprezy szkolnymi autobusami.

   

   

  » czytaj więcej
 • Kondolencje
  [05.06.2013 r.]

 • Podziękowanie
  [05.06.2013 r.]

  PODZIĘKOWANIE
  DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KRZYWDA ZA UDZIAŁ W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
  ,,Dni Gminy Krzywda'' - impreza jedno czy dwudniowa?


   
  W związku z zakończeniem prowadzonych w dniach 1- 31 maja  br. konsultacji społecznych Wójt Gminy Krzywda i Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej składają  serdeczne podziękowanie wszystkim osobom, które wyraziły zainteresowanie i oddały swój głos.
  Konsultacje społeczne pozwoliły poznać Państwa stanowisko, propozycje
  i oczekiwania. Państwa sugestie uatrakcyjnią Obchody Dni Gminy Krzywda
  oraz w większym stopniu spełnią oczekiwania Naszej Wspólnoty.
    Zapraszamy do zapoznania się z wynikami!
   

 • ZAPROSZENIE
  [31.05.2013 r.]

 • Ogólnonarodowe bieganie w Okrzei

  Ogólnonarodowe bieganie w Okrzei
  [29.05.2013 r.]

     Chętnych do biegania w gminie Krzywda nie brakuje. W sobotę 25 maja w organizowanej po raz pierwszy akcji "Polska Biega" wzięło udział około 90 zawodniczek i zawodników, nie tylko z terenu gminy czy powiatu łukowskiego.- Jak na pierwszy raz zainteresowanie było bardzo duże, a uczestnicy pokazali, że warto kontynuować tę formę promocji aktywnego i zdrowego spędzania wolnego czasu. Za rok na pewno włączymy się do tej akcji z jeszcze większych rozmachem - zapowiadają organizatorzy gremialnego biegania.

   

  » czytaj więcej
 • Konkurs dla szkół podstawowych i gimnazjalnych

  Konkurs dla szkół podstawowych i gimnazjalnych
  [28.05.2013 r.]

  Dla szkół z całej Polski przygotowano 100 bezpłatnych wyjazdów autokarowych do ponad 40 miejsc realizacji projektów unijnych, które otrzymały wsparcie z Programu Infrastruktura i Środowisko.

   

  » czytaj więcej
 • OGŁOSZENIE
  [23.05.2013 r.]

   
   

 • XXIX Sesja Rady Gminy Krzywda

  XXIX Sesja Rady Gminy Krzywda
  [22.05.2013 r.]

  W dniu 7 czerwca 2013 r. o godz. 12:00 odbędzie się XXIX Sesja Rady Gminy Krzywda. Miejsce obrad – Centrum Kultury i Integracji Społecznej w Krzywdzie ul. Łukowska 20.

   

  » czytaj więcej
 • OGŁOSZENIE
  [22.05.2013 r.]

 • OGŁOSZENIE

  OGŁOSZENIE
  [21.05.2013 r.]

     W dniu 16 maja 2013 roku o godzinie 16.30  w Centrum Kultury i Integracji Społecznej w Krzywdzie gościliśmy Posła  na sejm RP Pana Marka Sawickiego, byłego Ministra Rolnictwa przybyłego do nas na spotkanie z mieszkańcami i jak się okazało nie tylko Gminy Krzywda.  


     Panu Posłowi towarzyszyli Wicemarszałek  Województwa Lubelskiego Pan  Sławomir Sosnowski, Starosta Łukowski Janusz Kozioł, Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych Pan Leszek Świętochowski, Prezes Gminnego Koła PSL Pan Grzegorz Osial.


     W spotkaniu wzięli udział również Wójtowie ościennych Gmin Pan Krzysztof Kazana, Wójt Gminy Stanin i Pan Marek Czub Wójt Gminy Stoczek Łukowski. Wszystkich zebranych powitał Gospodarz naszej gminy Pan Wójt Jerzy Kędra. Spotkanie było owocne Pan Poseł rzeczowo,  wyczerpująco i na temat udzielał odpowiedzi na pytania zadawane przez uczestników spotkania.

   

   GALERIA

 • ZAPROSZENIE
  [20.05.2013 r.]

 • Ostrzeżenie o burzach z gradem

  Ostrzeżenie o burzach z gradem
  [20.05.2013 r.]

  Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega o burzach z gradem.

   

  Treść ogłoszenia.

 • Posłanki na XIX Sesję Parlamentu Dzieci i Młodzieży

  Posłanki na XIX Sesję Parlamentu Dzieci i Młodzieży
  [14.05.2013 r.]

     Patrycja Prokopek i Justyna Strzyżewska uczennice Gimnazjum nr 2 w Radoryżu Kościelnym posłankami na XIX Sesję Parlamentu Dzieci i Młodzieży.

     Dziewczynki uczestniczyły w konkursie  CEO mającym na celu wyłonienie kandydatów na XIX Sesję  Parlamentu Dzieci i Młodzieży. Ich zadaniem było przygotowanie i przeprowadzenie debaty na temat lokalnego ekorozwoju, a następnie udokumentowanie tych działań i opisanie ich. Za sprawą Justyny i Patrycji młodzież gimnazjalna mogła skonfrontować swoje opinie z  tymi, które wyrażali zaproszeni na debatę  goście.

   

  » czytaj więcej
 • OGŁOSZENIE
  [13.05.2013 r.]

 • ZAPROSZENIE
  [09.05.2013 r.]

 • eKonsultacje - ,,Dni Gminy Krzywda'' - impreza jedno czy dwudniowa?
  [07.05.2013 r.]

  Szanowni mieszkańcy!
    

     Gminna Biblioteka Publiczna w Krzywdzie i Urząd Gminy przy współpracy z Fundacja Civis Polonus realizującą projekt "Biblioteka jako przestrzeń dyskusji o sprawach lokalnych" zwracają się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety na temat imprezy  ,,Dni Gminy Krzywda'' - impreza jedno czy dwudniowa?
  Konsultacje społeczne pozwolą poznać Państwa stanowisko, propozycje i oczekiwania.
     Państwa sugestie uatrakcyjnią obchody Dni Gminy Krzywda.
  Uzyskane dzięki niej informacje będą cenną wskazówką do planowania imprez w przyszłych latach.
     Ankieta jest w pełni anonimowa i będzie wykorzystana w celach badawczych.
   

  Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone do dnia 31.05.2013 r. za pomocą ankiet, które są dostępne na stronie internetowej
  http://platforma.ekonsultacje.org/ankieta-dla-mieszkancow-gminy-krzywda/
  oraz w formie papierowej ankiety dostepne w Urzędzie Gminy – sekretariat, Gminnej Bibliotece Publicznej w Krzywdzie oraz szkołach.

  ANKIETA

     Mamy nadzieję, że kolejne edycje Obchodów Dni  Gminy dzięki Państwa zaangażowaniu będą ciekawsze i spełnią oczekiwania naszej wspólnoty.
     
   
     Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji będzie zamieszczona na stronie internetowej naszej gminy.
   
  UPRZEJMIE PROSIMY O ZAINTERESOWANIE I WYPEŁNIANIE ANKIETY,
  ZA CO Z GÓRY DZIĘKUJEMY.

 • OGŁOSZENIE
  [07.05.2013 r.]

  Przypomnienie dla przedsiębiorców o terminie zapłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu


     Urząd Gminy w Krzywdzie przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy Krzywda, że dnia

   

  31 maja 2013 roku mija termin dokonania wpłaty II raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w roku bieżącym.

   
  Należność można uiścić bezpośrednio w kasie Urzędu  Gminy  lub na konto:
   Nr 81 9203 0002 0000 1238 2000 0010   w Banku Spółdzielczym

  w Krzywdzie


     Niedokonanie wpłaty w terminie wyznaczonym przez ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (niezależnie od przyczyn), skutkuje wygaśnięciem zezwolenia.


     Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygaśnie z powodu niedokonania opłaty w ustawowym terminie, może ubiegać się ponownie o jego wydanie po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia.

 • Gminne świę​to patrona strażaków

  Gminne świę​to patrona strażaków
  [06.05.2013 r.]

     Strażacy ochotnicy z gminy Krzywda w powiecie łukowskim po raz drugi obchodzili święto swojego patrona Św. Floriana wspólnie. Tegoroczne uroczystości odbyły się w Okrzei, a zorganizowali: jednostki OSP w Okrzei i Woli Okrzejskiej oraz Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.Druhowie spotkali się przy miejscowym Domu Ludowym, skąd w kolumnie przemaszerowali do kościoła parafialnego, by wziąć udział we mszy święta w intencji "rycerzy Św. Floriana", czyli strażaków i ich rodzin.

     Po eucharystii poczty sztandarowe OSP z terenu gminy i zaprzyjaźnionych jednostek z powiatu ryckiego oraz pozostali uczestnicy obchodów wrócili na plac przy Domu Ludowym w Okrzei, gdzie odbyła się część oficjalna święta.

   

   

  » czytaj więcej
 • Zaproszenie na spotkanie z Panem Markiem Sawickim
  [30.04.2013 r.]

  Zaproszenie na spotkanie z P. Markiem Sawickim

 • ZAPROSZENIE
  [29.04.2013 r.]

 • ZAPROSZENIE
  [26.04.2013 r.]

  Serdecznie zapraszamy
  do udziału w XX Jubi leuszowych Łukowskich
  Ulicznych Biegach 3-cio Majowych

  1. C E L I M P R E Z Y:
  - uczczenie 222 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja
  - upamiętnienie 780-lecia miasta Łuków
  - upamiętnienie 610 rocznicy nadania praw magdeburskich
  - popularyzacja biegania wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
  2. O R G A N I Z A T O R:
  Burmistrz Miasta Łuków
  Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie
  Międzyszkolny Klub Sportowy „Delfinek”
  3. M I E J S C E:
  Łuków, ulice miasta (trasy poszczególnych biegów w/g załącznika)
  4. T E R M I N: 3 MAJA 2013 r.

   

   

   Załącznik

 • Ogłoszenie Wójta dotyczące ostatecznego terminu złożenia pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  Ogłoszenie Wójta dotyczące ostatecznego terminu złożenia pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  [23.04.2013 r.]

  Wójt Gminy Krzywda przypomina o obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

   

   

  » czytaj więcej
 • Zapisy na łącze światłowodowe

  Zapisy na łącze światłowodowe
  [19.04.2013 r.]

  Firma Feromedia z Łukowa przystępuje do budowy linii światłowodowej na terenie gminy Krzywda. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem feromedia.net.

   

  » czytaj więcej
 • Zawiadomienie XXVIII Sesja Rady Gminy

  Zawiadomienie XXVIII Sesja Rady Gminy
  [16.04.2013 r.]

  W dniu 25 kwietnia 2013 r. o godz. 13:00 odbędzie się XXVIII Sesja Rady Gminy Krzywda w sali konferencyjnej Centrum Kultury i Integracji Społecznej w Krzywdzie ul. Łukowska  20.

   

  » czytaj więcej
 • O Sienkiewi​czu z Anną Cybulską​

  O Sienkiewi​czu z Anną Cybulską​
  [15.04.2013 r.]

     O takiej frekwencji na spotkaniach autorskich wielu literatów może tylko pomarzyć. Z Anną Cybulską, autorką drugiej części "Pamiętnika mojego życia", poświęconego życiu Henryka Sienkiewicza, chce się spotkać w Krzywdzie około 200 osób.Będą to młodzi czytelnicy, uczniowie miejscowej szkoły podstawowej, a spotkanie odbędzie się w czwartek 18 kwietnia.

   

   

  » czytaj więcej
 • Konkurs dla MŚP o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR
  [12.04.2013 r.]

   

     Informujemy, że w dniu 28 marca 2013 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Realizująca dla projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy ogłosiła konkurs dla MŚP o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR. Pełna dokumentacja konkursowa oraz wszelkie informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej projektu: www.csr.parp.gov.pl w zakładce „Konkurs dla MŚP”.


     Celem konkursu jest udzielenie pomocy finansowej w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego na realizację projektów polegających na wdrożeniu rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Przez społeczną odpowiedzialność biznesu rozumie się podejmowanie przez przedsiębiorcę rozwiązań, bezpośrednio związanych z prowadzoną przez niego działalnością, uwzględniających aspekty społeczne i środowiskowe.


     Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z przedmiotowymi dokumentami oraz do składania wniosków.Wnioski o udzielenie wsparcia można składać od 08.04.2013 r. do 20.05.2013 r. do godz. 16:30.

   

 • UWAGA! Nie wolno dotykać szczepionki

  UWAGA! Nie wolno dotykać szczepionki
  [9.04.2013 r.]

  Na terenie województwa lubelskiego w dniach 16 – 21 kwietnia 2012 roku zostanie przeprowadzona akcja szczepienia przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących metodą doustną.

   

  » czytaj więcej
 • Zmiana ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Okrzei

  Zmiana ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Okrzei
  [28.03.2013 r.]

  Zarządzenie Nr 71/2013 Wójta Gminy Krzywda z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie zmiany ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Okrzei.

   

  » czytaj więcej
 • Zmiana ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Hucie Dąbrowie

  Zmiana ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Hucie Dąbrowie
  [28.03.2013 r.]

  Zarządzenie Nr 70/2013 Wójta Gminy Krzywda z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie zmiany ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Hucie Dąbrowie.

   

  » czytaj więcej
 • Sukcesy zespółu ULKS Struś Okrzeja

  Sukcesy zespółu ULKS Struś Okrzeja
  [22.03.2013 r.]

      Od marca do lipca 2013 r. rozgrywana  będzie Mazowiecka Liga Koszykówki ,,Pierwszy Krok” dla dziewcząt  z rocznika 2002 i młodsze organizowana przez Warszawski Okręgowy Związek Koszykówki. Do tych rozgrywek dopuszczony został zespół ULKS Struś Okrzeja, który będzie rywalizował z drużynami MKK Sokołów S.A. OSiR  Sokołów Podlaski/ zgłoszone 2 zespoły/,MUKS  Piaseczno / zgłoszone 2 zespoły/,  UKS Trójka-OSiR Żyrardów, UKS Huragan Wołomin, UKS La Basket Warszawa, SP 1 Garwolin, UKS Wawer ZS 70.

   

   

  » czytaj więcej
 • Ostrzeżenie o intensywnych opadach śniegu

  Ostrzeżenie o intensywnych opadach śniegu
  [21.03.2013 r.]

  Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega o intensywnych opadach śniegu.

   

  Treść Ostrzeżenia.

   

 • ZAPROSZENIE
  [19.03.2013 r.]

 • Przygotuj się na wyłączenie naziemnej telewizji analogowej

  Przygotuj się na wyłączenie naziemnej telewizji analogowej
  [19.03.2013 r.]

  Szanowni Państwo!
  w listopadzie 2012 r. rozpoczął się w Polsce proces wyłączania naziemnej telewizji analogowej. Wkrótce cyfrowy sygnał zastąpi w całym kraju sygnał analogowy. Już teraz można odbierać kilkanaście programów w lepszej, cyfrowej jakości.

   

  » czytaj więcej
 • Gminne Centrum Fotograficno Teartalne
  [18.03.2013 r.]

 • OGŁOSZENIE
  [18.03.2013 r.]

 • Biblioteczn​y konkurs świąteczny​

  Biblioteczn​y konkurs świąteczny​
  [16.03.2013 r.]

     Gminna Biblioteka Publiczna w Krzywdzie zaprasza mieszkańców w różnym wieku do udziału w tegorocznym konkursie świątecznym. Zadaniem uczestników jest wykonanie wielkanocnych kartek.Każdy może zgłosić dowolną liczbę propozycji o wymiarach 10,5 na 15 centymetrów. Technika wykonania nie jest określona, a jury będzie je oceniać, biorąc pod uwagę m.in.: pomysłowość, oryginalność i estetykę propozycji.

   

  » czytaj więcej
 • Szkoła w An​ielinie do likwidacj​i​

  Szkoła w An​ielinie do likwidacj​i​
  [15.03.2013 r.]

     Rada Gminy Krzywda zgodziła się na likwidację Szkoły Podstawowej w Anielinie. Decyzja w tej sprawie zapadła podczas sesji w piątek 15 marca.Podstawową przyczyną takiego rozstrzygnięcia jest sytuacja demograficzna i ekonomiczna. W siedmiu oddziałach uczy się około 50 dzieci, niektóre klasy liczą zaledwie kilkoro uczniów, a nauka odbywa się w łączonych grupach. - Roczny koszt utrzymania jednego ucznia w tej placówce to około 18 tysiącach złotych, to o prawie 10 tysięcy więcej niż w innych naszych szkołach - wyjaśnia wójt Jerzy Kędra.

     Uchwałę intencyjną w sprawie likwidacji szkoły w Anielinie rada gminy przyjęła w grudniu ubiegłego roku. Wprawdzie kurator oświaty wyraził negatywną opinię na ten temat, ale nie jest ona dla samorządu wiążąca. Roczny koszt prowadzenia obecnej szkoły w Anielinie to od 800 do 900 tysięcy złotych. Zdaniem władz gminy likwidacja placówki może przynieść oszczędności w wysokości około połowy tej sumy.

   

   

  » czytaj więcej
 • Grad medali dla łukowskich kickbokserów na  Mistrzostwach Polski Kadetów w Muszynie

  Grad medali dla łukowskich kickbokserów na Mistrzostwach Polski Kadetów w Muszynie
  [14.03.2013 r.]

   W dniach  8-10 marca 2013  roku w Muszynie  odbyły się Mistrzostwa Polski Kickboxing Kadetów Starszych i Młodszych. W mistrzostwach wystartowało 485 zawodników z 45 klubów. Zawodnicy rywalizowali  w trzech formułach:  light contact, kick light i pointfighting. W turnieju wzięli udział reprezentanci  PTS  ŁUKPLAST  Łuków . Podopieczni trenera Zenona Pawlikowskiego zdobyli aż 16 medali, 9 srebrnych i 7 brązowych. Najbliżej zdobycia złotych medali byli Jakub Imanow ( kat. +69 kg light contact i kick light) oraz Joanna Kleszcz ( +65 kg light contact). Mistrzostwa były eliminacją do Mistrzostw Europy Kadetów, które odbędą się na początku września br. w Krynicy Zdrój.

   

   

  » czytaj więcej
 • Dzień kobie​t satyrycznie

  Dzień kobie​t satyrycznie
  [13.03.2013 r.]

     Artystyczno-kabaretowy występ nowego teatru amatorskiego i koncert wokalny satyryka z Warszawy złożyły się na tegoroczne obchody Dnia Kobiet w Krzywdzie.Organizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną po raz drugi święto tym razem odbyło się w Domu Strażaka w Krzywdzie. W imieniu męskiej części publiczności i władz samorządowych mieszkanki gminy powitali pracownik biblioteki oraz wójt Jerzy Kędra, który wszystkim paniom złożył życzenia z okazji ich święta.

     Potem na scenie pojawili się członkowie powstałego niedawno Lokalnego Teatru Amatorskiego, który właśnie podczas Dnia Kobiet miał swój debiut. Grupa powstała przy GBP w Krzywdzie w ramach Gminnego Centrum Teatralno-Fotograficznego, współfinansowanego ze środki Programu "Aktywna Biblioteka", realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

   

  » czytaj więcej
 • Spotkanie p​o latach

  Spotkanie p​o latach
  [13.03.2013 r.]

     Mieszkańcy Zimnej Wody w gminie Krzywda dbają o to, by wybudowana przed rokiem świetlica wiejska nie stała pusta. "Słoneczne zacisze", bo tak nazywa się obiekt, wykorzystują nie tylko na zabawę, ale również spotkania integracyjne, zapraszając przy tym ciekawych gości.W minioną niedzielę 10 marca był nim wieloletni proboszcz parafii w Szczałbie, do której należy Zimna Woda, ksiądz Czesław Mazurek.

     Proboszcz Mazurek swoją funkcję sprawował przez prawie 10 lat, a swoją posługę zakończył w 1987 roku. To on przyczynił się m.in. do budowy miejscowego kościoła i plebanii, drogi oraz realizacji wielu inicjatyw społecznych.

   

   

  » czytaj więcej
 • XXVI Sesja Rady Gminy

  XXVI Sesja Rady Gminy
  [12.03.2013 r.]

  W dniu 15 marca 2013 r. o godz. 12:00 odbędzie się XXVI Sesja Rady Gminy Krzywda. Miejsce obrad – Centrum Kultury i Integracji Społecznej w Krzywdzie ul. Łukowska 20.

   

  » czytaj więcej
 • Oferta

  Oferta
  [11.03.2013 r.]

  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Ekodol" w Sandomierzu oferuje do sprzedaży rolnikom z Waszego terenu wapna nawozowe jak w załączonych ofertach.


  W ceny wapna wkalkulowany jest koszt transportu i 8% VAT.
  Dostarczamy nawozy wapniowe, które mogą być stosowane również w gospodarstwach ekologicznych.

  » czytaj więcej
 • Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Okrzei

  Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Okrzei
  [11.03.2013 r.]

  Wójt Gminy Krzywda ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Okrzei.

   

  » czytaj więcej
 • Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Hucie Dąbrowie

  Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Hucie Dąbrowie
  [11.03.2013 r.]

  Wójt Gminy Krzywda ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Hucie Dąbrowie.

   

  » czytaj więcej
 • Harmonogram zebrań wiejskich
  [06.03.2013 r]

  L.p.

  Miejscowość

  Data i godzina

  Miejsce zebrania

  1.        

  Wielgolas

  08.03.2013

    10.00

  Świetlica

  2.        

  Laski

  08.03.2013

    12.00

  Świetlica

  3.        

  Teodorów

  08.03.2013

    14.00

  Świetlica

  4.        

  Nowy Patok

  11.03.2013

    10.00

  U Pana Sołtysa

  5.        

  Stary Patok

  11.03.2013

    12.00

  Świetlica

  6.        

  Radoryż Kościelny

  11.03.2013

    14.00

  Świetlica

  7.        

  Okrzeja I i II

  12.03.2013

    13.00

  Dom Ludowy

   

  8.        

  Wola Okrzejska

  12.03.2013

    15.00

  Szkoła Podstawowa

  9.        

  Huta Radoryska

  13.03.2013

    10.00

  Świetlica

  10.    

  Budki

  13.03.2013

    12.00

  Świetlica

  11.    

  Cisownik

  13.03.2013

    14.00

  Świetlica

  12.    

  Radoryż Smolany

  14.03.2013

    13.00

  Szkoła Podstawowa

  13.    

  Huta Dąbrowa

  14.03.2013

    15.00

  Zespół Szkół

  14.    

  Drożdżak

  18.03.2013

    10.00

  Świetlica

  15.    

  Fiukówka

  18.03.2013

    12.00

  Szkoła Podstawowa

  16.    

  Kasyldów

  18.03.2013

    14.00

  Świetlica

  17.    

  Podosie

  19.03.2013

    10.00

  Dom Strażaka

  18.    

  Feliksin

  19.03.2013

    12.00

  Świetlica

  19.    

  Gołe Łazy

  19.03.2013

    14.00

  Świetlica

  20.    

  Ruda

  20.03.2013

    10.00

  Świetlica

  21.    

  Szczałb

  20.03.2013

    12.00

  Świetlica

  22.    

  Zimna Woda

  20.03.2013

    14.00

  Świetlica

  23.    

  Kożuchówka

  21.03.2013

    14.00

  Szkoła Podstawowa

  24.    

  Krzywda

  21.03.2013

    16.00

  Dom Strażaka

 • Pożyczki dla przedsiębiorców

  Pożyczki dla przedsiębiorców
  [6.03.2013 r.]

  Program pożyczkowy „MIKROPOŻYCZKI DLA POLSKI WSCHODNIEJ” ma na celu przeciwdziałanie bezrobociu na terenach wiejskich i w małych miastach do 40.000 mieszkańców, poprzez stworzenie możliwości uzyskania niewielkiego kapitału w formie pożyczki na rozwój działalności gospodarczej, a w szczególności będącą pomocą w utworzeniu nowego miejsca pracy.
  O pożyczkę mogą ubiegać się osoby stale zamieszkałe na wsi lub w miastach do 40.000 mieszkańców, znajdujących się na obszarze województw: lubelskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego oraz warmińsko-mazurskiego.

   

  » czytaj więcej
 • Certyfikat Euro Renoma

  Certyfikat Euro Renoma
  [05.03.2013 r.]

     Szanowni Państwo z ogromna przyjemnościa informujemy że Gmina Krzywda  uzyskała wpis do Europejskiego Rejestru Renomowanych.  
  Program Europejski Rejestr Renomowanych promuje i wspiera jedynie te podmioty (przedsiębiorstwa i instytucje), które odznaczają się na tle innych szczególną solidnością i jakością, a także opierają swą działalność na zasadach etyki biznesowej.
     Głównym kierunkiem działań Europejskiego Rejestru Renomowanych jest rozwój programu Euro Renoma, którego misją jest promowanie etyki w biznesie oraz prezentowanie opinii Uczestników programu w ważnych kwestiach gospodarczych.

   

  » czytaj więcej
 • Sukces liczony w euro
  [05.03.2013 r.]

 • Harmonogram odbioru odpadów komunalnych przez ZGK w marcu 2013 roku
  [5.03.2013 r.]

  Lp.

  Nazwa miejscowości

  Terminy wywozu

  1

  Budki

  20.03.2013

  2

  Cisownik

  18.03.2013

  3

  Drożdżak

  20.03.2013

  4

  Feliksin

  18.03.2013

  5

  Fiukówka

  19.03.2013

  6

  Gołe Łazy

  18.03.2013

  7

  Huta Dąbrowa

  18.03.2013

  8

  Huta Radoryska

  20.03.2013

  9

  Kasyldów

  19.03.2013

  10

  Kożuchówka

  22.03.2013

  11

  Krzywda

  20.03.2013

  12

  Laski

  19.03.2013

  13

  Okrzeja

  21.03.2013

  14

  Orle Gniazdo

  20.03.2013

  15

  Patok Nowy

  19.03.2013

  16

  Patok Stary

  19.03.2013

  17

  Podosie

  18.03.2013

  18

  Radoryż Kościelny

  19.03.2013

  19

  Radoryż Smolany

  20.03.2013

  20

  Ruda

  22.03.2013

  21

  Szczałb

  22.03.2013

  22

  Teodorów

  18.03.2013

  23

  Wielgolas

  19.03.2013

  24

  Wola Okrzejska

  21.03.2013

  25

  Zimna Woda

  22.03.2013

  » czytaj więcej
 • ZAPROSZENIE
  [01.03.2013 r.]

 • Czarną książką kolorów

  Czarną książką kolorów
  [01.03.2013 r.]

     „Kolory to emocje, odczucia, ludzie, ważne chwile, codzienne doznania” hasło to było motywem przewodnim spotkań z "Czarną książką kolorów", które odbyły się podczas ferii zimowych organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Krzywdzie. Przeprowadzono 2 spotkania; z młodzieżą (11-14 lat) i dziećmi (5-10 lat), w których uczestniczyło około 50 osób. Zajęcia, oparte na scenariuszu FRSI, ale nieco zmodyfikowanym na nasze potrzeby, rozpoczęły się rozmową dotyczącą ludzi niewidomych w naszym otoczeniu. Chętni czytali na głos książkę,  którą przez  całe ferie można było obejrzeć w bibliotece. Aby uzmysłowić dzieciom jak barwny jest otaczający nas świat każde wybierało 1 kolor i podawało rzeczy, czy zjawiska kojarzące się z ta barwą. Zastanawiano się jaką rolę kolor pełni w życiu codziennym  (znaki drogowe, barwy w przyrodzie, chromoterapia).

   

   

  » czytaj więcej
 • Konkurs
  [26.02.2013 r.]

  Szanowni Państwo,
    

     Jest nam miło poinformować, że Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła V edycję konkursu na prace dotyczące polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich pod nazwą „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Konkurs został objęty patronatem honorowym Polskiego Komitetu ds. UNESCO.
   
     Celem Konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi. Kapituła Konkursowa wyłoni wyróżniające się opracowania, które zostaną wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar (www.scholar.com.pl), będącym partnerem w projekcie. Dodatkowo zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych brutto.

   

  » czytaj więcej
 • Konkurs
  [26.02.2013 r.]

 • Kabaret
  [25.02.2013 r.]

 • SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE

  SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE
  [19.02.2013 r.]

     W związku ze zbliżającym się naborem wniosków  o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” –  działanie ,,Odnowa i rozwój wsi” oraz ,,Małe projekty” planowanym w dniach 18 marca – 12 kwietnia 2013 r. Lokalna Grupa Działania ,,RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” organizuje spotkanie informacyjno-szkoleniowe, które odbędzie się w  Urzędzie Gminy w Łukowie, ul. Świderska 12, sala konferencyjna ,  w dniu 12 marca 2013 r. o godz. 1000.


     Spotkanie skierowane jest do osób przygotowujących wnioski o przyznanie   pomocy oraz wnioski o płatność z działania ,,Odnowa i rozwój wsi” oraz ,,Małe projekty” składanych  za pośrednictwem LGD ,,RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” w ramach PROW na lata 2007-2013.


  Program spotkania

  Karta zgłoszenia uczestnictwa


  Zgłoszenia uczestnictwa w spotkaniu przyjmują pracownicy Biura LGD pod nr tel. 257971097 lub 257982439 wew.160 , faxem 257982439  lub e-maillem poczta@lgdrazem.pl
                                                                                                                                                                               Serdecznie zapraszamy!

   

   

 • Uwaga Azbest

  Uwaga Azbest
  [18.02.2013 r.]

  Wójt Gminy Krzywda informuje, iż w ramach Szwajcarsko - Polskiego projektu pn: „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania" można składać wnioski w Urzędzie Gminy na udzielenie dofinansowania do pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie gminy Krzywda w terminie od 4 marca do 8 marca 2013 r.

   

  » czytaj więcej
 • Konkurs
  [18.02.2013 r.]

   

  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  Placówka Terenowa w Łukowie,
  informuje o ogłoszeniu przez Prezesa KRUS III Ogólnopolskiego konkursu Plastycznego
  dla Dzieci pod hasłem:

      ,,BEZPIECZNIE NA WSI – POWIEDZ STOP UPADKOM.''

      Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych ma na celu promowanie wśród
  dzieci pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich oraz poszerzeniem wiedzy z zakresu bhp w gospodarstwie rolnym. W bieżącym roku szczególny nacisk położony jest na zapobieganie upadkom, które stanowią najliczniejszą grupę przyczyn wypadków przy pracy rolniczej.

   

  » czytaj więcej
 • ZAPROSZENIE
  [05.02.2013 r.]

 • OGŁOSZENIE
  [05.02.2013 r.]

   
   
   

 • OGŁOSZENIE
  [05.02.2013 r.]

 • Święto Babci i Dziadka w Podosiu

  Święto Babci i Dziadka w Podosiu
  [04.02.2013 r.]

     Z okazji  swojego święta  seniorzy z Podosia w niedzielę 3 lutego tłumnie odwiedzili świetlicę wiejską i zasiedli na honorowych miejscach, aby wysłuchać  ciepłych słów od swoich wnuczek i wnuczków.

     Były życzenia, piosenki, wiersze oraz skromne upominki.  Pięknym programem artystycznym  przygotowanym  pod okiem Pani Urszuli Kowalik  młodzi mieszkańcy  przekazali swoim kochanym babciom i dziadkom serdeczne podziękowania za trud włożony w ich wychowanie.
  Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje role, a goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa, kierowane pod ich adresem.  Gromkie brawa   oraz radość i łezka w oku zaproszonych gości świadczyły o tym, że występ się bardzo podobał.

   

  » czytaj więcej
 • Koncert kol​ęd ogniska muzyczneg​o

  Koncert kol​ęd ogniska muzyczneg​o
  [01.02.2013 r.]

     Dwudziestu sześciu młodych artystów zaprezentowało się podczas koncertu kolęd i pastorałek, który w środę 30 stycznia 2013 roku  odbył się w Centrum Kultury i Integracji Społecznej w Krzywdzie.

     Był to drugi taki występ uczestników zajęć, prowadzonych w miejscowym ognisku muzycznym działającym przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Krzywdzie.

   

  » czytaj więcej
 • HARMONOGRAM odbioru odpadów komunalnych przez ZGK w lutym 2013 roku
  [29.01.2013 r.]

  Lp.

  Nazwa miejscowości

  Terminy wywozu

  1

  Budki

  20.02.2013

  2

  Cisownik

  18.02.2013

  3

  Drożdżak

  20.02.2013

  4

  Feliksin

  18.02.2013

  5

  Fiukówka

  19.02.2013

  6

  Gołe Łazy

  18.02.2013

  7

  Huta Dąbrowa

  18.02.2013

  8

  Huta Radoryska

  20.02.2013

  9

  Kasyldów

  19.02.2013

  10

  Kożuchówka

  22.02.2013

  11

  Krzywda

  20.02.2013

  12

  Laski

  19.02.2013

  13

  Okrzeja

  21.02.2013

  14

  Orle Gniazdo

  20.02.2013

  15

  Patok Nowy

  19.02.2013

  16

  Patok Stary

  19.02.2013

  17

  Podosie

  18.02.2013

  18

  Radoryż Kościelny

  19.02.2013

  19

  Radoryż Smolany

  20.02.2013

  20

  Ruda

  22.02.2013

  21

  Szczałb

  22.02.2013

  22

  Teodorów

  18.02.2013

  23

  Wielgolas

  19.02.2013

  24

  Wola Okrzejska

  21.02.2013

  25

  Zimna Woda

  22.02.2013

  » czytaj więcej
 • Koncert Kolęd i Pastorałek
  [27.01.2013 r.]

 • Jednomyślny​ budżet na 2013 rok​

  Jednomyślny​ budżet na 2013 rok​
  [25.01.2013 r.]

     Rada Gminy Krzywda uchwalili budżet na 2013 rok. Podczas sesji w piątek 25 stycznia za przyjęciem uchwały w tej sprawie głosowali wszyscy radni.Tegoroczny plan finansowy zakłada ponad 31 milionów 200 tysięcy dochodów i o prawie 1 milion 700 tysięcy mniejsze wydatki. - To drugi rok z kolei, gdy planowane dochody są wyższe niż wydatki. Nadwyżka zostanie przeznaczona wyłącznie na spłatę kredytów, które zaciągnęliśmy na wcześniejsze inwestycje - mówi Informacyjnej Agencji Samorządowej wójt Jerzy Kędra. Gmina Krzywda stara się gospodarować publicznymi pieniędzmi racjonalnie, ale to nie oznacza, że nie zamierza inwestować.

   

   

  » czytaj więcej
 • Orkiestra z​ebrała więcej​

  Orkiestra z​ebrała więcej​
  [25.01.2013 r.]

     Ostateczne efekty zbiórki w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Krzywdzie są lepsze niż pierwotnie zakładano.Do czwartku była to kwota 16 tysięcy 839 złotych i 30 groszy, ale wczoraj zgłosił się oferent, który zaproponował dodatkowe 1500 złotych za "Bratka" - półtorarocznego, karego kuca. - Poprzedni zwycięzca licytacji nie wycofał jednak swoich pieniędzy, tylko przeznaczył je na zakup bombki, która jest chyba najdroższą bombką w powiecie łukowskim, bo została sprzedana za 1100 złotych - mówi Informacyjnej Agencji Samorządowej zastępca wójta, jednocześnie szefowa sztabu orkiestry w Krzywdzie Barbara Kot.

   

   

  » czytaj więcej
 • Rolnicza akcyza do zwrotu

  Rolnicza akcyza do zwrotu
  [23.01.2013 r.]

  Od 1 lutego 2013 roku do 28 lutego 2013 roku rolnicy z gminy Krzywda będą mogli składać dokumenty, uprawniające do zwrotu podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

   

   

  Druki wniosków są dostępne w urzędzie gminy lub i WNIOSEK.

   

  Oprócz wypełnionego formularza, wnioskodawcy powinni złożyć faktury VAT, będące dowodem zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2012 roku do 31 stycznia tego roku.

   

   

  » czytaj więcej
 • Ostrzeżenie o intensywnych opadach śniegu

  Ostrzeżenie o intensywnych opadach śniegu
  [22.01.2013 r.]

  Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega o intensywnych opadach śniegu.

   

  Treść Ostrzeżenia.

 • Ostrzeżenie o opadach marznących

  Ostrzeżenie o opadach marznących
  [16.01.2013 r.]

  Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega o opadach marznących.

   

  » czytaj więcej
 • WOŚP 2013

  WOŚP 2013
  [14.01.2013 r.]

     Trwa licytacja "Bratka", dlatego wyniki 21 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w gminie Krzywda będą znane za kilka dni. Półtoraroczny, kary kuc wciąż czeka na hojnego właściciela.Podczas niedzielnego finału można było wylicytować zwierzę na własność, cena wywoławcza 1000 złotych, lub zapłacić tylko za przejażdżkę. Okazało się, że aukcja wzbudziła zainteresowanie nie tylko mieszkańców gminy. Najlepsza propozycja pochodzi z okolic Siedlec, ale jej autor nie mógł osobiście wziąć udziału w imprezie w Krzywdzie. Zaoferował jednak cenę o połowę wyższą od wywoławczej, ale to prawdopodobnie nie ostateczna suma, ponieważ licytacja potrwa jeszcze kilka dni.

   

   

  » czytaj więcej
 • XXV Sesja Rady Gminy

  XXV Sesja Rady Gminy
  [9.01.2013 r.]

  W dniu 25 stycznia 2013 r. o godz. 12:00 odbędzie się XXV Sesja Rady Gminy Krzywda. Miejsce obrad – sala konferencyjna Centrum Kultury i Integracji Społecznej Krzywdzie ul. Łukowska 20.

   

  » czytaj więcej
 • XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

  XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
  [8.01.2013]

  W dniu 13 stycznia 2013 r. po raz drugi na Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Krzywdzie odbędzie się XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

   

   

  » czytaj więcej
 • Zapraszamy do udziału w licytacji

  Zapraszamy do udziału w licytacji
  [8.01.2013 r.]

  W dniu 13 stycznia 2013 r. po raz drugi na Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji  w Krzywdzie odbędzie się XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, na którym oprócz wielu atrakcji odbędzie się licytacja przedmiotów ofiarowanych na rzecz zbiórki, wśród nich znajduje się ,, ktoś'' specjalny kary „kuc” 1,5-roczny wałach – Bratek z własnego chowu właściciela Gabinetu Weterynaryjnego w Fiukówce Pana Pawła Mateńko.

   

  » czytaj więcej
 • OGŁOSZENIE
  [03.01.2013 r.]

 • Casting
  [02.01.2013 r.]

 • OGŁOSZENIE
  [02.01.2013 r.]

 • Gmina Krzywda EURO GMINĄ

  Gmina Krzywda EURO GMINĄ
  [19.12.2012 r.]

  Najlepsze samorządy wyróżnione zostały w plebiscycie Euro-Gmina, Euro-Powiat i Euro-Partner. Wśród wyróżnionych znalazła się Gmina Krzywda.

   

  » czytaj więcej
 • Życzenia
  [18.12.2012 r.]

 • XXIV Sesja Rady Gminy

  XXIV Sesja Rady Gminy
  [14.12.2012 r.]

  W dniu 20 grudnia 2012 r. o godz. 12:00 odbędzie się XXIV Sesja Rady Gminy Krzywda. Miejsce obrad – sala konferencyjna Centrum Kultury i Integracji Społecznej Krzywdzie ul. Łukowska 20.

   

  » czytaj więcej
 • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
  [11.12.2012 r.]

  XXI Finał WOŚP 13 stycznia 2013 roku  Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krzywdzie  


  Grają  z nami ;

  Model - MT
  SURPRISE 


  Tym razem   ,, Dla ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów'' 
      Zwracamy się z gorącą prośbą o pomoc w organizacji
  XXI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
  Każda pomoc jest mile widziana – w postaci fantów
  przeznaczonych do licytacji, czy też datków finansowych na
  ten cel.

  Liczymy na Waszą pomoc
  Z poważaniem szef sztabu
  Barbara Kot
  Kontakt tel.  25 755 10 06

   

   

   

  ZEZWOLENIE

   

   

   

   

 • Zabawa Andrzejkowa

  Zabawa Andrzejkowa
  [10.12.2012 r.]

     W tradycję Gminy Krzywda wpisała się coroczna organizacja zabawy Andrzejkowej. Organizatorzy tegorocznej biesiady, czyli Koło Gospodyń Wiejskich w Okrzei  1 grudnia przygotowali  magiczny wieczór pełen wróżb i zabawy.  

     Wśród zaproszonych byli: Wójt Gminy Krzywda Jerzy Kędra, z-ca Wójta Gminy Pani Barbara Kot, Przewodniczący Rady Gminy  Wojciech Czerniec , Radni, Sołtysi, Koła Gospodyń Wiejskich z terenu całej gminy, mieszkańcy wsi Okrzeja.

   

   

  » czytaj więcej
 • Andrzejkowy Wieczór Wróżb

  Andrzejkowy Wieczór Wróżb
  [06.12.2012 r.]

     Dnia 28 listopada 2012 roku w Centrum Kultury i Integracji Społecznej w Krzywdzie odbył się Andrzejkowy Wieczór Wróżb zorganizowany po raz drugi przez Gminną Bibliotekę Publiczną.

     W atmosferę  tajemniczości wprowadziły nastrojowe dekoracje oraz przebrane w tematyczne stroje bibliotekarki.
  Zabawę rozpoczęło wspólnie wypowiedziane życzenie, aby wszystkie wróżby się sprawdziły, a następnie dzieci wrzucały na szczęście grosik do wody. Nie zabrakło również konkursów np. taniec z balonem, czy kalambury, w których dzieci chętnie brały udział.

     Do wspólnej zabawy uczestnicy Andrzejek zaprosili Wójta Gminy Krzywda Jerzego Kędrę, który przybył na imprezę nie zapominając o słodkich upominkach.

   

   

  » czytaj więcej
 • OGŁOSZENIE
  [06.12.2012 r.]

  OGŁOSZENIE
   
  Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) i § 7 ust. 1 Uchwały Rady Gminy Krzywda Nr XXIII/133/2012 z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na 2013 rok

  Wójt Gminy Krzywda
  ogłasza nabór na członka Komisji Konkursowej
  w otwartym konkursie ofert


  Pełna treść ogłoszenia

   

   

 • OGŁOSZENIE
  [06.12.2012 r.]

  Wójt Gminy Krzywda

  działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),  Uchwały Rady Gminy Krzywda Nr XXIII/133/2012 z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na 2013 rok

  O G Ł A S Z A
   
  otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku
  publicznego w 2013 r.  Pełna treść ogłoszenia

   

   

 • Dofinansowanie z WFOŚiGW

  Dofinansowanie z WFOŚiGW
  [5.12.2012 r.]

  Gmina Krzywda informuje, że realizacja zadania pn „Uzupełnienie drzew w poboczach ulic osiedlowych w miejscowości Krzywda” jest dotowana na podstawie umowy nr 374/2012/D/OP z dnia 15 października 2012 roku zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

   

  » czytaj więcej
 • Kanalizacja zgodnie z planem

  Kanalizacja zgodnie z planem
  [03.12.2012 r.]

     W gminie Krzywda w powiecie łukowskim trwa realizacja jednej z ważniejszych inwestycji ostatnich lat. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Okrzei i Woli Okrzejskiej będzie kosztować ponad 2 miliony 360 tysięcy złotych i potrwa do połowy przyszłego roku.W tym czasie powstaną w sumie prawie 4 kilometry sieci i ponad 100 przyłączy.

     Większość środków na ten cel samorząd pozyskał z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Budowa kanalizacji w Okrzei to kontynuacja inwestycji, rozpoczętej dwa lata temu. W 2010 roku powstała oczyszczalnia ścieków, przerabiająca w ciągu doby 260 metrów sześciennych nieczystości oraz fragment kolektora sanitarnego.

   

   

  » czytaj więcej
 • Orkiestrowe​ przygotowania czas ​zacząć​

  Orkiestrowe​ przygotowania czas ​zacząć​
  [02.12.2012 r.]

     Mieszkańcy gminy Krzywda będą mogli po raz trzeci zagrać w największej orkiestrze świata. Organizatorzy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już zgłosili chęć rejestracji sztabu i po otrzymaniu potwierdzenia rozpoczną rekrutację wolontariuszy.Zastępca wójta Barbara Kot uważa, że ze znalezieniem chętnych nie powinno być problemów. - Już w ubiegłym roku zainteresowanych było zdecydowanie więcej niż puszek do zbierania pieniędzy. Teraz również otrzymujemy sygnały, że wolontariusze rwą się do pracy - mówi Informacyjnej Agencji Samorządowej Barbara Kot.

     Wśród chętnych przeważają uczniowie i nauczyciele placówek oświatowych, ale zaangażowanych w organizację najbliższego finału WOŚP będzie także wiele innych osób, w tym dorośli.

   

   

  » czytaj więcej
 • Mini Ursus Cup

  Mini Ursus Cup
  [1.12.2012 r.]

  W dniach 23-25.11.2012 r. w Warszawie rozgrywany był  Ogólnopolski  Turniej Koszykówki ,,Mini Ursus Cup” dla dziewcząt z rocznika 2002. Bardzo dobrze zaprezentowały się młode koszykarki  ULKS Struś Okrzeja, które zajęły drugie miejsce. ,,Strusie” wygrały z Trójką Żyrardów 44 : 6, Huraganem Wołomin 38 : 11, Basket 47 Białystok 30 : 10 i LA Basket Warszawa 37 : 4. Pierwsze miejsce oddały drużynie UKS 4 Ursus  Warszawa przegrywając po dogrywce 26 : 28. Najlepszą atakującą turnieju została Kinga Michalak z Okrzei.

   

  » czytaj więcej
 • Uwaga Mieszkańcy, informacja dot. ustawy o utrzymaniu czystości

  Uwaga Mieszkańcy, informacja dot. ustawy o utrzymaniu czystości
  [30.11.2012]

  Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.
  Od tego dnia gmina ma 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Co zmiany te oznaczają dla mieszkańca?

   

  » czytaj więcej
 • Tenisiści n​a podium​

  Tenisiści n​a podium​
  [28.11.2012 r.]

     Z dwoma medalami wrócili z Wojewódzkiego Turnieju Kwalifikacyjnego Skrzatów w tenisie stołowym zawodnicy z gminy Krzywda.Podczas zawodów, które odbyły się w Liśniku Dużym w powiecie kraśnickim, drugie miejsce zajął Mikołaj Czerniec z Krzywdy, reprezentujący Uczniowski Ludowy Klub Sportowy w Radoryżu Smolanym, a na trzeciej pozycji turniej zakończył Cezary Nowek ze Szkoły Podstawowej w Hucie Dąbrowie.

     Tak dobre wyniki to powód do zadowolenia nie tylko dla młodych pingpongistów, ale także dla ich opiekunów, Grzegorza i Wojciecha Czernieców.

   

   

  » czytaj więcej
 • Plac przy c​entrum kultury coraz​ ładniejszy​

  Plac przy c​entrum kultury coraz​ ładniejszy​
  [27.11.2012 r.]

     Takiego centrum nie powstydziłaby się nie jedna gmina. W Krzywdzie w powiecie łukowskim zakończyło się zagospodarowywanie placu przy Centrum Kultury i Integracji Społecznej.Dzięki wsparciu Unii Europejskiej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mieszkańcy gminy mają wygodne miejsce do wypoczynku i spotkań towarzyskich.

     Prace były podzielone na dwa etapy. Najpierw, jesienią 2010 roku, za pieniądze z gminnego budżetu i dotacji z WFOŚiGW w Lublinie, w otoczeniu centrum posadzono ozdobne drzewa i krzewy, urządzono klomb w centralnym miejscu placu, wysypano żwirem alejki spacerowe i położono krawężniki.

   

   

  » czytaj więcej
 • Dzień Seniora w Bibliotece

  Dzień Seniora w Bibliotece
  [23.11.2012 r.]

     "Młodość nie umiera nigdy" - pod takim hasłem dojrzali mieszkańcy gminy Krzywda w powiecie łukowskim świętowali "Dzień Seniora". W okolicznościowym spotkaniu, które odbyło się w czwartek 22 listopada w Centrum Kultury i Integracji Społecznej wzięło udział ponad 60 osób.Podczas obchodów uczniowie z Zespołu Szkół w Okrzei zaprezentowali "Baśń o dwunastu miesiącach" i "Kopciuszka" oraz widowiskowy układ taneczny. Młodzież przygotowywała je pod kierunkiem nauczycieli - Agaty Maciak, Teresy Kożuch, Barbary Michalak, Jolanty Wojtasiewicz, Grażyny Lisieckiej-Witan, Anny Trochimiuk i Magdaleny Adamczyk.

     Wystąpili także młodzi artyści, którzy uczęszczają na zajęcia w ognisku muzycznym, prowadzonym przez Bogdana Ochnika.

   

  » czytaj więcej
 • Szkolenia dla rolników i doradców

  Szkolenia dla rolników i doradców
  [23.11.2012 r.]

  W dniu 10 grudnia 2012 roku Lubelska Izba Rolnicza organizuje szkolenia dla rolników i doradców Lubelskiej Izby Rolniczej.

   

  » czytaj więcej
 • ZAPROSZENIE
  [19.11.2012 r.]

 • Uwaga Azbest

  Uwaga Azbest
  [16.11.2012 r.]

  Wójt Gminy Krzywda informuje, iż w ramach Szwajcarsko - Polskiego projektu pn: „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania" można składać wnioski w Urzędzie Gminy na udzielenie dofinansowania do pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie gminy Krzywda w terminie od 19 listopada do 18 grudnia 2012 r.

   

  » czytaj więcej
 • ZAPROSZENIE
  [13.11.2012 r.]

 • OGŁOSZENIE
  [06.11.2012 r.]

  W dniach 8-9 listopada 2012 roku

  Gminna Biblioteka Publiczna

  i Czytelnia Internetowa w Krzywdzie

  NIECZYNNE

  Biblioteka wraz z Filiami bierze udział w Programie Rozwoju Bibliotek

  i w tych dniach uczestniczy w specjalnym szkoleniu.

   

  Za utrudnienia przepraszamy

 • XXIII Sesja Rady Gminy

  XXIII Sesja Rady Gminy
  [5.11.2012 r.]

  W dniu 9 listopada 2012 r. o godz. 12:00 odbędzie się XXIII Sesja Rady Gminy Krzywda. Miejsce obrad – sala konferencyjna Centrum Kultury i Integracji Społecznej Krzywdzie ul. Łukowska 20.

   

  » czytaj więcej
 • Dofinansowanie z WFOŚiGW i NFOŚiGW

  Dofinansowanie z WFOŚiGW i NFOŚiGW
  [30.10.2012 r.]

  Gmina Krzywda informuje, że realizacja zadania pn „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” jest dotowana na podstawie umowy nr 256/2012/D/OZ z dnia 18 lipca 2012 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest,  w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie